Op. Dr. Funda Yazıcı ErolOp. Dr. Funda Yazıcı ErolKadın Hastalıkları ve Doğum UzmanıMENÜ
Antalya Kürtaj Fiyatları

Kürtaj Antalya

Kürtaj genellikle gebelik sonlandırmada kullanılan medikal bir rahim içi tahliye yöntemidir. Günümüzde anestezi altında, vakum yöntemi ile kolay ve güvenli bir şekilde yapılmaktadır. Kürtaj fiyatları Antalya ilinde gebelik haftası, anestezi şekli ve jinekolog seçimine göre değişir.
Kürtaj Antalya

Kürtaj (Küretaj) Nedir?

Kürtaj Antalya kliniklerinde gebelik ya da gebelik dışı patolojik durumlarda rahim içinin medikal yöntemlerle boşaltılması işlemidir. Kadın jinekolojik operasyonları arasında en sık istenmeyen gebeliklerin sonlandırılmasında kullanılır.

Ülkemizde 1983 yılında yürürlüğe giren Nüfus Planlaması Yasası ile kürtaj istenmeyen gebeliklerin sonlandırılmasında 10 haftaya kadar yasal olarak uygulanabilir. Kürtaj en erken ise 5 haftalık gebeliklere yapılır. Op. Dr. Funda Yazıcı Erol Antalya Kürtaj işlemini vakum yöntemi ile ultrason eşliğinde yapıyor. 

Eskiden kürtaj kaşığa benzer saplı metal bir alet ile yapılırdı. Günümüzde artık vakum yöntemi sayesinde kanül adı verilen pipet benzeri aletler kullanarak anestezi altında kolay ve konforlu bir şekilde uygulanabilmektedir.

Kürtaj anestezi altında ve steril koşullarda yapılır. İşlem öncesi ve sonrası rahim içi ultrason ile kontrol edilir. Böylece ciddi ağrı, enfeksiyon ve parça kalması gibi komplikasyonların önüne geçilir. Kürtaj günümüzde vakum yöntemi sayesinde etkili ve güvenli olarak yapılmaktadır.

Kürtaj Antalya

Kürtajın sözlük anlamı doku içinin boşaltılarak ya da kazınarak temizlenmesidir. Anne karnındaki gebeliğin ilk 10 haftasına embriyonel dönem denir. Geri kalan kısmı ise fetal dönemdir. İstenmeyen gebeliklerde kürtaj rahim içi yerleşimli, embriyo aşamasındaki gebeliği sonlandırmak için yapılır. Dış gebeliklere kürtaj yapılmaz.

İşlem halk arasında çocuk aldırma, bebek aldırma ve gebelik sonlandırma şeklinde ifade edilir.

Kürtaj Antalya ilinde istenmeyen gebeliklere 10 haftaya kadar yasal olarak yapılabilir. Gebelik sonlandırma dışında medikal kürtaj anormal kanamaların nedenini saptamak, rahim içi zardan parça alınması, ur ve benzeri lezyonların çıkarılması ve kanama yerinin belirlenmesi gibi değişik nedenlerle de uygulanır.

Kürtaj tıp literatüründe, dilatasyon ve küretaj (D&C) olarak da bilinir. Dilatasyon rahim ağzının dilatör denen aletler (hegar bujileri) ile genişletilmesi, küretaj ise rahim içi gebelik ya da anormal dokunun alınmasıdır.

Antalya kürtaj fiyatları 2024 yılında doktor seçimi, gebelik haftası ve uygulanacak anestezi türüne göre değişmektedir. Narkozlu ve narkozsuz kürtaj fiyatları aynı değildir.

Güncel Antalya kürtaj fiyatları 2024 bilgisini kliniğimizi arayarak öğrenebilirsiniz.

Kürtaj Nasıl Yapılır?

Kürtaj jinekolojik masada uygulanan küçük cerrahi bir operasyondur. Gerekli hazırlıklar ve anestezi uygulamasını takiben başlıca metal küret ya da plastik kanül kullanılarak yapılır. Her iki yöntemde rahim içine girilerek gebelik, gebelik ekleri ya da anormal doku alınarak temizlenir. Aksi bir durum yok ise operasyon genellikle vakumlu kürtaj tekniği ile uygulanır.

Teknolojideki ilerlemeler ince, kısmen yumuşak, plastik kanüllerin yapılmasına olanak sağlamıştır. Plastik kanüller rahim içine ilerletilen ince tüp benzeri yapılardır. Bu kanüller rahim ağzından rahat geçebilmesi için farklı kalınlıklarda yapılmıştır. Kürtaj bu kanüllerin ucuna bağlanan özel bir vakum enjektörü ile yapılır. Bu enjektöre uygulanan negatif basınç rahim içeriğini emerek enjektörün içine çeker. Böylece rahim içi boşaltılmış olur.

Kürtaj sonrası alınan bebek enjektör içinde pıhtı şeklindedir. Alınan materyal gömülmek üzere tıbbi atık birimine iletilir. 

Kürtaj öncesi rahmin anatomik özelliklerinin bilinmesi işlemin daha kolay ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlar. Antalya kürtaj kliniğimizde utrason ile rahmin anatomik yapısı değerlendirilir. Gebelik haftası belirlenip kürtaj işlemi güvenli bir şekilde uygulanır.

Kürtajda ultrasonun kullanılması kürtajın olası risklerini oldukça azaltmıştır. Ultrasonun ile rahmin öne ya da arkaya yatık olması gibi pozisyon değişiklikleri kolaylıkla saptanabilir.

Kürtaj Kaçıncı Haftaya Kadar Yapılır?

Kürtaj istenmeyen gebeliklerde 10 hafta ve altına yapılabilir. Kürtaj için en uygun gebelik haftası 5-6 haftalar arasıdır. Çünkü fetal yapı 5-6 haftalar arasında ultrasonda görünmeye başlar. 

Kürtaj en erken 5. gebelik haftasında yapılabilir. 5 haftadan önce kürtaj yapılması durumunda gebeliğin sonlanmama ihtimali vardır. Çünkü bu haftadan önce gebelik kesesi ultrasonda görünmez.

4 haftalık gebelik genellikle kan tahlili ile saptanır. Buna kimyasal gebelik denir. Kanda beta-hCG değeri artar. Gebelik 4 haftalıkken kürtaj yapılırsa hamilelik sonlanmayabilir.

Kürtaj 8-10 haftalar arası da yapılabilir. Ancak bu haftalarda embriyo rahme daha sıkı tutunacağı için kanama gibi kürtaj riskleri biraz daha fazladır.

Antalya Kürtaj Teknikleri Nelerdir?

 1. Vakumlu Kürtaj
 2. Metal Küret İle Kürtaj

Bunlar dışında kürtaj daha az sıklıkta hidroskopik dilatör, trans-servikal balon kateter kullanımı ve laparotomi ile yapılmaktadır. Kürtaj işlemi için uygulanan teknik gebelik haftası, yapılacak tanı ve tedavinin şekline göre değişir. Antalya kürtaj kliniğinde yapılan muayene ve tetkikler sonrası kişiye en uygun kürtaj yöntemi belirlenir.

Vakumlu Kürtaj Antalya

Vakumlu Küretaj Nedir?

