Op. Dr. Funda Yazıcı ErolOp. Dr. Funda Yazıcı ErolKadın Hastalıkları ve Doğum UzmanıMENÜ
Kürtaj Fiyatları Antalya

Kürtaj Antalya

Kürtaj Antalya’da bulunan ya da il dışından gelen kadınlara yapılabilir. Kürtaj işlemi tıpta dilatasyon ve küretaj (D&C) olarak bilinir. Kürtaj yapan doktorlar çocuk aldırma için 5-6. gebelik haftalarını tercih etmektedir.
Kürtaj Antalya

Antalya Kürtaj

Kürtaj tıp literatüründe "curettage" olarak ifade edilir. Fransızca kökenli bir kelime olan Kürtaj Antalya ve diğer kliniklerde eskiden rahim içinin kazınarak temizlenmesindeki cerrahi prosedürü ifade etmek için kullanılmıştır.

Kürtaj (küretaj) rahim içi yerleşmiş istenmeyen gebeliklerin tahliye edilmesi işlemidir.

Gebelik dışında anormal kanamaların nedenini saptamak için rahim içi zardan parça alınması, ur ve benzeri lezyonların çıkarılması, kanama yerinin belirlenmesi gibi değişik nedenlerle de yapılır.

Antalya Kürtaj dilatasyon ve küretaj (D&C) olarak da bilinir. Dilatasyon rahim ağzının dilatör denen aletler (hegar bujileri) ile genişletilmesi, küretaj ise rahim içi gebelik ya da anormal dokunun alınmasıdır. 

Kürtaj (Küretaj) Nedir?

Kürtaj Antalya gebelik ya da gebelik dışı durumlarda farklı nedenlerle yapılan bir rahim içi tahliye işlemidir. Kürtaj fiyatları gebelik haftasına göre değişebilmektedir. İstenmeyen gebelik durumunda kürtaj 10 haftaya kadar uygulanabilir. En erken ise 5-6 haftalar arası yapılır. Bu nedenle işlem öncesi gebelik haftanızın bilinmesi önemlidir. Kürtaj halk arasında çocuk aldırma, bebek aldırma, gebelik sonlandırma şeklinde de söylenir.

Eskiden kürtaj kaşığa benzer uzun saplı metal bir alet ile yapılırdı. Günümüzde artık kanül adı verilen pipet benzeri aletler kullanılarak daha kolay ve konforlu şekilde yapılabilmektedir. Gerekli durumlarda metal küretler de kullanılabilir. Kürtajın anestezi altında steril koşullarda yapılması ağrı ve enfeksiyon oranlarını azaltmıştır. Kürtaj öncesi ve sonrasında ultrason ile rahim ve alt batın yapılarının detaylı değerlendirilmesi olası kürtaj risklerini belirgin azaltmıştır.

Kürtaj Antalya ilinde bulunan ya da il dışından gelen hastalarımıza aynı gün yapılabilir. Günümüzde işlem vakum tekniği sayesinde kolaylıkla yapılabilmektedir. Kürtaj Antalya içindeki merkezlerde özel kürtaj yapan hastaneler ve yerlerde ultrason kontrolü gebelik haftası belirlenerek uygulanır.

Kürtaj Kaçıncı Haftada Yapılır?

Kürtaj Antalya yapan hastanelerde istenmeyen hamileliklerde kürtaj 10 hafta ve altı gebeliklere yapılır. Kürtaj için en uygun gebelik haftası ise 5-6 haftalar arasıdır.

Kürtaj en erken beşinci gebelik haftasında yapılabilir. 5 haftadan önce kürtaj yapılması durumunda gebeliğin sonlanmama ihtimali vardır. Bu haftada ultrasonda sadece gebelik kesesi izlenir. 4 haftalık gebelik genellikle kan tahlili ile saptanır. Kanda beta-hCG değeri artar. 4 haftalıkken kürtaj yapılırsa gebelik sonlanmayabilir. 

5-6 haftalar arasında ultrasonda fetal yapı (cenin) görülmeye başlar. Doğum kontrol yöntemleri kullanılsa da yine de gebelik görülme ihtimali bulunur.

Adet gecikmesi önemli bir hamilelik belirtisidir. Adet gecikmesi ile birlikte gebelik şüphesi varsa mutlaka kan ya da idrar testi ile hamilelik olup olmadığına bakılmalıdır. Kürtajda kan testi idrar testine göre daha net ve doğru sonuç verir. Kürtaj 8-10 haftalar arası da yapılabilir. Ancak bu durumda kanama gibi kürtaj riskleri biraz daha artar.

Antalya Yasal Kürtaj Haftası

10 hafta üzeri istenmeyen gebeliklere kürtaj yapılmaz. Bu sınır yasal kürtaj süresidir. Ancak bebekte saptanmış bir sakatlık ya da anomali durumu var ise o zaman 3 doktor imzalı heyet raporu ile kürtaj yapılabilir. Bazen de gebelik anne hayatını tehdit ediyor ise annede ya da bebekte ciddi bir sağlık sorunu var ise yine 3 hekim imzalı heyet raporu ile kürtaj yapılabilir.

Kürtaj Nasıl Yapılır?

Kürtaj jinekolojik masada uygulanan küçük cerrahi bir operasyondur. Gerekli hazırlıklar ve anestezi uygulamasını takiben başlıca metal küret ya da plastik kanül kullanılarak yapılır. Her iki yöntemde rahim içine girilerek gebelik, gebelik ekleri ya da anormal doku alınarak temizlenir. Aksi bir durum yok ise operasyon genellikle Vakumlu Kürtaj tekniği ile uygulanır.

Teknolojideki ilerlemeler ince, kısmen yumuşak, plastik kanüllerin yapılmasına olanak sağlamıştır. Plastik kanüller rahim içine ilerletilen ince tüp benzeri yapılardır. Bu kanüller rahim ağzından rahat geçebilmesi için farklı kalınlıklarda yapılmıştır. Kürtaj bu kanüllerin ucuna bağlanan özel bir vakum enjektörü ile yapılır. Bu enjektöre uygulanan negatif basın rahim içeriğini emerek enjektörün içine çeker. Böylece rahim içi temizlenir.

Kürtaj öncesi rahmin anatomik özelliklerinin bilinmesi işlemin daha güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayacaktır. Antalya Kürtaj kliniğimizde utrason çekilerek gebelik haftası kolaylıkla belirlenip kürtaj işlemi daha rahat bir şekilde uygulanmaktadır.

Kürtajda ultrasonun kullanılması ve ultrason teknolojisindeki gelişmeler ile yüksek çözünürlüklü görüntülerin alınması kürtajın olası risklerini oldukça azaltmıştır. Yine ultrasonun kürtajda kullanılmaya başlaması ile birlikte rahmin öne ya da arkaya yatık olması gibi pozisyon değişiklikleri kolaylıkla saptanabilir. Bu şekilde işlem güvenliği artar.

Kürtaj Teknikleri Nelerdir?

 1. Vakumlu Kürtaj
 2. Metal Küret İle Kürtaj

Bunlar dışında kürtaj daha az sıklıkta hidroskopik dilatör, trans servikal balon kateter kullanımı ve laparotomi ile de yapılmaktadır. Kürtaj işlemi için uygulanacak teknik gebelik haftası ya da yapılacak tanı ve tedavinin şekline göre değişmektedir. Yapılan muayene ve tetkikler sonrası kişiye en uygun kürtaj tekniği belirlenir.

Vakumlu Kürtaj Nedir?

Rahim içine vajinal yoldan plastik pipet benzeri aletlerin ilerletilerek içeriğin temizlenmesi işlemine vakumlu kürtaj denir. İşlemde içeriğin temizlenmesi için özel bir enjektör kullanılır. Enjektöre uygulanan negatif basınç sayesinde gebelik ve ekleri emilerek temizlenir. Günlük pratikte en sık kullanılan ve en güvenli kürtaj yöntemi vakumlu kürtajdır. Vakumlu kürtajın yapılamayacağı ya da teknik olarak uygun olmadığı durumlarda diğer kürtaj yöntemlerinden de faydalanılır.

Vakumlu Kürtaj Antalya

Vakumlu Kürtaj Nasıl Yapılır?

Vakumlu kürtaj jinekolojik masada yapılır. Bu masa halk arasında kürtaj koltuğu şeklinde de bilinir. Kürtaj olacak kişi jinekolojik masaya uzanır. Kişinin üzeri steril cerrahi örtü ile örtülür. Doktorda aynı şekilde steril olup, steril tek kullanımlık eldivenlerini giyer.

Daha sonra vajina içine spekulum adı verilen bir alet takar. Spekulum işlemin rahat bir şekilde yapılabilmesi için uygun açıklık oluşturan metal ya da plastik olabilen aletlerdir.

Farklı boyutlarda olanları da vardır. Vajene spekulum takıldıktan sonra vajina içi steril solüsyonlar ile yıkanır. Bu yıkama işlemi önemli olup enfeksiyonlara karşı bir önlem oluşturur.

Yıkama bittikten sonra tenekulum adı verilen ucu sivri ve kıvrımlı makas benzeri bir alet ile rahim ağzı sabitlenir.

Tenekulum rahim ağzının işlem sırasında hareket etmesini önleyerek operasyonun rahat, etkili ve güvenli bir şekilde yapılmasına olanak tanır. Tenekulum ile rahim ağzının tutulmasından sonra dilatör denen (hegar bujileri) aletler ile rahim ağzı kürtajın rahat yapılabilmesi için genişletilir.

Hegar bujileri künt uçlu sıklıkla metal ya da plastik yapıda kalem benzeri aletlerdir. Rahim ağzı hegar bujileri ile genişletildikten sonra esas kürtaj işleminin yapıldığı kanüller yerleştirilir. Kanülün ucuna ise negatif basınç oluşturan vakum enjektörleri takılır. Kanüllerin de farklı boy ve kalınlıkta olanları mevcuttur. Kürtaj kanülleride tek kullanımlık steril ince boru şeklinde plastik malzemelerdir.

En sık 4 numaralı kürtaj kanülü kullanılır. Her hastaya göre bu doktor tarafından belirlenir. Daha sonra rahim içine ilerletilen kanüle enjektör ile negatif basınç uygulanır. Rahim içi gebelik ve ekleri bu negatif basıncın etkisi ile küçük parçalar halinde enjektöre dolar. Tabi aspirasyon sırasında yapılan küçük ileri geri ve yan manevralar içeride parça kalmasını önleyerek işlemin etkili bir şekilde yapılmasını sağlar.

Metal Küret İle Kürtaj Nedir ve Nasıl Yapılır?

Uzun saplı çay kaşığı benzeri aletler ile rahim içinin istenmeyen gebelik ya da gebelik dışı patolojik dokulardan temizlenmesi işlemine metal küret ile kürtaj denir. Kürtaj önceden metal küret adı verilen aletler ile rahim içinin kazınarak temizlenmesi şeklinde yapılmaktaydı.

Metal küret rahim ağzı genişletildikten sonra rahim içine ilerletilmektedir. Rahim içindeki gebelik ya da patolojik dokular küretin ileri geri ya da sağa sola olan hareketleri ile kazınarak dışarı alınmaktadır. Bu yöntemde rahim içi zedelenme ve tahriş vakum tekniğine göre daha fazla olmaktadır. Bu durumda tekrarlayan kürtajlar sonucu rahim içi kavitede yapışıklıklar daha kolay oluşur. Ayrıca kürtaja bağlı komplikasyon riskleri de bu teknikte artmaktadır.

Kürtaj şartları nelerdir?

 • Gebelik haftası 10 ve altı olmalıdır.
 • 18 yaş üstü evli ise eş izni gerekir.
 • 15-18 yaş arasında ebeveyn onayı gerekir.
 • 15 yaş altı kişilerde durum adli birimlere iletilir.

Dilatasyon ve Kürtaj Antalya

Dilatasyon ve küretaj işlemi rahim ağzının genişletilmesi ve sonrasında rahim içi dokunun (endometrium) emme ya da kazıma şeklinde temizlenmesidir.

Çeşitli nedenlerle yapılan bu işlem deneyimli ellerde oldukça güvenlidir. Küçük cerrahi işlem olarak kabul edilen kürtaj operasyonu Antalya'da hastanelerde günübirlik olarak ayaktan yapılabilmektedir. Herhangi bir komplikasyon gelişmez ise kişi aynı gün taburcu edilebilir.

Gebelik dışı nedenlerle yapılan en sık kürtaj prosedürü tanısal (Diagnostik) kürtajdır. Daha nadiren de tedavi amaçlı kürtaj yapılır. Antalya kürtaj kliniklerinde işlem tedavi ve tanısal amaçlı olarakta yapılmaktadır.

Kürtaj haftası nasıl hesaplanır?

Kürtaj Antalya'da istenmeyen gebeliklerde 10 haftaya kadar yapılabilmektedir. Bu nedenle adet gecikmesi olan kadınların öncelikle olası bir gebelik varlığını idrar ya da kan testi ile belirlemesi gerekir. Gebelik varlığı kanda Beta HCG hormonu ile doğru bir şekilde saptanır. İdrar testi bazen yanıltabilir. Beta HCG’nin gebelik olmadığında kandaki normal değeri 0-10 mIU/ml’dir. Kürtaj Antalya ve il dışından gelen kadınlar için kanda gebelik testi yapılarak gebelik haftaları ultrason ile hesaplanır.

Son adet tarihine göre hesaplanmış 3 haftalık bir gebelikte kandaki Beta HCG değerleri 10-50, 4 haftalık bir gebelikte 5-425 mIU/ml, 5 haftalık bir gebelikte 20-7300 mIU/ml, 6 haftalık bir gebelikte 1080-56000 mIU/ml, 7-12 haftalık bir gebelikte 7650-290000 mIU/ml arasında değişir. Beta HCG değeri gebelik haftalarında birbiri ile örtüştüğü için en doğru olanı gebelik varlığında utrason ile fetal ölçümlerin alınarak gebelik haftasının hesaplanmasıdır.

Kürtaj neden yapılır?

 • İstenmeyen gebeliğin sonlandırılması
 • Bebeğin anne karnında ölmesi (gecikmiş düşük, missed abortus)
 • Boş gebelik (anembriyonik gebelik) sonlandırılması
 • Sakat gebelik (anomalili gebelik) varlığı
 • Düşük sonrası kürtaj (resk kürtaj, revizyon kürtaj)
 • Doğumdan sonra kürtaj (bumm kürtaj)
 • Tanısal kürtaj (probe kürtaj, winter ile kürtaj)
 • Fraksiyone kürtaj
 • Pipel kürtaj (pipel ile örnek alınması)

Kürtajda anestezi çeşitleri neledir?

Kürtajda birkaç çeşit anestezi yapılabilir. Bunlar lokal, sedasyon, spinal ve genel anestezidir.

 • Lokal anestezi: İşlem lokal anestezi ile yapılacaksa hasta jinekolojik muayene pozisyonunda bacaklar açık, dizler yukarı dönük şekilde muayene masasına yatar. İşlemin daha rahat yapılabilmesi ve vajina duvarını desteklemek için doktor vajina içine spekulum adı verilen bir alet takacaktır. Spekulum plastik ve metal olabilen rahim ağzı ve vajen içini görmeye yardımcı bir alettir. Doktor rahim ağzı, vajina içi ve dış genital bölgeyi steril solüsyon ile temizleyecektir. Daha sonra rahim ağzı bir tenekulum denen bir kelepçe ile sabitlenir. Daha sonra rahim ağzına birkaç farklı noktadan lokal anestezi maddesi enjekte edilir. Buna paraservikal blok adı verilir. Bu durum rahim ağzının genişlemesinden kaynaklanan ağrıyı hafifletir. Ancak vücudun geri kalanı uyuşmaz.
 • Sedasyon anestezi: Sedasyon anestezi hasta uyutularak yapılır. Anestezi uzmanı damar yolundan anestezi uygular. Hasta işleme dair hiçbir şey hatırlamaz.
 • Spinal anestezi: Hasta oturur pozisyonda iken alt bel bölgesinden bir iğne ile anestezi uygulanır. Bu iğneden omuriliği çevreleyen omurilik sıvısına anestesi uygulanır. Bu durum genellikle göbek seviyesinden itibaren hissizlik oluşmasına neden olur. Uygulanan anestezinin etkisi 1-3,5 saat içinde kaybolur.
 • Genel anestezi: Genel anestezi kullanıldığında hasta uyur. İşlem sırasında herhangi bir şey hatırlamaz. Genel anestezi bu konuda uzman olan anestezi doktoru tarafından yapılır. İşleme hazırlık yapıldıktan sonra anestezi doktor tarafından uygulanır. Anestezi damar yolundan uygulanır. Kısa sürede hasta uyku sürecine girer. Hastanın solunum ve kalp atım bilgileri anestezi uzmanı tarafından gözlenir.

Kürtaja giderken yapılması gerekenler neledir?

 • Kürtaj hazırlığı için öncelikle kürtaj yapılacak kişinin kliniğe bir refakatçi ile gelmesi uygun olacaktır. İşlem uyutarak yapılacaksa aynı gün araç kullanmaması önerilir. Çünkü uyutarak anestezide kullanılan ilaçlar kişide sersemlik, dikkatte azalma gibi yan etkiler oluşturabilir.
 • Bir diğer kürtaj hazırlığı varsa kullandığınız ilaçlar, bildiğiniz akut ya da kronik hastalıklara ait belgelerin hazırlanmasıdır. İşlem küçük cerrahi bir operasyon olsa da kişinin kanama bozukluğu olup olmadığı ya da varsa kan sulandırıcı bir ilaç kullanıp kullanmadığı bilinmelidir.
 • Kürtaja giderken yapılması gereken ve dikkat edilecek önemli bir hususta yeme ve içme durumudur.  Kişinin kürtaja gitmeden önce 6 saat aç olması, su, sigara ya da alkol kullanmaması istenir. Kıyafet konusunda da kürtaja giderken terletmeyen, rahat, bol kıyafetler ve pamuklu iç çamaşırı seçilmesi daha uygundur. Evli olan kadınlarda kürtaj için eş onayı alınmaktadır.
 • Antalya kürtaj işlemi için il dışından gelen hastalarımızın işlemin ertelenmemesi için bu önerilere daha özen göstermeleri uygun olacaktır.

Kürtaj öncesi nelere dikkat edilmeli?

Kullanılan anestezi tipine göre kürtajdan önce doktorunuzun size öneri ve hazırlıkları olacaktır. Kürtaj Antalya merkezine gelmeden bu önerilere uyulması işlemin daha güvenli ve sağlıklı olmasını sağlayacaktır. 

Yeme ve içme: Kürtaj eğer genel anestezi ile yapılacaksa 12 saat öncesinden, sedasyon ya da lokal anestezi ile yapılacaksa 6-8 saat öncesinden aç olmak gerekir. Su ve sigara dahil bu süre içinde bir şey yiyip içilmemelidir. Spinal anestezide ise vücudun sadece alt kısmı uyuşturularak hissizlik oluşturulur.

Sigara, alkol ve bitkisel tedavi: Kürtaj öncesi sigara ve alkol kullanımından kaçının. Günümüzde çoğu cerrah ameliyattan 2 hafta öncesinden bitkisel tedavi alınmasını önermemektedir. Bazı bitkisel tedaviler de kanama parametrelerini bozarak  kanama riskini artırmaktadır. Aldığınız tüm ilaçlar hakkında mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Gereksiz ilaçlardan kaçının: Kürtaj operasyonundan birkaç gün önce bazı ilaçlar doktorunuzun önerisi doğrultusunda bırakılabilir. Bu tür ilaçlar kanama riskini artıracaktır. Reçetesiz satılabilen bazı soğuk algınlığı, mide ve kabızlık ilaçlarını da kürtajdan birkaç gün öncesinde kullanmadan doktorunuza danışmalısınız.  Bu tür ilaçların bazılarında da benzer riskler bulunur.

Kronik hastalıklar ve durumlar: Doktorunuz kürtaj öncesi varsa diğer tıbbi sorunların kontrol altında olmasını isteyecektir.  Örneğin hastanın kontrolsüz yüksek tansiyonu varsa kan basıncını düzenlemek için işlem öncesi hastanede medikal tedavi planlanabilir. Bu durum kürtaj öncesi gereksiz komplikasyon risklerinden kaçınmak için önemlidir.

Ön Tahliller: Kürtajdan önceki günlerde doktor herhangi bir problemin atlanmadığından emin olmak için kan testi, idrar testi ya da başka testler almak isteyebilir.

Kürtajın ertelendiği durumlar nelerdir?