Rahim içine vajinal yoldan plastik pipet benzeri aletlerin ilerletilerek içeriğin temizlenmesi işlemine vakumlu kürtaj denir. En sık uygulanan kürtaj yöntemidir. 

İçeriğin temizlenmesi için özel bir enjektör kullanılır. Enjektöre uygulanan negatif basınç sayesinde gebelik ve ekleri emilerek çıkartılır.

Günlük pratikte en sık kullanılan, kolay ve etkili bir yöntemdir. Vakumlu kürtajın yapılamayacağı ya da teknik olarak uygun olmadığı durumlarda diğer kürtaj yöntemlerinden faydalanılır.

Vakumlu Kürtajın Aşamaları Nelerdir?

Vakumlu kürtaj jinekolojik masada yapılır. Bu masa halk arasında kürtaj koltuğu şeklinde de bilinir. Vakumlu küretaj aşamaları şunlardır; 

Vakumlu Kürtaj Antalya

 • Kürtaj olacak kişi jinekolojik masaya uzanır. Üzeri steril cerrahi örtü ile örtülür. Doktorda aynı şekilde steril olup, steril tek kullanımlık eldivenlerini giyer.
 • Doktor vajina içine spekulum adı verilen bir alet takar. Spekulum işlemin rahat bir şekilde yapılabilmesi için uygun açıklık sağlayan metal ya da plastikten aletlerdir. Kadın hastalıkları muayenesi yapılırken de kullanılır.
 • Vajene spekulum takıldıktan sonra vajina içi steril solüsyonlar ile yıkanır. Bu yıkama işlemi önemli olup enfeksiyonlara karşı bir önlemdir.
 • Yıkama bittikten sonra tenekulum adı verilen ucu sivri ve kıvrımlı makas benzeri bir alet ile rahim ağzı sabitlenir. Tenekulum rahim ağzının işlem sırasında hareket etmesini önleyerek operasyonun rahat, etkili ve güvenli bir şekilde yapılması sağlar.
 • Tenekulum ile rahim ağzının tutulmasından sonra dilatör denen (hegar bujileri) aletler yardımıyla rahim ağzı genişletilir. Hegar bujileri künt uçlu, sıklıkla metal ya da plastik yapıda kalem benzeri özel aletlerdir.
 • Rahim ağzı hegar bujileri ile genişletildikten sonra esas kürtaj işleminin yapıldığı kanüller yerleştirilir. Kanülün dışarda kalan ucuna ise negatif basınç sağlayan vakum enjektörleri takılır.
 • Kanüller farklı boy ve kalınlıkta yapılmıştır. Kürtaj kanülleri tek kullanımlık, steril ince boru şeklinde plastik malzemelerdir. Uçlarında ufak delikler vardır. En sık 4 numaralı kürtaj kanülü kullanılır. Her hastaya göre bu seçim farklı olabilir.
 • Rahim içine ilerletilen kanüle enjektör ile negatif basınç uygulanır. Rahim içi gebelik ve ekleri bu negatif basıncın etkisi ile küçük parçalar halinde enjektöre dolar. Aspirasyon sırasında yapılan küçük ileri geri ve yan manevralar içeride parça kalmasını önleyerek küretajın etkili bir şekilde yapılmasını sağlar.

Metal Küret İle Kürtaj Nedir?

Uzun saplı, çay kaşığı benzeri aletler ile rahim içinin istenmeyen gebelik ya da gebelik dışı patolojik dokulardan temizlenmesi işlemine metal küret ile kürtaj denir. Kürtaj Antalya ilinde eskiden metal küret ile yapılmaktaydı.

Metal küret rahim ağzı genişletildikten sonra rahim içine ilerletilir. Rahim içindeki gebelik ya da patolojik dokular küretin ileri geri ya da sağa sola olan hareketleri ile kazınarak dışarı alınır. 

Bu yöntemde rahim içi zedelenme ve tahriş vakum tekniğine göre daha fazladır. Tekrarlayan kürtajlar sonucu rahim içi yapışıklıklar daha kolay oluşur. Ayrıca rahim delinmesi gibi küretaj riskleri de daha yüksektir. Bu yöntem günümüzde ileri gebelik haftalarında vakum yöntemine ek olarak yapılabilir.

Kürtaj Şartları Nelerdir?

Kürtajın yapılabilmesi için kadının sağlaması gereken bazı şartlar vardır. Bunlar;

 • Gebelik haftası 10 ve altı olmalıdır.
 • 18 yaş üstü evli ise eş izni gerekir.
 • 15-18 yaş arasında ebeveyn onayı gerekir.
 • 15 yaş altı kişilerde durum adli birimlere iletilir.

Yasal Antalya Kürtaj Süresi

Yasal kürtaj sınırı 10 haftadır. 10 hafta üzeri istenmeyen gebeliklere kürtaj yapılmaz. Ancak bebekte saptanmış bir sakatlık ya da anomali varsa o zaman 3 doktor imzalı heyet raporu ile Antalya kürtaj yapılabilir. Bazen de gebelik anne hayatını tehdit ediyorsa, annede ya da bebekte ciddi bir sağlık sorunu varsa yine heyet raporu ile kürtaj yapılabilir.

Dilatasyon ve Küretaj

Dilatasyon ve Küretaj (D&C) Nedir?

Dilatasyon ve küretaj (D&C) kürtajın tıbbi ismidir. Kürtaj işleminde ilk aşama dilatasyondur. Dilatasyon rahim ağzının genişletilmesi demektir. İkinci aşama olan küretaj ise rahim içi dokunun (endometrium) emme ya da kazıma şeklinde temizlenmesidir. Bu prosedür D&C ya da D/C şeklinde kısaltılır. Gebelik dışı nedenlerle yapılan en sık küretaj ise tanısal olanıdır. Daha nadiren de tedavi amaçlı kürtaj yapılabilir.

Kürtaj Haftası Nasıl Hesaplanır?

Adet gecikmesi olan kadınlarda olası bir gebelik idrar ya da kan testi ile belirlenmelidir. Gebelik kanda B-hCG hormonu ile doğru bir şekilde saptanabilir.

İdrar testi ise bazen yanıltabilir. Beta HCG’nin gebelik olmadığında kandaki normal değeri 0-10 mIU/ml’dir. Gebe bir kadında ise bu değerlerin üzerine çıkar.

Son adet tarihine göre hesaplanmış 3 haftalık bir gebelikte kandaki Beta HCG değerleri 10-50 mIU/ml dir. Gebelik haftası ilerledikçe bu değer katlanarak artar. Ancak günlük pratikte gebelik haftası daha kesin olarak ultrason hesaplanır.

Kürtaj Neden Yapılır?

Kürtaj gebelik ve gebelik dışı birçok nedene bağlı yapılır. Tıpta oldukça sık kullanılan bir işlemdir. Rahim içi doku alındığı için cerrahi bir müdahaledir. Kürtaj şu durumlarda yapılır;

 • İstenmeyen gebeliğin sonlandırılması,
 • Bebeğin anne karnında ölmesi (gecikmiş düşük, missed abortus),
 • Boş gebelik (anembriyonik gebelik) sonlandırılması,
 • Sakat gebelik (anomalili gebelik) varlığı,
 • Düşük sonrası kürtaj (resk kürtaj, revizyon kürtaj),
 • Doğumdan sonra kürtaj (bumm kürtaj),
 • Tanısal kürtaj (probe kürtaj, winter ile kürtaj),
 • Fraksiyone kürtaj,
 • Pipel kürtaj (pipel ile örnek alınması).