 • Alt batın enfeksiyonu: Üreme organlarını ilgilendiren bir enfeksiyon varlığında kürtaj ertelenmelidir. Bu durumda kürtaj yapılırsa rahim ağzı ya da vajina içindeki bakteriyel enfeksiyon rajim içine ve tüplere ulaşarak pelvik organlara yayılır. Rahim içi zarının enfeksiyonuna endometrit, tüplerin enfeksiyonuna ise salpenjit adı verilir. Jinekolojik enfeksiyon varlığında doktorunuz önce antibiyotik tedavisi ile enfeksiyonun temizlenmesini sağlayacaktır. Kürtaj işlemi ise enfeksiyon durumu ortadan kalkınca yapılır.
 • Kanama bozukluğu hastalıkları: Kanama bozukluğu pıhtılaşma süresinin uzaması ya da pıhtılaşmanın tam olarak gerçekleşmemesidir. Kürtajın sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi için kanama bozukluğu oluşturan bir hastalığın bulunmaması gerekir. Doktorunuz bu durumu işlem öncesi sorgulayacaktır. Bilinen bir kanama bozukluğu var ise kürtaj ertelenir. Kanama bozukluğu düzeltildikten sonra kürtaj olunabilir. Kanama bozukluğu oluşturan birçok neden vardır. Bunlardan en çok bilinenleri hemofili hastalığı, von Willebrand hastalığı (vWH),nadir faktör eksiklikleri ve kalıtsal trombosit (pıhtılaşma hücresi) hastalıklarıdır. Ayrıca kürtaj öncesi yakın zamanlı ya da sürekli kullandığınız bir ilaç var ise yan etki olarak kanama zamanını uzatabilir.
 • Ciddi sağlık sorunları: Kürtaj olacak kişide kalp ve akciğer hastalıkları bulunması ya da tespit edilmesi durumunda genel, sedasyon ve bazen de lokal anestezi riskleri artacaktır.

Gebelik dışı kürtaj yöntemleri histeroskopi ve ultrasonografi gibi teknolojik gelişmeler ile oral kontraseptif ve anti hormonal tedavi gibi medikal uygulamalar sayesinde artık daha az yapılabilmektedir.

Kürtaj sonrası öneriler nelerdir?

Kürtajdan sonra hem kontrol hem de kişinin dinlenmesi için kürtaj olan kişi 30-45 dakika gözlenir. Kürtaj uyutarak anestezi ile yapıldı ise işlemden sonra hasta kendine gelince hafif bir bulantı, sersemlik hissi ya da bazen halsizlik gibi şikayetler görülebilir. Bunlar genellikle kürtaj anestezisinin yan etkileridir.  Bu şikayetler yaklaşık 1-2 saat içinde kendiliğinden düzelir.

Hasta kendine gelince işlemden yaklaşık yarım saat sonra oral gıda alımına geçebilir. Su içebilir, yemek yiyebilir. İyileşme süreci oldukça kısadır. Herhangi bir komplikasyon gelişmedi ise rahim kısa sürede kendini toparlar. Kürtajdan sonra ara sıra adet ağrısı benzeri kramplar yaşanabilir.

Çoğunlukla aralıklı kramp tarzı ağrılar birkaç saatten kısa olsa da bazen birkaç gün sürebilir. Kramp tarzı ağrılar için doktorunuz gerek duyar ise ağrı kesici ilaçlar verecektir. Kişinin birkaç gün boyunca lekelenme tarzında kanaması olabilir.

Eğer işlem sedasyon ya da genel anestezi ile yapılmış ile kişinin 24 saat araç kullanmaması gerekir. Çünkü bu ilaçlar yan etki olarak uyku hali, sersemlik, tepki vermede gecikme, koordinasyon bozukluğu gibi durumlar yapabilir.

Kürtaj sonrası dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

1- Genital bölge temizliği önden arkaya doğru ılık su ile yapılmalıdır. Cinsel ilişki 2 hafta ertelenir. Kürtaj sonrası doktor kontrolü olası istenmeyen durumların erken saptanması açısından çok önemlidir.

2- İki hafta cinsel ilişkiden kaçının. Rahim ağzında oluşan genişlemenin normale dönmesi biraz zaman alır. Hemen cinsel ilişki olması bakterilerin rahim ağzından içeri doğru girişini kolaylaştırır.

3- Kanama için hijyenik ped kullanılmalıdır. 2 hafta boyunca tampon kullanmaktan kaçınılmalıdır. Ayrıca vajinal duş şeklinde yıkamalar uygulanmamalıdır. Kürtaj sonrası pansumana gerek yoktur. Ancak dış genital bölgenin tuvalet sonrası temizliği önden arkaya doğru ılık su ile yapılmalıdır. Genital bölgenin sabun ile yıkanması da uygun değildir.

4- Kürtaj sonrası mutlaka doktorunuzun çağırdığı sürede kontrole gidiniz. Doktor jinekolojik muayene yaparak rahim ağzının açıklığını değerlendirebilir. Varsa anormal bulgu ve belirtiler tedavisini yapar. Kürtaj sonrası herhangi bir komplikasyon gelişmedi ise kişi kürtaj sonrası öneriler ve kullanacağı ilaçlar konusunda bilgilendirilerek ayaktan taburcu edilir.

5- Kürtaj sonrası kontrolde ya da ultrasonda rahim delinmesine yönelik bir bulgu saptanır ise hastanede kalmak gerekebilir. Bu durum genellikle klinik gözlemde kendiliğinden iyileşebilse de bazen ek operasyon gerekebilir.

Kürtaj sonrası tıbbi destek ne zaman gerekir?

Kürtaj sonrası bazı şikayet, bulgu ve belirtiler olması durumunda doktorunuz haberdar edilmelidir.

 • 38 derece ve üzeri ateş olması,
 • Tekrarlayan ya da devamlı şiddetli ağrı ya da krampların olması,
 • Ağrı kesici ilaca yanıt vermeyen kramp ve ağrılar,
 • Uzamış ya da fazla miktarda kanama olması,
 • Vajinada kötü kokulu bir akıntı olması.

Bu gibi durumlar olduğunda doktorunuz haberdar edilmeli ve gerekli tedavi planı yapılmalıdır.

Kürtajdan sonra doğum kontrol hapı ne zaman başlanır?

Kürtajdan sonra doğum kontrol hapı başlamak için iki seçenek vardır. Kürtajdan itibaren ilişki olmadığı takdirde yirminci gün doğum kontrol hapı başlanabilir. Kürtajdan sonra ilişki olursa eğer adet dönemi beklenir. Adetin 2-5 günü arası doğum kontrol hapı başlanır. Doğum kontrol haplarının bazıları 1 kutu (21 gün) kullanılıp 1 hafta ara verilir. 1 haftanın sonunda yeni kutuya başlanır. Bazı doğum kontrol hapları da 28 gün kullanılır. Ara vermeden yeni kutuya geçilir.

Kürtaj sonrası ne zaman adet görülür?

Adet görme genellikle 25-45 gün içinde olur. Bazen de bu süre 2 aya kadar uzayabilir. Kürtaj sırasında ve sonrasında yaşanan yoğun stres adet düzeninde bozulma, azalma ya da adet görememe ile sonuçlanabilir.

Kürtaj sonrası adet gecikmesi olur mu?

İlk 2 hafta az miktarda olan kürtaja bağlı kanamalar görülebilir. Bu durum ilk adet kabul edilerek buna göre yeni bir adet düzeni oluşur. Sonraki adet genellikle 25-45 gün içinde olacaktır. Ama kürtaj döneminde yaşanan strese bağlı adet gecikmesi 2 aya kadar uzayabilir. Kürtajdan sonra bir ilişki oldu ise o zaman yeni bir gebelik ihtimali nedeni ile gerekli testler yapılır. İlişki oldu ise kürtajdan sonraki ayda gebe kalmak mümkündür.

Kürtaj döneminde yaşanan stres adet gecikmesine neden olan bir diğer faktördür. Strese bağlı vücut hormonal dengesi değişir. Bu da adette gecikme ile kendini gösterebilir. Sık kürtaj olan kadınlarda rahim içi zardaki doku zedelenmeleri iyileşirken rahim içi kavitede yapışıklık oluşmasına yol açar. Kürtaj sonrası gelişen bu rahim içi yapışıklık durumu Asherman Sendromu olarak bilinir.

Kürtajdan sonra adet görülmesi ise tedavisi için önce nedenini bulmak gerekir. Stres kaynaklı hormonal bir değişim düşünülüyor ise hormon tedavisi verilir. Rahim içi yapışıklıktan şüpheleniliyor ise rahim filmi çekilebilir. Rahim içi yapışıklıklar histeroskopi ile görülüp tedavi de edilebilir.

Kürtaj ne kadar sürer?

Kürtaj Antalya'da yaklaşık 15-20 dakika süren bir işlemdir. Gebelik haftası büyüdükçe kürtaj süresi artar. Antalya kürtaj işlemi için de özel kliniklerde bu süreler benzerdir.

Hapla ya da ilaçla kürtaj olur mu?

Sadece hapla ya da ilaçla kürtaj olmaz. Kürtaj sırasında işlemi kolaylaştıracak bazı ilaçlar doktorlar tarafından kontrollü bir şekilde kullanılabilir. Kürtajı kolaylaştırma amacı ile mekanik kürtaj yöntemine ek olarak bazı hormon, ilaç ve sıvılar kullanılabilir. Bu ilaçlardan bazıları ayrıca doğumun başlatılması, doğum sonrası kanama kontrolü ve menapoz sonrası dönemde biyopsi için rahim ağzının açılması amacı ile kullanılabilir.

İlaçların kullanımı doktorlar tarafından hastane şartlarında sağlanır. Bu tür ilaçların kontrolsüz kullanımı rahimde yırtılma, su zehirlenmesi ve tansiyon düşüklüğü gibi ciddi yan etkilere neden olabilir. Bebek zarı dışına salin infüzyonu gibi bazı yöntemler kalp yetmezliği ve septik şok gibi ciddi klinik problemler nedeni ile günümüzde kullanılmaz. Hormon içeren ve adet söktürücü olarak kullanılan ilaçlar gebelik sonlandırma da kullanılmazlar. Ertesi gün hapları da bu amaçla kullanılmaz. Bu haplar oluşan gebeliği sonlandırmaz.

Kürtaj olduğum anlaşılır mı?

Kürtaj olunup olunmadığı hiçbir şekilde anlaşılmaz. Kürtajda dokularda herhangi bir kesilme ya da dikilme olmaz. Bu nedenle daha önce kişinin kürtaj geçirdiğini kadın doğum uzmanı bile anlamaz.

Kürtajın riskleri nelerdir?