Narkozlu ve Narkozsuz Kürtaj Nedir?

Kürtaj anestezi altında yapılan bir müdahaledir. Kürtajda birkaç çeşit anestezi kullanılır. Narkozlu kürtaj sedasyon ve genel anestezi altında yapılır. Bunun dışında lokal yani bölgesel uyuşturma ve spinal yani belden uyuşturma şeklinde yapılan kürtaj çeşitleri de vardır.

 • Lokal anestezi: Lokal anestezi bir bölgesel uyuşturma şeklidir. Kişinin işlem sırasında bilinci açıktır. Rahim ağzına birkaç farklı noktadan lokal anestezik madde enjekte edilir. Buna paraservikal blok adı verilir. Bu durum rahim ağzının genişlemesinden kaynaklanan ağrıyı hafifletir. Ancak vücudun geri kalanı uyuşmaz. Kişinin bilinci açık olup işlemi hatırlar. 
 • Sedasyon anestezi: Sedasyon anestezi hasta uyutularak yapılır. Anestezi uzmanı damar yolundan anestezi uygular. Hasta işleme dair hiçbir şey hatırlamaz.
 • Spinal anestezi: Hasta oturur pozisyonda iken alt bel bölgesinden bir iğne ile anestezi yapılır. Bu iğneden omurilik sıvısına anestesi uygulanır. Bu durum genellikle göbek seviyesinden itibaren hissizlik oluşmasına neden olur. Uygulanan anestezinin etkisi 1-3 saat içinde geçer.
 • Genel anestezi (narkozlu kürtaj): Sedasyon anestezisinden daha derin bir uyku hali vardır. Narkoz kullanıldığında hasta uyur. İşlem sırasında herhangi bir şey hatırlamaz. Narkoz bu konuda uzman olan anestezi doktoru tarafından yapılır. Anestezi damar yolundan uygulanır. Hasta kısa sürede uyku sürecine girer. Hastanın solunum ve kalp atım bilgileri monitörize edilerek anestezi uzmanı tarafından gözlenir.

Antalya Kürtaj Öncesi Yapılması Gerekenler

Kürtaja gelmeden önce sorunsuz bir süreç geçirmeniz için yapmanız gereken bazı hususlar vardır. Bunlar;

 • Kürtaj için kişinin kliniğe bir refakatçi ile gelmesi uygun olacaktır. İşlem uyutarak yapılacaksa kişinin aynı gün araç kullanmaması istenir. Çünkü uyutarak yapılan anestezide kullanılan ilaçlar sersemlik, dikkatte azalma gibi yan etkiler yapar.
 • Kullandığınız ilaçlar varsa, bildiğiniz akut ya da kronik hastalıklarınız varsa bunlara ait belgeleri yanınızda getirin. İşlem küçük cerrahi bir operasyon olsa da kişinin kanama bozukluğu, varsa kan sulandırıcı ilaç kullanıp kullanmadığı bilinmelidir.
 • Kürtaja gelmeden önce 6 saat aç kalınması, su, sigara ya da alkol kullanılmaması gerekir.
 • Kürtaja gelirken terletmeyen, rahat, bol kıyafetler ve pamuklu iç çamaşırı tercih edilmelidir.

Antalya kürtaj kliniğine il dışından gelen hastalarımız işlemin ertelenmemesi için bu önerileredikkat etmeleri gerekir. 

Kürtaj Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kullanılan anestezi tipine göre kürtajdan önce doktorunuzun size öneri ve bir hazırlık süreci olacaktır. Antalya Kürtaj merkezine gelmeden önce bu önerilere uyulması işlemin daha güvenli ve sağlıklı geçmesini sağlayacaktır. Kürtaj öncesi hazırlık ve öneriler şunlardır;

 1. Yeme ve içme: Kürtaj eğer genel anestezi ile yapılacaksa 12 saat öncesinden, sedasyon ya da lokal anestezi ile yapılacaksa 6-8 saat öncesinden aç olmak gerekir. Su ve sigara dahil bu süre içinde bir şey yiyip içilmemelidir.
 2. Sigara, alkol ve bitkisel tedavi: Kürtaj öncesi sigara ve alkol kullanımından kaçınılmalıdır. Günümüzde çoğu cerrah ameliyattan 2 hafta öncesinden bitkisel tedavi alınmasını önermez. Bazı bitkisel tedaviler kanama parametrelerini bozabilmektedir. Aldığınız tüm ilaçlar hakkında mutlaka kürtaj doktorunuza bilgi verin.
 3. Gereksiz ilaçlardan kaçının: Kürtaj işleminden birkaç gün önce bazı ilaçlar doktorunuzun önerisi ile bırakılabilir. Bu tür ilaçlar kanama riskini artıracaktır. Reçetesiz satılabilen bazı soğuk algınlığı, mide ve kabızlık ilaçlarını da kürtajdan birkaç gün öncesinde doktorunuza danışmalısınız.
 4. Kronik hastalıklar ve durumlar: Doktorunuz kürtaj öncesi varsa diğer tıbbi sorunlarınızın kontrol altında olmasını ister. Örneğin hastanın kontrolsüz yüksek tansiyonu varsa kan basıncını düzenlemek için işlem öncesi hastanede medikal tedavi planlanabilir. Bu durum kürtaj öncesi gereksiz komplikasyon risklerinden kaçınmak için önemlidir.
 5. Ön Tahliller: Kürtajdan önceki günlerde doktor herhangi bir problemin atlanmadığından emin olmak için kan testi, idrar testi ya da başka testler almak isteyebilir.

Kürtajın Ertelendiği Durumlar

Küretaj küçük bir müdahele olsa da ertelendiği bazı durumlar vardır. Bunlar;

 • Alt batın enfeksiyonu: Üreme organlarını ilgilendiren bir enfeksiyon durumunda kürtaj ertelenir. Bu durumda kürtaj yapılırsa rahim ağzı ya da vajina içindeki bakteriyel enfeksiyon rajim içine ve tüplere ulaşarak pelvik organlara yayılır. Rahim içi zarın enfeksiyonuna endometrit, tüplerin enfeksiyonuna ise salpenjit denir. Jinekolojik enfeksiyon varlığında doktorunuz önce antibiyotik ile enfeksiyonunu tedavi eder. Kürtaj daha sonra yapılır.
 • Kanama bozukluğu hastalıkları: Kanama bozukluğu pıhtılaşma süresinin uzaması ya da pıhtılaşmanın tam olarak gerçekleşmemesidir. Kürtajın sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi için kanama bozukluğu bulunmaması gerekir. Doktorunuz bu durumu işlem öncesi sorgulayacaktır. Bilinen bir kanama bozukluğu var ise kürtaj ertelenir. Kanama bozukluğu düzeltildikten sonra kürtaj yapılabilir. Kanama bozukluğu oluşturan birçok neden vardır. Bunlardan en çok bilinenleri hemofili hastalığı, von Willebrand hastalığı, nadir faktör eksiklikleri ve kalıtsal trombosit hastalıklarıdır. Ayrıca kürtaj öncesi yakın zamanlı ya da sürekli kullandığınız bir ilaç var ise yan etki olarak kanama zamanını uzatabilir.
 • Ciddi sağlık sorunları: Kürtaj olacak kişide kalp ve akciğer hastalıkları bulunması ya da tespit edilmesi durumunda genel, sedasyon ve bazen de lokal anestezi riskleri artacaktır.

Kürtaj Sonrası Öneriler Nelerdir?

Kürtajdan kişi 30-45 dakika gözlenir. Kürtaj uyutarak yapıldı ise işlemden sonra hafif bir bulantı, sersemlik hissi ve halsizlik gibi şikayetler görülebilir. Bunlar genellikle anestezi yan etkileridir.  Bu şikayetler yaklaşık 1-2 saat içinde kendiliğinden düzelir.

Hasta işlemden yaklaşık yarım saat sonra oral gıda alımına geçebilir. Su içebilir, yemek yiyebilir. Herhangi bir komplikasyon gelişmedi ise rahim kısa sürede kendini toparlar. Kürtajdan sonra ara sıra adet ağrısı benzeri kramplar yaşanabilir.

Aralıklı kramp tarzı ağrılar birkaç saatten kısa olsa da bazen birkaç gün devam edebilir. Ağrılar için doktorunuz gerek duyarsa size ağrı kesici ilaçlar verecektir. Ayrıca birkaç gün boyunca lekelenme tarzında kanama görülebilir.

Eğer işlem sedasyon ya da genel anestezi ile yapılmış ile kadının 24 saat araç kullanmaması gerekir. Çünkü bu ilaçlar yan etki olarak uyku hali, sersemlik, tepki vermede gecikme, koordinasyon bozukluğu gibi yan etkiler yapabilir.

Kürtaj Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Genital bölge temizliği önden arkaya doğru ılık su ile yapılmalıdır.
 • Kürtaj sonrası doktor kontrolü olası istenmeyen durumların erken saptanması açısından önemlidir.
 • İki hafta cinsel ilişkiden kaçınılmalıdır. Rahim ağzında oluşan genişlemenin normale dönmesi biraz zaman alır. Hemen cinsel ilişki olması bakterilerin rahim ağzından içeri doğru girişini kolaylaştırır.
 • Kanama için hijyenik ped kullanılmalıdır.
 • 2 hafta boyunca tampon kullanmaktan kaçının.
 • Vajinal duş şeklinde yıkamalar yapılmamalıdır.
 • Kürtaj sonrası pansumana gerek yoktur.
 • Dış genital bölgenin tuvalet sonrası temizliği önden arkaya doğru ılık su ile yapılmalıdır.
 • Genital bölgenin sabun ile yıkanması uygun değildir. Vajinal florayı bozabilir. 

Kürtaj sonrası tıbbi destek ne zaman gerekir?

Kürtaj sonrası bazı şikayet, bulgu ve belirtiler olması durumunda doktorunuz haberdar edilmelidir. Bunlar;

 • 38 derece ve üzeri ateş,
 • Tekrarlayan, devamlı şiddetli ağrı ya da kramplar,
 • İlaca yanıt vermeyen kramp ve ağrılar,
 • Uzamış ya da fazla miktarda kanama,
 • Vajinada kötü kokulu bir akıntı başlaması.

Bu gibi durumlar olduğunda doktorunuz haberdar edilmeli ve gerekli tedavi planı yapılmalıdır.

Kürtajdan sonra doğum kontrol hapı kullanımı

Kürtajdan sonra doğum kontrol hapı başlamak için iki seçenek vardır. Kürtajdan itibaren ilişki olmadığı takdirde yirminci gün doğum kontrol hapı başlanabilir. Kürtajdan sonra ilişki olursa eğer adet dönemi beklenir. Adetin 2-5 günü arası doğum kontrol hapı başlanır. Doğum kontrol haplarının bazılarında 1 kutu (21 gün) kullanılıp 1 hafta ara verilir. 1 haftanın sonunda yeni kutuya başlanır. Bazı doğum kontrol hapları da 28 gün kullanılır. Ara vermeden yeni kutuya geçilir.

Kürtaj sonrası ne zaman adet olunur?

Kürtaj sonrası adet görme genellikle 25-45 gün içinde olur. Bazen de bu süre 2 aya kadar uzayabilir. Kürtaj sırasında ve sonrasında yaşanan yoğun stres adet düzeninde bozulma, azalma ya da adet görememe ile sonuçlanabilir. Nedenlerden biri de sık kürtaj olmaktır. Fazla sayıda ve sık kürtaj rahim içinde yapışıklık ve adet görememe ile sonuçlanabilir. 

Kürtaj sonrası adet gecikmesi olur mu?

İlk 2 hafta az miktarda, kürtaja bağlı kanamalar görülebilir. Bu durum ilk adet kabul edilerek buna göre yeni bir adet düzeni oluşur. Sonraki adet genellikle 25-45 gün içinde olur. Ama kürtaj döneminde yaşanan strese bağlı adet gecikmesi 2 aya kadar uzayabilir.

Kürtajdan sonra bir ilişki oldu ise o zaman yeni bir gebelik ihtimali nedeni ile gerekli testler yapılır. Kürtajdan sonraki ayda gebe kalmak mümkündür.

Kürtaj döneminde yaşanan stres adet gecikmesine yol açan bir faktördür. Strese bağlı vücut hormonal dengesi değişir. Bu da adette gecikme ile kendini gösterebilir. Sık kürtaj olan kadınlarda rahim içi zardaki doku zedelenmeleri iyileşirken rahim içi kavitede yapışıklık oluşmasına yol açar. Kürtaj sonrası gelişen bu rahim içi yapışıklık durumu Asherman Sendromu olarak bilinir. Adet gecikmesi ve görememenin diğer nedeni budur. 

Rahim İçi Yapışıklık

Kürtajdan sonra adet görememe durumunda önce olası nedenler araştırılır. Stres kaynaklı hormonal bir değişim düşünülüyor ise tedavisi yapılır. Rahim içi yapışıklıktan şüpheleniliyor ise rahim filmi çekilebilir. Rahim içi yapışıklıklar histeroskopi ile görülüp tedavi edilir.

Kürtaj Antalya'da ne kadar sürer?

Kürtaj Antalya klinik ve hastanelerinde yaklaşık 15-20 dakika süren bir işlemdir. Gebelik haftası büyüdükçe kürtaj süresi uzar.

Yapılan hazırlıklar ve işlem sonrası gözlemle birlikte toplam süre 1-2 saati bulur. Çok nadiren önemli bir komplikasyon gelişirse o gün hastanede kalmak gerekebilir.

Hapla kürtaj olur mu?

Sadece hapla ya da ilaçla kürtaj olmaz. Kürtaj sırasında işlemi kolaylaştıracak bazı ilaçlar doktorlar tarafından kontrollü bir şekilde kullanılabilir. Bunlar kürtajı kolaylaştırma amacı ile yapılır. Mekanik kürtaj yöntemine ek olarak bazı hormon, ilaç ve sıvılar verilebilir.

Bu ilaçlardan bazıları ayrıca doğumun başlatılması, doğum sonrası kanama kontrolü ve menapoz sonrası dönemde biyopsi için rahim ağzının açılması amacı ile kullanılır.