Dilatasyon ve kürtajın risk faktörleri aşağıda sıralanmıştır.

Adet Düzensizliği: Kürtaj sonrası adet değişikliği sık görülen bir durumdur. Adet gecikmesi ya da adet düzensizliği oluşabilir. Kürtajdan sonra adet görülmesi 30-40 güne uzayabilir. Bu durum takip edilir. Genellikle 1-1,5 ay içinde adet görülecektir.

Kanama: Ciddi kanama durumu nadiren oluşur. Ancak kürtaj aleti rahim duvarına zarar verirse görülebilir. Bazen de kürtaj sırasında tespit edilememiş küçük bir miyom kesilirse de kanama oluşabilir. Gebelikte kürtaj yapılıyorsa gebelik haftası arttıkça kanama riski ve komplikasyonu da artacaktır.

Enfeksiyon: Uterus içine alet ile müdahale edildiği zaman küçükte olsa bir enfeksiyon riski bulunur. Kürtaj küçükte olsa cerrahi bir operasyondur. İşlem standart cerrahi prosedürlere uygun steril şartlar altında gerçekleştirilir. Temiz steril bir ortamda steril örtü, eldiven ve aletlerin kullanılması ile enfeksiyon görülme riski oldukça düşecektir. Kürtaja hazırlık aşamasında yapılan steril solüsyonlar ile vajinal yıkama ve tek kullanımlık steril malzemeler enfeksiyon gelişimini güçleştirecektir. Ama her şeye rağmen kürtaj sonrası enfeksiyon gelişebilir. Bu durumda kötü bir kokusu olan vajinal akıntı, karın ağrısı ve ateş gibi belirti ve bulgular görülebilir. Çoğu enfeksiyon uygun antibiyotik ile kolayca tedavi edilebilmektedir. Ancak ciddi enfeksiyonlar ya da apse gelişimi varsa hastanede yatarak tedavi gerekebilir. Bu nedenle söylenen enfeksiyon bulguları var ise vakit kaybetmeden enfeksiyonun tedavi edilmesi doğrudur. Gecikmeler enfeksiyonun jinekolojik organlara yayılmasına ve ileri dönemde de apse gelişimine neden olabilir.

Rahim delinmesi (uterus perforasyonu): Bu durum nadir görülen bir kürtaj komplikasyonudur.  Gebelik haftası ilerledikçe rahim duvar kalınlığı azaldığı için rahim delinmesi komplikasyonu gebelik haftası ile birlikte artar. İşlem sırasında rahim enfeksiyonu geçiren kadınlarda rahim delinme riski artar. Yaşlı kadınlarda menapoz sonrası dönemde bu komplikasyon daha sık görülür. Yine düşük sonrası yapılan kürtajlarda rahim delinmesi riski artar. Kürtaj yapılırken kanülün boşa çıkma hissi rahimde delinme şüphesi yaratır. Bu durumda ultrason ile kontrol yapılır. Alt batında yeni gelişen serbest sıvı olup olmadığı kontrol edilir. Doktor rahim delinmesi durumundan şüphelenirse hastanın gözlem ve gerekirse ek ameliyat için hastanede kalmasını isteyecektir. Ancak çoğu klinik pratikte ek bir müdahaleye gerek kalmadan genellikle kendiliğinden iyileşme görülmektedir.

Asherman sendromu (Rahim içi yapışıklık): Bu komplikasyon nadir olarak görülür. Kürtaj sırasında agresif kazıma ya da kazıma işlemine rahmin verdiği anormal doku yanıtı sonucu gelişen skar dokusu ve yapışıklıklar sonucu oluşur.  Oluşan bu fibrotik doku ve skar dokusu bazen rahim içini tamamen doldurabilir. Bun durum adetin durmasına ve kısırlığa neden olur.

Rahim içi parça kalması: Gebelik için yapılan kürtajlarda ince plastik kanüller kullanılır. Eğer kişide rahmin geriye ya da yanlara dönük olması, rahim içini ikiye ayıran bir bölme olması ya da çift vajina ve rahim bulunması gibi rahim anomalileri varsa kürtajın yapılamaması olasılığı bulunur. Bu nedenle bu anomalilerin önceden bilinmesi ya da tecrübeli bir doktor ise öngörebilmesi kürtajın etkinliğini ve başarısını belirleyecektir. 

tanısal kürtajTanısal ya da tedavi amaçlı kürtajlarda işlem sırasında rahim içi doku tamamen çıkarılmadığında hastalığın tespit edilememesi ihtimali vardır. Bu nedenle tanısal ya da tedavi ile kürtaj histeroskopi olmadan nadiren yapılır. Histeroskopi rahim içinin görsel olarak izlenmesine olanak sunan bir alettir. Rahim içi parça kalması kanama, enfeksiyon ve ağrı gibi klinik durumlara yol açar. Gebelik ve eklerinin rahim içinden alınamaması yada patolojik alanların temizlenememesi durumunda kürtaj işlemi deneyimli bir merkezde tekrarlanmalıdır. 

Gebeliğin devam etmesi: Eğer kürtaj 5 hafta ve altı gebeliklere yapılırsa gebelik sonlanmayabilir. Hatta gebelik devam ederek ileri haftalara gelebilir. Bazen de çift vajina, çift rahim ya da rahim içi bölme varsa yanlış taraf temizlenip gebelik olan kısım kalabilir. Bu durumda da gebelik devam edecektir.

Bu ve benzeri durumların önüne geçmek için kürtaj yapılacak gebelik haftası uygun olmalı ve rahim anomalisi ihtimaline karşı kürtaj ultrason kontrolünde güvenli olarak yapılmalıdır. Kürtaj sonrası gebelik ve eklerinin rahim içinden temizlenip temizlenmediği mutlaka teyit edilmelidir.

Kürtaj en fazla kaç kez yapılır?

Kürtaj sayısında herhangi bir sınırlama yoktur. Fakat çok fazla sayıda kürtaj olunması önerilmez. Kürtaj cerrahi bir işlemdir. Doğum kontrol yöntemi değildir. Mutlaka doğru bir doğum kontrol yöntemi kullanmak gerekir.

İkinci kez kürtaj zararlı mı?

Kürtaj cerrahi bir işlemdir. Her yapılan kürtajın küçükte olsa riskleri vardır. Kürtaj sayısı arttıkça kürtaja bağlı risklerde artar. Fakat gerekli olduğu zaman bu konuda uzman bir doktor tarafından yapılabilir. İkinci kez kürtajda gerekli olduğunda yapılabilir.

Kürtaj öncesi düzensiz ya da fazla kanama neden olur?

Rahim ve rahim ağzında miyom ve polipler oldukça sık görülmektedir. Miyomlar rahim düz kas dokusundan gelişen ve yer kaplayan iyi huylu tümörlerdir. Bazen rahim duvarına bir sapla bağlı olarak dışa doğru büyüyebilir. Miyomlar uzun süreli ağrı ve vajinal kanama nedeni olabilirler.

Miyomlar oldukça sık görülmekte olup kadınların yaklaşık beşte birinde bulunur. Sıklıkla da 35-45 yaşlarında görülürler. Miyomlar eğer küçük boyutta ve yerleşim olarak rahim içi kasta ise herhangi bir bulgu vermeyebilir. Ancak boyutunun artması, yerleşim olarak rahim içi zara komşu olması, ağrı ve kanama oluşturması ile bulgu verebilirler.

Adet dönemlerinde fazla miktarda kanama, adet aralarında lekelenme tarzı kanamalar, karın bölgesinde şişkinlik, sık idrara çıkma, zaman zaman olan bel ağrısı ve kabızlık miyom kaynaklı görülebilen şikayet, bulgu ve belirtilerdir. Poliplerde miyomlara benzer şekilde iyi huylu lezyonlardır. Bu lezyonlar sıklıkla düzensiz kanamaların nedenidir.

Rahim içi zardan kaynaklanan bir kanser türüdür. Endometrium kanseri olarak ifade edilir. En sık görülen jinekolojik kanserlerden biridir. Dilatasyon ve kürtaj ile rahim içi zardan kazıyarak örnek alınabilir. Alınan doku patolojide mikroskop altında incelenip kanserli doku saptanmaya çalışılır. Ayrıca histeroskopi ile rahim içerisine bakarak anormal kanamanın nereden kaynaklandığı bulunmaya çalışılır. Gerekli görülen yerden ise biyopsi alınır. Endometrium kanserinin erken saptanması tedavi açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle kanserli ya da öncü lezyonların tespit edilmesi önem arz eder.

Kürtaj sonrası kanama normal mi?

Kürtajdan sonra normalde günde bir ped kanama görülebilir. Kürtaj sonrası çoğunlukla fazla miktarda kanama beklenmez ancak günlük bir ped üzeri kanama varsa bu durum mutlaka doktorunuza bildirilmelidir. Kürtaj sonrası görülen bu tür fazla kanamalar rahmin gevşemesi, rahimde parça kalması ya da enfeksiyon belirtisi olabilir. Ayrıca daha nadiren kürtaj sırasında olabilecek vajinal yırtık yada zedelenmeler ile rahim ağzındaki benzer doku hasarı da kanama oluşturabilir.

Kürtaj sonrası kanama olur mu?

Kürtaj sonrası bir hafta ya da 15 güne kadar süren lekelenme tarzı kanamalar olabilir. Günde bir pede kadar olan kanamalar normal olarak kabul edilir. Herkesteki kanama sıklığı ve miktarı farklı olabilir. Hiç kanama olmaya da bilir. Ya da ara ara kanama olup sonra olmaya da bilir. Kürtaj sonrası kanamanın rengi önce kırmızı olup günler geçtikçe kahverengi ya da pembemsi renge döner. Kürtajdan sonra günlük bir pedden fazla olan kanamalar normal olmayabilir. Mutlaka doktora bilgi vermek gerekir. Kürtajdan sonra genellikle çok yoğun bir kanama beklenmez (yaklaşık günde 4-5 ped). Kürtaj sonrası çok yoğun kanamalarda atoni ihtimali olabilir. Kürtajdan sonra yoğun ve ağrılı kanamalar rahim içinde parça kalmasının bir belirtisi olabilir. Mutlaka önemsemek gerekir.

Kürtaj sonrası kanama ne renk olur?

Kürtaj sonrası normalde kırmızı renkten günler ilerledikçe az miktarda pembe ve kahverengiye dönen şekilde görülebilir. Ancak fazla miktarda kanama olması ya da eşlik eden ateş karın ağrısı gibi şikayetlerin olması normal değildir. Bu durumlar olursa mutlaka doktorunuza kontrole gidiniz.

Kürtaj sonrası neden kanama olur?

Kürtaj sonrasında yoğun kanama olduğu zaman öncelikle kanamanın neden olduğu araştırılmalıdır. Kürtaj sonrası rahim kaslarının yeterince kasılamaması (atoni),rahimde parça kalması (rest) ya da enfeksiyon nedeni ile yoğun kanama meydana gelebilir. Atoni durumunda rahim kasıcı ilaçlar kullanılır. Uterin masaj yapılır. Kanamanın durmaması durumunda rahmin alınması gerekebilir. Fakat bu nadir görülen bir durumdur. Çoğunlukla ilaçlar fayda gösterir. Rahimde parça kalmasına bağlı kanama varsa, kanamanın durması için kürtaj ile kalan parçalar temizlenmelidir. Enfeksiyona bağlı kanama olması durumunda ise gerekli antibiyotikler verilerek kanama azaltılmaya çalışılır. Kürtajdan hemen sonra kırmızı yoğun kanama olması durumunda ise işlem sırasında rahim ağzında ve vajinada yırtık olabileceği unutulmamalıdır. Mutlaka rahim ağzı ve vajinal duvar kontrol edilmelidir. Özellikle atrofik vajinanın olduğu yaşlım hastalarda vajinal duvarın yırtılma ihtimali yüksektir. Bu ihtimali azaltmak için hastaya uygun spekulum ve kayganlaştırıcı jeller kullanılmalıdır. Fazla miktarda kanama olması durumunda mutlaka doktorunuza bilgi veriniz.

Antalya kürtaj basit bir işlem mi?

Antalya kürtaj zor bir işlem değildir. Kürtaj Antalya’da yapıldığında da benzer yöntem ve anestezi teknikleri uygulanır. Günümüzde ultrason ile kontrollü ve güvenli bir şekilde düşük komplikasyon oranları ile yapılabilmektedir. İşlem sırasında lokal ya da uyutarak olan sedasyon anestezi kullanılır. Kişi jinekolojik masaya alınıp hazırlandıktan sonra vakum enjektörler kullanılarak rahim içi gebelik ve ekleri kanül ile temizlenir.  Bu temizleme işlemi 5-10 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanır. Ultrason ile rahim içi ve çevre dokular kontrol edilir.

Hasta kısa bir süre gözlendikten sonra dinlendirilip ayaktan taburcu edilir. Kürtajın basit olup olmayacağı aslında kürtaj yapan doktorun deneyim, tecrübe ve kullandığı alet ile cihazlarada bağlıdır. Deneyimli ve tecrübeli bir kürtaj doktoru ile işlem oldukça kısa, güvenli ve etkili bir şekilde yapılabilmektedir.

Gebelik bulantısı kürtajdan sonra ne zaman geçer?

Gebelik bulantıları gebeliğin beşinci haftasında başlar. On ikinci haftaya kadar devam eder. On ikinci haftadan sonra gittikçe azalır. On altıncı haftada biter. Gebelik bulantısı olan bir hastada kürtaj yapılması durumunda, kürtajdan sonra gebelik bulantısı hemen geçmez. Çünkü gebelik bulantıları gebelikteki hormonlara bağlıdır. Kürtaj yapılsa bile gebelik hormonlarının vücuttan temizlenmesi birkaç haftayı alır. Gebelik bulantısı da kürtajdan sonra eski yoğunluğunu kaybeder. Gittikçe azalarak 1-2 hafta içerisinde kaybolur.

Kürtajda alınan bebeği görebilir miyim?

Kürtajda alınan gebelik materyali bütün bir bebek şeklinde değildir. Kan pıhtısı şeklindedir. Kan ve doku parçaları içerir. Alınan materyalin görülmesini psikolojik olarak önermemekteyiz.

Kürtajda uterin crying nedir?

Kürtaj işlemi sırasında kanül ya da küretle rahim içindeki gebelik materyali boşaltılır. Rahim gebelik materyalinden temizlendikten sonra kanül ya da küret rahimde ilerlerken kazıma sesine benzeyen bir ses gelir. Bu sese uterin crying adı verilir. Uterin cryingin alınması işlemin başarılı geçtiğini ve rahmin tamamen temizlendiğini gösterir.

Kürtajla rahim içinden çıkarılan materyal bütün bir gebelik materyali değildir. Parçalanmış doku ve kanla karışık bir yapıdır. Patolojik olarak incelendiğinde koryonik villuslar içerir. Erken aşamada kürtaj yapıldığı için bu materyalde kemik, kıkırdak gibi dokular yoktur. Kürtaj sırasında alınan materyal tıbbi atık bölümüne gönderilir. Tıbbi atıklar özel şartlarda toplanarak uygun alanlara, uygun şartlarda gömülür. Hastanedeki hiçbir materyal evsel atıkların olduğu çöplere atılmaz. 

Kürtajda bebeğin cinsiyeti belli olur mu?

Yasal kürtaj onuncu haftaya kadar yapılır. Bu haftaya kadar bebeğin cinsiyeti henüz belli değildir. Bu nedenle bu dönemde yapılan kürtajda bebeğin cinsiyeti belli olmaz. Onuncu haftadan sonra tıbbi amaçla yapılan kürtajlarda ise cinsiyet belli olabilir. Cinsiyetin tam olarak belli olduğu kürtaj ise on altıncı haftadan sonradır.

Nezle ve gripken kürtaj olunur mu?

Hafif nezle ve gripken kürtaj yapılabilir. Kürtaj sırasında verilen anestezi sedasyon anestezi olduğu için hafif nezle ve grip gibi enfeksiyon durumlarında verilebilir. Fakat ağır nezle ve grip olduğu durumlarda vücudun savunma sistemi düşük ve enfeksiyonun alt solunum yollarına ilerleme ihtimali olduğu için kürtaj işlemini birkaç gün ertelemek daha doğru olacaktır.

Kan sulandırıcı ilaç kullananlar kürtaj olabilir mi?

Kalp hastalığı ve kanda pıhtılaşmanın olduğu tromboz durumunda kan sulandırıcılar kullanılır. Kan sulandırıcı kullanan hastalarda kürtaj olabilir. Bazı kan sulandırıcı ilaçların doktor kontrolünde operasyondan bir süre önce bırakılması gerekir. Diğer bazı ilaçların ise doktor kontrolünde kullanımına ara verilerek alternatif diğer ilaç seçenekleri değerlendirilir. Kanda kanama ve pıhtılaşma zamanı kontrol edilerek operasyon için güvenli değerler saptandığında kürtaj işlemi yapılabilir. Bu düzenlemeler yapılmadan kan sulandırıcı ilaç kullanırken yapılan kürtajlarda ciddi olarak kanama meydana gelebilir. Bu nedenle dikkat etmek gerekir. Bu ilaçları uzun süre kullanan hastalar bazen doktora söylemeyi unutabilir. Bu nedenle bu ilaçların kullanımı özellikle sorgulanmalıdır.

Alerjisi olan kürtaj olabilir mi?

Kürtaj işleminden önce hastanın herhangi bir ilaç ya da besin alerjisi olup olmadığı mutlaka sorgulanmalıdır. Özellikle antibiyotik ve ağrı kesici alerjisi olan hastaların alerjisi olan ilaçlar belirlenmeli ve uygun olan ilaçlar verilmelidir. Özellikle yumurta alerjisi olanlara karşı dikkatli olunmalıdır. Çünkü bu hastalarda bazı anestezi ilaçlarına karşı alerji olabilir. Yumurta alerjisi olanlarda bu tür ilaçlar tercih edilmez.

Kürtajda eşim ya da bir yakınım yanımda durabilir mi?

Kürtaj işlemi sırasında bazı hastalar güvende hissetmek, destek almak amacı ile bir yakınlarının yanında olmasını isterler. Fakat çok mecbur olunmadığı takdirde işlem sırasında sağlık personeli olmayan birinin işlemde bulunması ve işlemi görmesi doğru değildir. Bu tür işlemler sırasında tansiyon düşmesi ve bayılma sonucunda kafa travması ve bunun gibi ciddi yaralanmalar oluşabilir. Sağlık personelleri için normal olan bu tür operasyonlardan diğer kişiler çok fazla etkilenebilir.

Sağlık personeli olup ta bu tür işlemlere aşina olan kişiler bile kendi yakınlarının operasyonundan etkilenebilirler. Ayrıca işlem sırasında gelişebilecek anormal ve acil durumlara müdahale hasta yakınlarının varlığında zorlaşabilir. Tüm bu nedenlerden dolayı hasta yakınının işlemde bulunması önerilmez.

Kürtajdan sonra ultrason yapmak gerekir mi?

Kürtajdan sonra rahim içinin tamamen temizlenip temizlenmediği ultrason ile kontrol edilir. Antalya'da ultrason kürtajın daha güvenilir ve daha kolay yapılmasını sağlar. Fakat ultrasonografinin olmadığı durumlarda da kürtaj yapılabilir. Kürtaj işlemi için mutlaka şart olan bir alet değildir. Buna rağmen ultrasonografi eşliğinde kürtaj yapılması tercih edilir.

Rahmin ters olması kürtajı zorlaştırır mı?

Kadınların %80’inde rahim idrar kesesine doğru (antevert uterus) yatıktır. %20 kadında da rahim idrar kesesinin ters yönüne doğru (retrovert uterus) yatıktır. Bu duruma halk arasında rahmin ters olması denir. Rahmin ters olması anormal bir durum değildir. Sadece bir çeşitliliktir. Bu durum gebe kalmayı ve doğumu zorlaştırmaz. Fakat kürtaj sırasında rahmin ters olduğuna dikkat edilmezse. Kanül ya da küret ile girilirken rahim delinebilir.

Ters rahimlerde kanül ya da küret ile rahim içine ulaşmakta güçlük çekilebilir. Rahmin ters olduğu durumlarda bu durum önceden belirlenip işlem uygun olarak gerçekleştirilirse herhangi bir sorun yaşanmaz.

Kürtajdan sonra sigara içilebilir mi?

Kürtajdan sonra sigara içilmesi önerilmez. Sigara içmenin direk olarak olumsuz bir etkisi yoktur. Fakat savunma sistemini zayıflattığı için bu tür işlemlerden sonra içildiğinde iyileşme sürecini yavaşlatır. Kürtaj sedasyon anestezi altında yapıldığında aç karnına direk olarak sigara içilmesi tansiyon düşüklüğü yaparak baygınlığa sebep olabilir. Sigara bağımlılarının bir şeyler yemeden sedasyon anestezisinin etkisinin (2-4 saat) geçmesini beklemeden sigara içmeleri önerilmez.