Bu ilaçların kullanımı doktorlar tarafından hastane şartlarında olmalıdır. Bu tür ilaçların kontrolsüz kullanımı rahimde yırtılma, su zehirlenmesi ve tansiyon düşüklüğü gibi ciddi yan etkilere neden olabilir.

Bebek zarı dışına salin infüzyonu gibi bazı yöntemler kalp yetmezliği ve septik şok gibi ciddi klinik riskler nedeniyle günümüzde kullanılmaz. Hormon içeren ve adet söktürücü olarak kullanılan ilaçlar gebelik sonlandırma da kullanılmazlar. Ertesi gün hapları da bu amaçla kullanılmaz. Bu haplar oluşan gebeliği sonlandırmaz.

Kürtaj olduğum anlaşılır mı?

Bir kişinin kürtaj olup olmadığı hiçbir şekilde anlaşılmaz. Kürtajda dokularda herhangi bir kesme ya da dikiş olmaz. Bu nedenle daha önce kişinin kürtaj yaptırdığını kadın doğum uzmanı bile anlayamaz.

Antalya Kürtaj riskleri nelerdir?

Kürtaj küçük cerrahi bir müdahale olsa da bazı riskleri vardır. Dilatasyon ve kürtaj riskleri aşağıda sıralanmıştır. Bunlar;

 • Adet Düzensizliği: Kürtaj sonrası adet değişikliği sık görülen bir durumdur. Adet gecikmesi ya da adet düzensizliği oluşabilir. Bu durum takip edilir. Genellikle 4-6 hafta içinde adet görülür.
 • Kanama: Ciddi kanama nadiren oluşur. Ancak kürtaj aleti rahim duvarına zarar verirse kanama görülebilir. Bazen de kürtaj sırasında tespit edilememiş küçük bir miyom kesilirse kanama olabilir. Gebelik haftası arttıkça kanama riski ve komplikasyonu da artar.
 • Enfeksiyon: Uterus içine alet ile müdahale edildiği zaman küçükte olsa bir enfeksiyon riski vardır. İşlem standart cerrahi prosedürlere uygun steril şartlar altında gerçekleştirilir. Temiz steril bir ortamda steril örtü, eldiven ve aletlerin kullanılması ile enfeksiyon görülme riski oldukça düşer. Kürtaja hazırlık aşamasında yapılan steril solüsyonlar, vajinal yıkama ve tek kullanımlık steril malzemeler enfeksiyon gelişimini azaltır. Enfeksiyon durumunda kötü kokulu vajinal akıntı, karın ağrısı ve ateş gibi belirtiler görülür. Çoğu enfeksiyon antibiyotik ile kolayca tedavi edilir. Ancak ciddi enfeksiyonlar ve apse hastanede yatarak tedavi gerektirebilir.
 • Rahim delinmesi (uterus perforasyonu): Bu durum nadir görülen bir kürtaj komplikasyonudur.  Gebelik haftası ilerledikçe rahim duvar kalınlığı azaldığı için rahim delinmesi riski artar. İşlem sırasında rahim enfeksiyonu varsa rahim delinme riski yükselir. Yaşlı kadınlarda menapoz sonrası dönemde bu komplikasyon daha sık görülür. Yine düşük sonrası yapılan kürtajlarda rahim delinmesi riski vardır. Kürtaj yapılırken kanülün boşa çıkma hissi rahimde delinme şüphesi yaratır. Bu durumda ultrason ile kontrol yapılır. Alt batında yeni gelişen serbest sıvı olup olmadığına bakılır. Doktor rahim delinmesi durumundan şüphelenirse hastanın gözlem ve gerekirse ek müdahale için hastanede kalmasını isteyebilir. Ancak çoğu klinik pratikte ek bir müdahaleye gerek kalmadan kendiliğinden iyileşme görülür.
 • Asherman sendromu (Rahim içi yapışıklık): Bu komplikasyon nadir görülür. Kürtaj sırasında agresif kazıma ya da kazıma işlemine rahmin verdiği anormal doku yanıtı sonucu gelişir. Skar dokusu ve yapışıklıklar sonucu sineşiler oluşur.  Oluşan bu fibrotik doku bazen rahim içini tamamen doldurabilir. Bun durum adetin durmasına ve kısırlığa neden olur.
 • Rahim içi parça kalması: Gebelik için yapılan kürtajlarda ince plastik kanüller kullanılır. Eğer kişide rahmin geriye veya yanlara dönük olması, rahim içini ikiye ayıran bir bölme olması ya da çift vajina ve rahim bulunması gibi anomaliler varsa parça kalma olasılığı artar. Bu yüzden bu anomalilerin önceden bilinmesi kürtajın etkinliğini ve başarısını yükseltecektir. Rahim içi parça kalması kanama, enfeksiyon ve ağrı gibi istenmeyen klinik sorunlara yol açar.
 • Tanısal ya da tedavi amaçlı kürtajlarda işlem sırasında rahim içi doku tamamen çıkarılmadığında hastalığın tespit edilememe ihtimali vardır. Bu nedenle tanısal ya da tedavi ile kürtaj histeroskopi olmadan nadiren yapılır. Histeroskopi rahim içinin görsel olarak değerlendirilmesine olanak sunan bir alettir.
 • Gebeliğin devam etmesi: Eğer kürtaj 5 hafta altına yapılırsa gebelik sonlanmayabilir. Hatta gebelik devam ederek ileri haftalara gelebilir. Bazen de çift vajina, çift rahim ya da rahim içi bölme varsa gebeliğin olmadığı taraf temizlenip gebelik olan kısım kalabilir. Bu durumda da hamilelik devam edecektir.

tanısal kürtaj

Kürtaj en fazla kaç kez yapılır?

Kürtaj sayısında herhangi bir sınırlama yoktur. Fakat çok fazla sayıda kürtaj olunması önerilmez. Kürtaj cerrahi bir işlemdir. Doğum kontrol yöntemi değildir. Mutlaka doğru bir doğum kontrol yöntemi ile korunmak gerekir.

İkinci kez kürtaj zararlı mı?

Kürtaj minör cerrahi bir işlemdir. Her yapılan kürtajın küçükte olsa riskleri vardır. Kürtaj sayısı arttıkça kürtaja bağlı risklerde artar. Fakat gerekli olduğu zaman bu konuda uzman bir doktor tarafından yapılabilir. İkinci kez kürtajda gerekli olduğunda yapılır.

Kürtaj öncesi kanama nedenleri

Rahim ve rahim ağzında miyom ve polipler oldukça sık görülür. Miyomlar rahim düz kas dokusundan gelişen ve yer kaplayan iyi huylu tümörlerdir. Bazen rahim duvarına bir sapla bağlı olarak dışa doğru büyüyebilir. Miyomlar uzun süreli ağrı ve vajinal kanama nedeni olabilir.

Miyomlar oldukça sık görülmekte olup kadınların yaklaşık beşte birinde bulunur. Sıklıkla da 35-45 yaşlarında görülür. Eğer küçük boyutta ve yerleşim olarak rahim içi kasta ise herhangi bir bulgu vermez. Ancak boyutunun artması, yerleşim olarak rahim içi zara komşu olması, ağrı ve kanamaya neden olur.