Kürtajdan sonra alkol alınması önerilmez. Alkol kürtajda alınan genel anestezinin etkisinin geçme süresini uzatır. Alkol savunma sistemini zayıflatarak iyileşme sürecini uzatır. Aynı zamanda alkol kürtajdan sonra alınan ilaçların etkisini azaltır. İlaçların kullanım süresi boyunca alkol alınması önerilmez.

Kürtajdan sonra hangi ilaçları kullanmak zararlıdır?

Kürtajdan sonra doktor önermediği müddetçe kan sulandırıcı ilaçlar kullanmak kanamayı artırabileceği için zararlıdır. Özellikle ağrı kesici olarak bazı tercih edilmayecek kan sulandırıcı ilaçlar vardır. Kalp damar hastalığı olan hastalarda ise kürtajdan sonra kullanılan bazı rahim kasıcı ilaçlarda zararlı olabilir. Bu hastalara bu tür ilaçlar önerilmez. Bunların dışındaki ilaçlar doktorunuz aksini belirtmedikçe kullanılabilir.

Kürtaj sırasında acı ya da ağrı olur mu?

Kürtaj eğer lokal anestezi ile yapılırsa sadece rahim ağzı uyuşturulduğu için işlem sırasında şiddetli bir adet ağrısı benzeri bir ağrı olabilir. Fakat lokal anestezi ile yapılan kürtajdaki ağrı kişiler arası farklılık gösterebilir. Sedasyonla anestezi altındaki kürtajda ise işlem sırasında herhangi bir ağrı ya da acı olamaz. İşlem bitince ister lokal ister uyutarak yapılmış olsun hafif bir ağrı olabilir. İşlemden yaklaşık 30 dk sonra hissedilen belirgin bir ağrı kalmaz.

Lokal anestezi ile kürtaj nasıl yapılır?

Lokal anestezi ile kürtaj Antalya’da rahim ağzına uyuşturucu iğneler yapılarak uygulanır. Rahim ağzı uyuşur. İşlem sırasında hasta uyanık haldedir. İşlem sırasında kişi adet benzeri bir ağrı hissedebilir. İşlemden sonra hastanın toparlanma süreci ve normal hayata dönme süreci daha kolay olur.

Uyutarak kürtaj nasıl yapılır?

Uyutarak kürtajda koldan bir damar yolu açılarak anestezik madde verilir. Bu ilaç kişide hafif bir uyku hali yaratır. İşlemi hatırlamaz. İşlemden sonra hemen uyanır. İşlem sırasında herhangi bir ağrı ya da acı hissetmez ve işlemi hatırlamaz. Uyutarak yapılan kürtajda sedasyon anestezi kullanılır.

Kürtaj yasak mı?

Kürtaj Antalya'da 10 haftaya kadar yasak değildir. İsteğe bağlı olarak yapılabilir. 10 haftadan sonra kürtaj anne ve bebeğin hayatını tehlikeye sokan bir durum yoksa yapılmaz.

Evli olmayana kürtaj yapılır mı?

18 yaşından büyük evli olmayan kadınlar başka birinin onayına gerek olmadan Antalya'da kürtaj yaptırabilirler. Ancak evli ise eş onayı ile kürtaj yapılabilir.

Kürtaj için eş izni gerekli mi?

Yasal olarak evli olanlarda kürtaj için eşinin de onayı gerekir. Yasal evlilik olmadığı durumlarda ise izne gerek yoktur. Kürtaj kararı çiftin birlikte aldığı bir karar olmalıdır. Bu nedenle işlem için eş onamı da istenir.

Kürtaj izni kimden alınır ?

18 yaşın üzerinde sadece kendi izni yeterlidir. Evli olan kadınlarda ise kendi ve eşinin izni gerekir. 18 yaş altında ise yasal vasisinin izni gerekir. 15 yaş altında adli birimlere durum bildirilerek işlem yapılabilir.

Kürtaj sonrası kontrol ne zaman olur?

Kürtajdan yaklaşık 10-15 gün sonra Antalya’da işlemi yapan doktora ya da doktorunuza kontrol gerekir. Kürtaj sonrası kontrol ihmal edilmemesi gereken bir konudur. Kürtaj kontrolünde muayene yapılır. Rahim içi ultrason ile tekrar kontrol edilir. Kürtaj sonrası parça kalmadığından ve kürtajın başarılı bir şekilde uygulandığından emin olunur. Kontrol sırasında hastanın şikayetleri varsa gerekli halde tedavi planı da yapılır.

Kürtaj sonrası cinsel ilişki ne zaman olmalı?

Kürtajdan 15 gün sonra cinsel ilişki olabilir. Daha önce ilişkiye girmek kanama ve enfeksiyon açısından risk yaratır. Bu nedenle belli bir süre rahim içi zarın iyileşmesi için beklenir.

Kürtajdan sonra ilaç kullanılır mı?

Kürtaj sonrası doktorunuzun verdiği antibiyotik ve ağrı kesici ilaçlar kullanılır. İlaç kullanımı yaklaşık 1 hafta 10 gün sürer. Kürtaj sonrası olası enfeksiyon riski ve ağrı gibi nedenlerden dolayı doktorunuzun verdiği antibiyotik ve ağrı kesiciler hekiminizin önerdiği şekilde kullanılmalıdır. Ayrıca rahimdeki kas gevşemesinden dolayı oluşabilecek kanamalara karşı (atonide) rahim kasıcı ilaçlarda verilir. Bu ilaçlarda yine kürtaj yapan doktorun önerdiği şekilde kullanılmalıdır.

Kürtajdan sonra kullanılan antibiyotik ve ağrı kesiciler yemeklerden sonra tok karnına bol su ile alınmalıdır. Aç karnına alınan ilaçlar mide problemi yaratabilir. Mide problemi olan kişilerin bu tür ilaçları kullanmadan önce mutlaka doktoruna belirtmesi gerekir. Bu tür durumlarda ilaçları mide koruyucularla birlikte kullanmak gerekir.

Hipertansiyon ve kalp hastalığı olanlarda rahim kasıcı ilaçların kullanılması pek tercih edilmez. Kürtajdan önce bazı hastalıklar nedeni ile başka ilaç kullanımı varsa (kalp, tansiyon, şeker hastalığı, tiroid hastalığı, böbrek hastalığı gibi) bu ilaçlara kürtaj sonrası devam edilmelidir. Kan sulandırıcı iğneler kürtajdan sonra devam edilebilir.

Kürtajdan önce kan sulandırıcı hap kullanan hastalarda ise kürtaj sırasında kısa etkili kan sulandırıcı iğnelere geçilir. Kürtajdan sonra kanama riskinin azaldığı dönemden itibaren tekrar kan sulandırıcı haplara geçilebilir. İlaçla gebeliği tamamen sonlandıran bir kürtaj yöntemi ülkemizde uygulanmamaktadır. Fakat Kürtaj öncesi ve kürtaj sonrası gebeliğin sonlanmasına yardımcı olabilecek bazı ilaçlar doktor kontrolünde kullanılabilir. Bu ilaçlar rahim ağzını gevşetir ve rahimde kasılma meydana getirerek kürtajın daha kolay ve güvenli yapılmasına yardımcı olur.

Kürtajda kesi ya da dikiş olur mu?

Kürtaj sırasında karından, rahim ya da vajinal bölgeden herhangi bir kesi ya da dikiş olmaz. Kürtaj cerrahi bir işlemdir. Ancak ameliyat tarzında kesi yapılıp dikiş atılmaz. Kullanılan teknik ve yöntemler tamamen minimal girişimsel işlemlerdir.

Kürtajda bulantı ve kusma olur mu?

Kürtaj sırasında rahim ağzının açılması nedeni ile bulantı kusma olabilir. Sedasyon anestezi ile kürtaj yapıldığı durumlarda anestezi ilaçları bulantı ve kusma yapabilir. Bulantı ve kusma her hastada olmaz. Olduğu durumlar da da kısa sürelidir. İşlemden sonra geçer.

Kürtaj sonrası ne zaman taburcu edilirim?

Kürtajdan sonra yaklaşık yarım saat ile 2 saat arası hasta dinlendirildikten sonra taburcu edilebilir. Kürtaj Antalya’da normal seyrinde tamamlandığından emin olunduktan sonra taburculuk yapılır.

Kürtajdan sonra hastanede kalınır mı?

Kürtajdan sonra hastanın özel bir durumu yok ise hastanede kalmasına gerek duyulmaz. Kürtaj kolay ve basit bir işlemdir. Ancak her şeye rağmen istenmeyen bir durum geliştiği takdirde nadiren bir ya da birkaç gün Antalya’da hastanede kalınması gerekebilir.

Kürtaj sonrası ne zaman çalışabilirim?

Kürtaj sonrası 1-2 saat dinlendikten sonra kişi günlük yaşamına dönebilir ve çalışabilir. Fakat dikkat gerektiren işlerde çalışıyorsa en az 24 saat dinlendikten sonra işe başlaması tavsiye edilir.

Kürtaj sonrası kan uyuşmazlığı iğnesi gerekir mi?

Kürtaj yapılan kişinin kan grubu negatif, erkeğin kan grubu pozitif ise kan uyuşmazlığı ihtimaline karşı kürtajdan sonra 72 saat içinde kan uyuşmazlığı iğnesi yapılmalıdır.

Kürtaj sonrası ne zaman adet görürüm?

Kürtaj sonrası yaklaşık 20-40 gün sonra adet görülür. Bazen yeni bir adet görülmesi 2 ayı bulabilir.

Kürtaj sonrası adet gecikmesi yaşanır mı?

Kürtajdan sonra stres ve hormonal düzensizliklere bağlı olarak adet gecikmesi yaşanabilir. Fakat adetin geciktiği durumlarda mutlaka yeni bir gebelik ihtimali göz önünde bulundurulmalı ve gebelik testi yapılmalıdır. Kürtajdan sonra bazı hormonal değişiklikler ve işleme bağlı olan stres adet düzensizliği yaratabilir. Adet düzensizliği olduğu durumda mutlaka doktora başvurmak gerekir.

Kürtaj sonrası tampon kullanılır mı?

Kürtajda tampon rutin olarak kullanılmaz. Rahim ağzındaki kanamaların durmadığı özel durumlarda kısa süreliğine kullanılır. Fakat tampon kullanıldığı durumlarda hasta bu konu hakkında bilgilendirilir. Ve tampon en kısa sürede çıkarılır. Tamponun unutulması ciddi yan etkiler yaratır.

Kürtajdan sonra nasıl beslenilmeli?

Kürtajdan sonra özellikle proteinden zengin gıdalar alınmalıdır. Günlük en az 2 litre sıvı tüketilmelidir. Kürtajda bir miktar kan kaybı yaşandığı için mutlaka kırmızı et, tahin, pekmez, kuru üzüm gibi demir içeriği yüksek kan yapıcı yiyecekler tüketilmelidir. Katkı maddesi içeren hazır gıdaların tüketilmemesine özen gösterilmelidir.

Kürtajdan sonra hangi kıyafetler giyilmelidir?

Kürtajdan sonra genital bölgenin nemli kalmasını engelleyecek pamuklu iç çamaşırı ve rahat bol kıyafetler giyilmelidir. Naylonumsu kıyafetler, dar kot pantolonlar tercih edilmemelidir. Aynı zamanda kürtaj sırasında giyinip soyunmayı zorlaştıracak tulum gibi kıyafetler tercih edilmemelidir.

Kürtaj sonrası banyo ve duş ne zaman yapılır?

Kürtaj sonrası hemen banyo ve duş yapılabilir. Ayaktan duş şeklinde banyo yapmak önerilir. Kürtaj sonrası oturarak ya da küvette banyo yapmak vajina içine su kaçmasına neden olabilir. Bu da enfeksiyon açısından risk oluşturur. İyileşme döneminin tamamlanması ile normal şekilde banyo yapılabilir.

Kürtajı hangi bölüm yapar?

Kürtaj Antalya'da hastanenin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde jinekolog doktor tarafından yapılır. Antalya devlet hastaneleri, eğitim araştırma hastaneleri ve Antalya kürtaj yapan özel hastanelerin çoğunda kadın hastalıkları bölümü bulunmaktadır. Kadın hastalıkları ve doğum bölümünün olduğu hastane ve kliniklerde kürtaj yapılabilir. Antalya kürtaj yapan hastanelerde doktorlar genellikle benzer teknik ve yöntemleri kullanır.

Kürtaj sonrası doğum kontrol yöntemleri nelerdir?

Kürtaj sonrası prezervatif, spiral, doğum kontrol hapı, vajinal halka, kol altı implant, aylık ve 3 aylık iğneler, tüplerin bağlanması gibi doğum kontrol yöntemleri kullanılabilir. Dışarıya boşalma yöntemi modern bir yöntem değildir ve %40 gebelik ihtimali olabilir. Bu yüzden gebelikten korunmak isteyenlere önerilemez.

Kürtaj sonrası spiral ne zaman takılır?

Kürtajdan 10-15 gün sonra spiral takılabilir. Daha erken dönemde rahim içi zar dokusu iyileştiği için spiral takılması uygun olmaz.

Kürtaj sonrası hamile kalınır mı?

Kürtaj sonrası korunmasız ilişki olduğu taktirde yeni bir gebelik oluşabilir. Kürtajdan itibaren ilk 15 gün ilişki önerilmez. 15 günden önce olan ilişkilerde ise mutlaka korunmak gerekir.

Kürtajdan sonra beta hcg değeri ne olur?

Kürtajdan sonra Beta HCG değeri hemen negatif olmaz. Beta HCG kandaki bir hormon olup bir yarılanma ömrü vardır. Bu nedenle kürtajdan sonra yaklaşık 1 aya kadar Beta HCG değeri pozitif çıkabilir. Kürtaj sırasında yüksek olan Beta HCG değeri gittikçe azalır. Ve bir sonraki adet dönemine kadar sıfırlanır.

Kürtaj sonrası kısırlık olur mu?

Kürtaj işleminde enfeksiyona bağlı tüplerde yapışıklık olmadığı müddetçe herhangi bir kısırlık meydana gelmez. Kürtaj doğurganlığı olumsuz etkilemez.

Kürtaj sonrası tüplerim tıkanır mı?

Kürtaj sonrası rahim ve yumurtalıkları etkileyen ciddi enfeksiyon (pelvik inflamatuar hastalık) olduğu durumlarda tüplerde tıkanıklık meydana gelebilir. Bu nadir görülen durum uygun şartlarda yapılmayan kürtajlarda oluşur.

Kürtajda rahim delinir mi?

Küratj sırasında rahim delinmesi nadir görülen bir komplikasyondur. Rahimde anomali olması, kürtajda metal küret kullanmak, çok sayıda kürtaj olma, çok doğum yapma, ileri gebelik haftası durumlarında rahim delinmesi ihtimali daha yüksektir. Kürtaj öncesi bazı ilaçların kullanımı Plastik kanül kullanma, ultrason eşliğinde kürtaj ve doktorun deneyimli olması kürtajda rahim delinme ihtimalini azaltır.

Kürtaj olurken kızlık zarı bozulur mu?

Kürtaj olurken kızlık zarı bozulabilir. Bakire olup gebe kalan biri kürtaj olduğunda kızlık zarı bozulma ihtimali vardır. Fakat uygun aletler kullanarak dikkatli yapıldığında bozulmayabilir. İşlem öncesi bu durumu tahmin etmek zordur. Yada kızlık zarı bozulduktan sonra kızlık zarı dikimi yapılabilir.

Kürtaj sonrası spor yapılabilir mi?

Kürtaj sonrası spor yapılabilir. Fakat deniz ve havuza girmeyi gerektiren sporların yapılması 15 gün önerilmez.

Kürtajdan sonra akıntı olur mu?

Kürtajdan sonra kırmızı ya da kahverengi şeklinde kanamalı bir akıntı olur. Fakat yoğun sarı yeşil renkli ve beraberinde karın ağrısı olan bir akıntı beklenmez. Bu durumda enfeksiyon riski nedeni ile doktora başvurmak gerekir.

Kürtajdan sonra cinsel ilişki zararlı mı?

Kürtajdan sonra ilk 15 gün cinsel ilişkiye girmek zararlıdır. Bu dönemde ilişkiye girmek enfeksiyon riskini artırır. 15 günden sonra cinsel ilişkiye girmekte bir sakınca yoktur.

Kürtajdan sonra ağrı olur mu?

Küratjdan sonra genellikle adet tarzında hafif bir kasık ağrısı olur. Fakat ağrı duygusu kişiler arasında farklılık gösterebilir. Ağrıyı bazı kadınlar biraz daha belirgin hisseder. Ancak şiddetli bir ağrı durumunda doktorunuza bilgi vermeniz doğru olacaktır.

Antalya kürtaj sonrası gebelik

Antalya kürtaj sonrası istenildiği zaman tekrar gebelik oluşabilir. Kürtajdan sonra 15 gün ilişki önerilmez. 15 günden sonra olan ilişkilerde hamile kalınabilir. Kürtajdan sonra tekrar bir gebelik istenildiğinde 15 günlük süre geçtikten sonra beklemeye gerek yoktur. Gebelik istenmediği zaman doğum kontrol yöntemleri ile mutlaka korunmak gerekir. Kürtajdan sonra 40 gün geçmesine rağmen adet görmeme, bulantı, kusma, halsizlik, göğüslerde hassasiyet gibi bulguların tekrar başlaması, idrar ve kanda gebelik testinin pozitif çıkması kürtaj sonrası yeni bir gebelik olabileceğinin belirtileridir.

Kürtaj Fiyatları Antalya

Kürtaj Fiyatları Antalya ilinde kürtajın yapılacağı hastane, tercih edilen doktor ve uygulanacak olan anestezi yöntemine göre değişir. Kürtaj fiyatını etkileyen bir diğer durumda gebelik haftasıdır. Erken haftalarda yapılan kürtaj operasyonunda kürtaj fiyatları daha düşük olmaktadır. Tanısal ve tedavi amaçlı yapılan kürtaj operasyonunda ise 2020 kürtaj fiyatları farklılık gösterebilir.

Gebelik haftanızı ve kürtaj sırasında hangi anesteziyi yaptırmak istediğinizi doktorunuza belirtirseniz kürtaj fiyatı için daha doğru bilgiye ulaşabilirsiniz. Kürtaj Fiyatları Antalya'da bu faktörler ışığında şekillenir. Kürtaj fiyatları 2020 için etkili başlıca faktörler şunardır;

 • Mevcut gebelik haftası (gebeliğin 8 hafta altı ya da üzeri olması).
 • Hastanın aldığı anestezi türü (uyutarak ya da bölgesel uyuşturma).
 • Tercih edilen kürtaj tekniği (vakum ya da küret).
 • Kürtajı yapan doktor.
 • Kürtajın yapıldığı il.
 • Kürtajın yapıldığı hastaneler ve yerler.

Gizlilik Taahhütnamesi

Antalya kliniğimize başvurma sebebiniz ve kişisel bilgileriniz yasal haklarınız kapsamında (T.C. Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Yönetmeliği R.G. 01.08.1998, 23420) tamamen gizli tutulacaktır. Başka şahıslara kişisel bilgileriniz, hastalığınız ve tedaviniz hakkında bilgi verilmez.

 • Çok memnun kaldım.

  Üçüncü gebeliğime hamile kaldım. Ve istemediğimiz için öneriler doğrultusunda Funda Hanımı buldum. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Kendisine teşekkür ederim. Korktuğum gibi olmadı hiçbir şey. Çok memnun kaldım.

 • Kürtaj olmak istiyordum, en iyi doktoru araştırdım.

  İlk gebeliğimdi. Aynı zamanda da henüz istemediğim bir gebelikti. Çok korkmuştum. Ne yapacağım, hangi doktor iyidir, istemediğim için beni yargılar mı, ilgilenir mi gibisinden kafamda onlarca soru vardı. Kürtaj olmak istiyordum. Ve tabi ki en iyi doktoru araştırdım. Funda Hanımı buldum. İyi ki de buldum. Hakkında yazan iyi yorumların hepsinin doğru olduğunu bizzat kendim muayenelerimde gördüm. Hatta aklımda oluşan sorulara telefonda bile yeteri kadar cevap verdi. Kesinlikle çok iyi bir doktor. Ve her şeyden önemli olan hasta ile ilgiyi de size sonuna kadar hissettiriyor.  Umarım hayat Funda Hanıma güzel şeyler sunar. Hastalarına yaşattığı güzelliklerin karşılığını bulur.

 • Kendisini çok seviyorum.