Adet dönemlerinde fazla miktarda kanama, adet aralarında lekelenme tarzı kanamalar, karın bölgesinde şişkinlik, sık idrara çıkma, zaman zaman oluşan bel ağrısı ve kabızlık miyom kaynaklı görülebilen şikayetlerdir. Poliplerde miyomlara benzer şekilde iyi huylu lezyonlardır. Bu lezyonlar sıklıkla düzensiz kanamaların nedenidir.

Endometrium kanseri rahim içi zardan kaynaklanan bir kanserdir. En sık görülen jinekolojik kanserlerden biridir. Tanısı için rahim içi zardan kazıyarak örnek alınabilir. Alınan doku mikroskop altında incelenip kanserli doku saptanmaya çalışılır. Ayrıca histeroskopi ile rahim içerisine bakarak anormal kanamanın nereden kaynaklandığı bulunabilir. Gerekli görülen yerden ise biyopsi alınır. Endometrium kanserinin erken saptanması tedavi açısından oldukça önemlidir.

Kürtaj sonrası kanama normal mi?

Kürtajdan sonra normalde günde bir ped kanama görülür. Genellikle fazla miktarda kanama beklenmez. Ancak günlük bir ped üzeri kanama varsa bu durum mutlaka doktorunuza bildirilmelidir. Kürtaj sonrası görülen bu tür fazla kanamalar rahmin gevşemesi, rahimde parça kalması ya da enfeksiyon belirtisi olabilir. Ayrıca daha nadiren kürtaj sırasında olabilecek vajinal yırtık, zedelenmeler ve rahim ağzındaki benzer doku hasarı da kanama oluşturabilir.

Kürtaj sonrası ne kadar kanama olur?

Kürtajdan sonra genellikle çok yoğun bir kanama beklenmez. Kürtaj sonrası kanama bir hafta ya da 15 güne kadar lekelenme şeklinde olabilir. Günde bir pede kadar olan kanamalar normal kabul edilir. Herkesteki kanama sıklığı ve miktarı farklıdır. Hiç kanama olmaya da bilir.

Kürtaj sonrası kanamanın rengi önce kırmızı olur, günler geçtikçe kahverengi ya da pembemsi renge döner. Kürtajdan sonra günlük bir pedden fazla olan kanamalar normal değildir. Mutlaka doktora bilgi vermek gerekir.

Çok yoğun kanamalarda atoni ihtimali olabilir. Kürtajdan sonra yoğun ve ağrılı kanamalar rahim içinde parça kalmasının bir belirtisidir. Mutlaka önemsemek gerekir.

Kürtaj Antalya'da zor mu?

Kürtaj Antalya'da zor bir işlem değildir. Günümüzde ultrason ile kontrollü ve güvenli bir şekilde düşük komplikasyon oranları ile yapılabilmektedir. İşlem sırasında lokal ya da uyutarak olan sedasyon anestezi kullanılır. Kişi jinekolojik masaya alınıp hazırlandıktan sonra vakum enjektörler kullanılarak rahim içi gebelik ve ekleri kanül ile temizlenir.  Bu temizleme işlemi 5-10 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanır. Hasta kısa bir süre gözlendikten sonra dinlendirilip ayaktan taburcu edilir.

Gebelik bulantısı ne zaman geçer?

Gebelik bulantıları gebeliğin beşinci haftasında başlar. On ikinci haftaya kadar devam eder. On ikinci haftadan sonra gittikçe azalır. On altıncı haftada biter. Gebelik bulantısı yaşayan hastada kürtaj yapılması durumunda, kürtajdan sonra gebelik bulantısı hemen geçmez. Çünkü gebelik bulantıları hormonlara bağlıdır. Kürtaj yapılsa bile gebelik hormonlarının vücuttan temizlenmesi birkaç haftayı alır. Gebelik bulantısı da kürtajdan sonra eski yoğunluğunu kaybeder. Gittikçe azalarak 1-2 hafta içerisinde geçer.

Uterin crying nedir?

Kürtaj sırasında kanül veya küretle rahim içindeki gebelik materyali boşaltılır. Rahim gebelik materyalinden temizlendikten sonra kanül ya da küret rahimde ilerlerken kazıma sesine benzeyen bir ses gelir. Bu sese uterin crying adı verilir. Uterin cryingin alınması işlemin başarılı geçtiğini ve rahmin tamamen temizlendiğini gösterir.

Kürtajla rahim içinden çıkarılan materyal bütün bir gebelik materyali değildir. Parçalanmış doku ve kanla karışık bir yapıdır. Patolojik olarak incelendiğinde koryonik villuslar da vardır. Erken aşamada kürtaj yapıldığı için bu materyalde kemik, kıkırdak gibi dokular yoktur. Kürtaj sırasında alınan materyal tıbbi atık bölümüne gönderilir. Tıbbi atıklar özel şartlarda toplanarak uygun alanlara, uygun şartlarda gömülür. Hastanedeki hiçbir materyal evsel atıkların olduğu çöplere atılmaz.

Kürtajda bebeğin cinsiyeti belli olur mu?

Yasal kürtaj onuncu haftaya kadar yapılır. Bu haftaya kadar bebeğin cinsiyeti henüz belli değildir. Bu nedenle bu dönemde yapılan kürtajda bebeğin cinsiyeti anlaşılmaz. Onuncu haftadan sonra tıbbi amaçla yapılan kürtajlarda ise cinsiyet belli olabilir. Cinsiyet ultrasonda on altıncı haftada belli olur.

Nezle ve gripken kürtaj olunur mu?

Hafif nezle ve gripken kürtaj yapılabilir. Fakat ağır nezle ve grip olduğu durumlarda vücudun savunma sistemi düşük ve enfeksiyonun alt solunum yollarına ilerleme ihtimali olduğu için işlemi birkaç gün ertelemek daha doğru olacaktır.

İnfluenza ve koronavirüs (SARS Covid-19) enfeksiyonu sırasında, kürtaj için gebelik erken haftalarda ise yasal süreyi geçmeyecek şekilde ertelenmelidir.

Kan sulandırıcı ilaç kullananlar kürtaj olabilir mi?

Kalp hastalığı ve kanda pıhtılaşmanın olduğu tromboz durumunda kan sulandırıcılar kullanılır. Kan sulandırıcı kullanan hastalarda kürtaj olabilir. Bazı kan sulandırıcı ilaçların doktor kontrolünde operasyondan bir süre önce bırakılması gerekir. Diğer bazı ilaçların ise doktor kontrolünde kullanımına ara verilerek alternatif diğer ilaç seçenekleri değerlendirilir.

Kanda kanama ve pıhtılaşma zamanı kontrol edilerek operasyon için güvenli değerler saptandığında kürtaj işlemi yapılabilir. Bu düzenlemeler yapılmadan kan sulandırıcı ilaç kullanırken yapılan kürtajlarda ciddi kanama meydana gelir. Bu ilaçları uzun süre kullanan hastalar bazen doktora söylemeyi unutabilir. Bu nedenle bu ilaçların kullanımı özellikle sorgulanmalıdır.

Alerjisi olan kürtaj olabilir mi?

Kürtaj işleminden önce hastanın herhangi bir ilaç ya da besin alerjisi olup olmadığı mutlaka sorgulanmalıdır. Özellikle antibiyotik ve ağrı kesici alerjisi olan hastalara uygun olan ilaçlar verilmelidir. Özellikle yumurta alerjisi olanlara karşı dikkatli olunmalıdır. Çünkü bu hastalarda bazı anestezi ilaçlarına karşı da alerji olur.

Antalya Kürtaj operasyonunda eşim yanımda durabilir mi?

Kürtaj sırasında bazı hastalar kendini güvende hissetmek, destek almak amacı ile bir yakınlarının yanında olmasını isterler. Fakat çok mecbur olunmadığı takdirde kürtaj sırasında sağlık personeli olmayan birinin bulunması ve işlemi izlemesi doğru değildir. Bu tür işlemler sırasında tansiyon düşmesi ve bayılma sonucunda kafa travması gibi ciddi yaralanmalar oluşabilir. Sağlık personelleri için normal karşılanan bu tür operasyonlardan diğer kişiler fazla etkilenebilir.

Sağlık personeli olup ta bu tür işlemlere aşina olan kişiler bile kendi yakınlarının operasyonundan etkilenebilir. Ayrıca işlem sırasında gelişebilecek anormal ve acil durumlara müdahale hasta yakınlarının varlığında zorlaşabilir. Tüm bu nedenlerden dolayı hasta yakınının Antalya kürtaj işleminde bulunması önerilmez.

Kürtajdan sonra ultrason gerekir mi?

Kürtajdan sonra rahim içinin tamamen temizlenip temizlenmediği ultrason ile kontrol edilir. Antalya'da ultrason kürtajın daha güvenilir ve daha kolay yapılmasını sağlar. Fakat ultrasonografinin olmadığı durumlarda da kürtaj yapılabilir. Ultrason kürtaj için mutlaka şart değildir. Ancak varsa ultrasonografi eşliğinde kürtaj yapılması tercih edilir.

Rahmin ters olması kürtajı zorlaştırır mı?

Kadınların %80’inde rahim idrar kesesine doğru (antevert uterus) yatıktır. %20 kadında da rahim idrar kesesinin ters yönüne doğru (retrovert uterus) kıvrılır. Bu duruma halk arasında rahmin ters olması denir. Rahmin ters olması anormal bir durum değildir. Sadece bir çeşitliliktir. Bu durum gebe kalmayı ve doğumu zorlaştırmaz. Fakat kürtaj sırasında rahmin ters olduğuna dikkat edilmezse, kanül ya da küret ile girilirken rahim delinebilir. Rahmin ters olduğu hallerde bu durum önceden belirlenip işlem uygun olarak gerçekleştirilirse herhangi bir sorun yaşanmaz.

Kürtaj sonrası sigara içebilir miyim?

Kürtajdan sonra sigara içilmesi önerilmez. Sigara içmenin direk olarak olumsuz bir etkisi yoktur. Fakat savunma sistemini zayıflattığı için bu tür işlemlerden sonra içildiğinde iyileşme sürecini yavaşlatır. Kürtaj sedasyon anestezi altında yapıldığında aç karnına direk olarak sigara içilmesi tansiyon düşüklüğü yaparak baygınlığa sebep olabilir. Sigara bağımlılarının bir şeyler yemeden ve anestezinin etkisinin (2-4 saat) geçmesini beklemeden sigara içmeleri önerilmez.

Kürtajdan sonra alkol alınması önerilmez. Alkol kürtajda alınan genel anestezinin etkisinin geçme süresini uzatır. Alkol savunma sistemini zayıflatarak iyileşme sürecini geciktirir. Aynı zamanda kürtajdan sonra alınan ilaçların etkisini azaltır. İlaçların kullanım süresi boyunca alkol alınması önerilmez.

Kürtajdan sonra hangi ilaçları kullanmak zararlıdır?

Kürtajdan sonra doktor önermediği müddetçe kan sulandırıcı ilaçlar kullanmak kanamayı artırabileceği için zararlıdır. Özellikle ağrı kesici olarak tercih edilmeyecek bazı kan sulandırıcı ilaçlar vardır. Kalp damar hastalığı olan hastalarda kürtajdan sonra kullanılan bazı rahim kasıcı ilaçlar da zararlı olabilir.

Kürtaj sırasında acı ya da ağrı olur mu?

Kürtaj eğer lokal anestezi ile yapılırsa sadece rahim ağzı uyuşturulduğu için işlem sırasında adet ağrısı benzeri bir ağrı olabilir. Lokal anestezi ile yapılan kürtajdaki ağrı kişiler arası farklılık gösterir. Sedasyon anestezisinde işlem sırasında herhangi bir ağrı ya da acı olamaz. İşlem bitince ister lokal ister uyutarak yapılmış olsun hafif bir ağrı olabilir. Kürtajdan yaklaşık 30 dakika sonra belirgin bir ağrı kalmaz.

Kürtaj Antalya'da yasak mı?

Kürtaj Antalya'da 10 haftaya kadar yasak değildir. İsteğe bağlı olarak yapılabilir. 10 haftadan sonra kürtaj anne ve bebeğin hayatını tehlikeye sokan bir durum yoksa yapılmaz.

Evli olmayana kürtaj yapılır mı?

18 yaşından büyük evli olmayan kadınlar başka birinin onayına gerek olmadan Antalya'da kürtaj yaptırabilirler. Ancak evli ise eş onayı ile kürtaj yapılabilir.

Kürtaj için eş izni gerekli mi?

Yasal olarak evli olanlarda kürtaj için eşinin de onayı gerekir. Evlilik dışı kürtajda ise eş iznine gerek yoktur. Kürtaj kararı çiftin birlikte aldığı bir karar olmalıdır. Bu nedenle işlem için eş onamı da istenir.

Antalya kürtaj izni kimden alınır ?

18 yaşın üzerinde sadece kişinin kendi rızası yeterlidir. Evli olan kadınlarda ise eşinin izni de gerekir. 18 yaş altında ise yasal vasisinin izni olmalıdır. 15 yaş altında adli birimlere durum bildirilerek işlem yapılabilir.

Kürtaj sonrası kontrol zamanı

Kürtajdan yaklaşık 10-15 gün sonraAntalya’da kürtaj yapan doktorunuza kontrole gelinir. Kürtaj sonrası kontrol ihmal edilmemesi gereken bir konudur. Kürtaj kontrolünde muayene yapılır. Rahim içi ultrason ile tekrar kontrol edilir. Rahim içi parça kalmadığından ve kürtajın başarılı bir şekilde yapıldığından emin olunur. Kontrol sırasında hastanın şikayetleri varsa gerekli halde tedavi planı yapılır.

Kürtaj sonrası cinsel ilişki ne zaman olmalı?

Kürtaj sonrası cinsel ilişki 2 hafta geçince olabilir. Daha önce ilişkiye girmek kanama ve enfeksiyon açısından risk yaratır. Bu nedenle belli bir süre rahim içi zarın iyileşmesi için beklenir.

Kürtaj sonrası ilaç kullanılır mı?

Kürtaj sonrası olası enfeksiyon riski ve ağrı gibi nedenlerden dolayı doktorunuzun verdiği antibiyotik ve ağrı kesiciler hekiminizin önerdiği şekilde kullanılmalıdır. Ayrıca doktor rahimdeki kas gevşemesinden kaynaklı oluşabilecek kanamalara karşı rahim kasıcı ilaçlarda verilebilir.