  Merhabalar Funda Hanım doktordan önce güler yüzüyle insanı rahatlatan yönü var ki insan her ne kadar da endişe korku içinde de buraya gelse o endişe ve korku bir anda kayboluyor. Çok ilgili. Küçük davetsiz bir misafir gelmek üzereydi. Bu durum ne kararsızlık ne kadar kötü de olsa Funda Hanım sayesinde iyi bir şeklide atlattık. Funda Hanımın kendisine çok teşekkür ediyorum. Kendisini çok seviyorum.

 • Başarılarının devamını dilerim.

  Funda Hanıma öncelik olarak çok teşekkür ederim. İstenmeyen gebelik olan 9 haftalık gebeliğimi kırmadan üzmeden gerçekleştirdi. Gerek kendisi gerek çalışanları güler yüzlülüğü ve samimiyetleri şükranlara değer. Hiçbir ağrı sızı işlem sonrası hiç yaşamadım. Doktorumun hekimliğine güveniyor ve başarılarının devamını dilerim.

 • İyi ki Dr Funda Hanımla tanışmışım diyorum.

  Öncelikle merhabalar; Hayatımızda dönem dönem acı ve tatsız olaylar yaşadığımızda kendimizi bir çıkmazda ve yaşadığımız problemlerle boğuşurken bir yol, tutunacak bir dal ararız. Hatalar sonucu edindiğimiz bu acı tecrübeler bizi olgunlaştırır. Ben gebeliğimin 6’ıncı haftasında tanıştım Dr. Funda Hanımla. Başıma ilk defa gelen bu olayda kendime kızıp utanırken bir doktorla bunu nasıl paylaşabileceğimi düşünürken hayat bana Dr. Funda Hanımın muayenehanesinde kendisi ile tanışma fırsatı sundu. Kapıdan içeri girdiğim an enerjisi, sıcakkanlılığı, anlayışı ve güler yüzü sayesinde kendimi rahat bir şekilde konuşurken buldum. Yaşadığım travmanın üstüne bir travma daha yaşayacağımı, hor görülüp küçüleceğimi düşünürken bana moral veren güç veren kendisi oldu. Kürtaj oldum. Şu an bu yazıyı yazarken iyi ki Dr. Funda Hanımla tanışmışım diyorum. Her şey için kalben teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diler saygılarımı sunarım.  

 • Kürtajım ağrısız sıkıntısız geçti.

  Tam 10 gün önce ne yapacağımı bilmeksizin bir arkadaşımın vasıtası ile Funda Hanımla tanıştım. 6 haftalık hamile olduğumu ve kürtaj yaptırmayı ve bunun için de iyi bir doktor araştırırken ilgisinden, çalışanlarından tutun hepsi çok iyi insanlar. Kürtajım ağrısız sıkıntısız geçti. Hiçbir acı hissetmedim. Funda hanıma ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Kürtaj olma sebebim evlilik dışı gebe kalmamdan ailemin kabul etmemesi bu olayı söyleyemem den de kaynaklıydı. 25 yaşımda olduğuma rağmen henüz iş hayatımın çok başındayken ailem kabul etse dahi erkek arkadaşımın yanımda durmayışından dolayı büyük bir sorumluluğu kaldıramazdım. Funda Hanımın ben tereddütlüyken bir arkadaş gibi içimi rahatlatması ilgisinden dolayı sonsuz teşekkür ediyorum.

 • Operasyon da çok başarılı geçti.

  Hayatımda yaşamak istemeyeceğim bir olay olan kürtaj benimde başıma geldi. Bu durumu kabullenmem zor oldu ve korktum. Kliniğe gelirken hem tedirgin hem endişeliydim. Funda hanımın sakin ve şefkatli yaklaşımı sakinleşmeme çok yardımcı oldu. Bir kadın doktorunda olması gereken fazla düşünceli bir doktor. Operasyon da çok başarılı geçti. Sonrasın da da çok ilgili oldukları için klinikteki bütün çalışanlara ve Funda Hanıma çok teşekkür ederiz.

 • İnşallah Allah tekrar nasip eder.

  Dünyanın en güzel şeyi anne olmakken bazı sebeplerden dolayı çocuğumu aldırmak zorunda kaldım. Aldığım belki en zor kararlardan biriydi… İnşallah Allah tekrar nasip eder… Funda Hanıma her şey için çok çok teşekkür ederim.

 • Ağrı ve sızı olmadan bunu atlatmış olduğumu söylemeliyim.

  Merhaba, Henüz hazır olmadığım, davetsiz misafirle beraber endişe, kaygı ve korku duygularını da duyumsamaya başladım. Çünkü bebek aldırmak düşüncede dahi insanı rahatsız ediyor. Burada çekinerek gelmeme rağmen, her şeyin normal olduğunun hissettirilmesi,  nezaketli karşılama ve en önemlisi hiç ağrı ve sızı olmadan bunu atlatmış olduğumu söylemeliyim. Teşekkür ediyorum. Funda Hanıma.

 • Kadın olarak mesleğinde çok başarılı biri.

  Funda hanımla istenmeyen bir gebelik sonucu tanışma fırsatı buldum. Korka korka geldiğim hastaneden gülerek çıktım. Çok ilgili sandığımdan daha kısa bir sürede işlerim bitti. Sağlığım açısından bütün tetkiklere detaylı bakıldı. Ameliyat günü çok korkuyorduk. Eşimle ilk defa küretaj olacaktım. Çok ilgili ve güler yüzlü kişiliğiyle tekrar normal hayatıma geri döndürdü. Hijyenik ve bütün kurallara tam anlamıyla uyuyor. Kendisine buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Kadın olarak mesleğinde çok başarılı biri. İyi ki tanıdım ve geldim.

TÜM YORUMLAR
SORU SORABİLİRSİNİZ
 • S
  Sel***26.09.2020

  Merhabalar daha önce gelmiştim sizin kliniğinize acaba kürtaj fiyatını öğrenebilir miyim?

  OP. DR. FUNDA YAZICI EROL

  Kürtaj fiyatı için lütfen 0 242 322 97 73 numaralı sabit hattımız dan bize ulaşınız.

 • B
  Ber***21.09.2020

  Merhaba ben 41 yaşındayım adetime göre 8 haftalık hamileyim .bebek kalp atışlarım duyulmadı gebelik kesem 8 haftalık bebek gelişim 6 haftalık bebek kürtaj yapılması yönünde doktorum Bilgi verdi .klinik gelsem detaylı ultrason bebek kalbinin atışı var mı yok mu diye bakabilirmiyiz.biraz daha bekleyip öyle mi geleyim Bilgi verirseniz sevinirim

  OP. DR. FUNDA YAZICI EROL

  Sabit hattımızı arayıp (0 242 322 97 73) Randevu alarak gelebilirsiniz.

 • K
  Küb***07.08.2020

  Merhaba, Sanirim hamileyim son adet baslangic tarihim 24.06.2020 ondan sonra adetlenmedim. Dün hizli test yaptim ama emin olamadim birinci cizgi gözüküyor ikincisi ise gri renginde gölge gibiydi. Ve istemedigim bi hamilelik maalesef. Hamilemiyim degilmiyim diye ögrenmek istiyorum ve büyük ihtimal kürtaj sartlarinida konusmak istiyorum. En kisa zamanda bana dönüs yapabilirseniz sevinirim. Iyi günler.

  OP. DR. FUNDA YAZICI EROL

  Size en kısa sürede geri dönüş sağlayacağız, dilerseniz 0 (242) 322 9773 numaralı hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

 • N
  Nur***19.07.2020

  Genel muayene ve gebelik kan testi fiyatı ne kadardır? Gebelik varsa da 4-6 haftalık kürtaj fiyatı ne kadardır

  OP. DR. FUNDA YAZICI EROL

  Kan Testi, Kürtaj Fiyatı ve detaylı bilgi için lütfen 0 (242) 322 9773 numaralı hattımızdan bize ulaşınız.

 • K
  Küb***26.06.2020

  4 haftalık hamile olma riskim var ve aldırmak istiyorum fiyat bilgisi lütfen

  OP. DR. FUNDA YAZICI EROL

  Fiyat ve detaylı bilgi için lütfen 0 (242) 322 9773 numaralı hattımızdan bize ulaşınız.

 • K
  Ked***02.06.2020

  Funda hanım Test yaptım pozitif çıktı ama aldırmam lazım yasal süreç geçmeden muayene. Ve kürtaj fiyatını öğrenebilir miyim

  OP. DR. FUNDA YAZICI EROL

  Fiyat ve detaylı bilgi için lütfen 0 (242) 322 9773 numaralı hattımızdan bize ulaşınız.

 • X
  Xxx***21.05.2020

  8nisan tarihinde kürtaj oldum bugün itibari ile 6hafta geçti fakat regl olamıyorum. rahim içi veya ağzı yapışıklığından kaynaklanıyor ise tedavi ve muayne ücreti hakkında bilgi almak istiyorum. ayrıca operasyon kliniğinizde mi yapılıyor

  OP. DR. FUNDA YAZICI EROL

  Fiyat ve detaylı bilgi için lütfen 0 (242) 322 9773 numaralı hattımızdan bize ulaşınız.

 • D
  Dil***03.05.2020

  Merhabalar, Kürtaj işlemi için en yakın hangi güne randevu verebiliyorsunuz ? Muayene günü ile işlem aynı gün olabiliyor mu ? Cevaplayabilirseniz sevinirim. Sevgiler.

  OP. DR. FUNDA YAZICI EROL

  Randevu ve detaylı bilgi için lütfen 0 (242) 322 9773 numaralı hattımızdan bize ulaşınız.

 • K
  Kat***24.04.2020

  4 haftalık gebelikte kürtaj yapılabiliyor mu? Yapılıyorsa fiyatını öğrenecektim

  OP. DR. FUNDA YAZICI EROL

  Fiyat ve detaylı bilgi için lütfen 0 (242) 322 9773 numaralı hattımızdan bize ulaşınız.

 • D
  Düş***27.03.2020

  5 haftalık hamileydim bugün yoğun bı şekilde kanamam ve pıhtı şeklinde düşmem oldu düşük mü yaptım

  OP. DR. FUNDA YAZICI EROL

  Olabilir. Doktora başvurunuz.

SORU SOR
En az 70 karakter
Yorum ve Fiyat Talebi Formu
En az 70 karakter

Formu doldurup gönderdikten sonra size geri dönüş sağlanacaktır. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Op. Dr. Funda Yazıcı ErolOp. Dr. Funda Yazıcı ErolKadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
0242 322 97730536 439 6621