Kürtajdan sonra kullanılan antibiyotik ve ağrı kesiciler yemeklerden sonra tok karnına bol su ile alınmalıdır. Aç karnına alınan ilaçlar mide problemi yaratabilir. Mide problemi olan kişilerin bu tür ilaçları kullanmadan önce mutlaka doktoruna belirtmesi gerekir. Bu tür durumlarda ilaçları mide koruyucularla birlikte kullanmak gerekir.

Hipertansiyon ve kalp hastalığı olanlarda rahim kasıcı ilaçların kullanılması pek tercih edilmez. Kürtajdan önce bazı hastalıklar nedeni ile başka ilaç kullanımı varsa (kalp, tansiyon, şeker hastalığı, tiroid hastalığı, böbrek hastalığı gibi) bu ilaçlara kürtaj sonrası devam edilmelidir.

Kürtajdan önce kan sulandırıcı hap kullanan hastalarda ise kürtaj sırasında kısa etkili kan sulandırıcı iğnelere geçilir. Kürtajdan sonra kanama riskinin azaldığı dönemden itibaren tekrar kan sulandırıcı haplara geçilebilir.

İlaçla gebeliği tamamen sonlandıran bir yöntem ülkemizde yoktur. Fakat kürtaj öncesi ve sonrası gebeliğin sonlanmasına yardımcı olabilecek bazı ilaçlar doktor kontrolünde kullanılabilir. Bu ilaçlar rahim ağzını gevşetir. Rahimde kasılma sağlayarak kürtajın daha kolay ve güvenli yapılmasına yardımcı olur.

Kürtajda dikiş olur mu?

Kürtaj sırasında karından, rahim ya da vajinal bölgede herhangi bir kesi ya da dikiş olmaz. Kürtaj cerrahi bir işlemdir. Ancak ameliyat tarzında kesi yapılıp dikiş atılmaz. Kullanılan teknik ve yöntemler tamamen minimal girişimsel işlemlerdir.

Kürtajda bulantı ve kusma olur mu?

Kürtaj sırasında rahim ağzının açılması nedeni ile bulantı, kusma olabilir. Sedasyon anestezi ile kürtaj yapıldığı durumlarda anestezi ilaçları bulantı ve kusma yapabilir. Bulantı ve kusma her hastada olmaz. Olduğu durumlar da kısa sürelidir. İşlemden sonra geçer.

Kürtaj sonrası ne zaman taburcu edilirim?

Kürtajdan sonra yaklaşık yarım saat ile 2 saat arası hasta dinlendirildikten sonra taburcu edilebilir. Kürtaj Antalya’da normal seyrinde tamamlandığından emin olunduktan sonra taburculuk yapılır.

Antalya Kürtaj sonrası hastanede kalınır mı?

Kürtajdan sonra hastanın özel bir durumu yok ise hastanede kalmasına gerek duyulmaz. Kürtaj kolay ve basit bir işlemdir. Ancak her şeye rağmen istenmeyen bir durum geliştiği takdirde nadiren bir ya da birkaç gün Antalya’da hastanede kalınması gerekebilir.

Kürtaj sonrası ne zaman çalışabilirim?

Kürtaj sonrası 1-2 saat dinlendikten sonra kişi günlük yaşamına dönebilir ve çalışabilir. Fakat dikkat gerektiren işlerde çalışıyorsa en az 24 saat dinlendikten sonra işe başlaması tavsiye edilir. Ayrıca ağır işlerden kaçınmalıdır.

Kürtaj sonrası kan uyuşmazlığı iğnesi gerekir mi?

Kürtaj yapılan kişinin kan grubu negatif, erkeğin kan grubu pozitif ise kan uyuşmazlığı ihtimaline karşı kürtajdan sonra 72 saat içinde kan uyuşmazlığı iğnesi yapılmalıdır.

Kürtaj sonrası tampon kullanılır mı?

Kürtajda tampon rutin olarak kullanılmaz. Rahim ağzındaki kanamaların durmadığı özel durumlarda kısa süreliğine kullanılır. Fakat tampon kullanıldığı durumlarda hasta bu konu hakkında bilgilendirilir. Ve tampon en kısa sürede çıkarılır. Tamponun unutulması ciddi yan etkiler yaratır.

Kürtaj Antalya sonrası beslenme

Kürtaj Antalya sonrası proteinden zengin gıdalar alınmalıdır. Günlük en az 2 litre sıvı tüketilmelidir. Kürtajda bir miktar kan kaybı yaşandığı için mutlaka kırmızı et, tahin, pekmez, kuru üzüm gibi demir içeriği yüksek kan yapıcı yiyecekler tercih edilir. Katkı maddesi içeren hazır gıdaların tüketilmemesine özen gösterilmelidir.

Kürtajdan sonra hangi kıyafetler giyilmelidir?

Kürtajdan sonra genital bölgenin nemli kalmasını engelleyecek pamuklu iç çamaşırı, rahat ve bol kıyafetler giyilmelidir. Naylonumsu kıyafetler ve dar kot pantolonlar tercih edilmemelidir. Aynı zamanda kürtaj sırasında giyinip soyunmayı zorlaştıracak tulum gibi kıyafetler önerilmez.

Kürtaj sonrası banyo ne zaman yapılır?

Kürtaj sonrası hemen banyo ve duş yapılabilir. Ayaktan duş şeklinde banyo yapmak önerilir. Kürtaj sonrası oturarak ya da küvette banyo yapmak vajina içine su kaçmasına neden olur. Bu da enfeksiyon açısından risk oluşturur. İyileşme döneminin tamamlanması ile normal şekilde banyo yapılabilir.

Kürtajı hangi bölüm yapar?

Kürtaj Antalya'da hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümünde jinekolog doktor tarafından yapılır. Antalya Devlet Hastaneleri, Eğitim Araştırma Hastaneleri ve Antalya kürtaj yapan özel hastanelerin çoğunda kadın hastalıkları bölümü bulunmaktadır. Kadın Hastalıkları Ve Doğum bölümünün olduğu hastane ve kliniklerde kürtaj yapılabilir. Antalya kürtaj yapan hastanelerde doktorlar genellikle benzer teknik ve yöntemleri kullanır.

Kürtaj sonrası doğum kontrol yöntemleri

Kürtaj sonrası prezervatif, spiral, doğum kontrol hapı, vajinal halka, kol altı implant, aylık ve 3 aylık iğneler, tüplerin bağlanması gibi doğum kontrol yöntemleri kullanılabilir. Dışarıya boşalma yöntemi modern bir yöntem değildir ve %40 gebelik ihtimali vardır. Bu yüzden gebelikten korunmak isteyenlere önerilemez.

Kürtaj sonrası spiral ne zaman takılır?

Kürtajdan 10-15 gün sonra spiral takılabilir. Daha erken dönemde rahim içi zar dokusu iyileştiği için spiral takılması önerilmez.

Kürtaj sonrası hamile kalınır mı?

Kürtaj sonrası korunmasız ilişki olduğu taktirde yeni bir gebelik oluşabilir. Kürtajdan itibaren ilk 15 gün ilişki önerilmez. 15 günden önce olan ilişkilerde ise mutlaka korunmak gerekir.

Kürtajdan sonra gebelik hormonu ne olur?

Kürtajdan sonra gebelik hormon değeri hemen negatif olmaz. Bu hormonun kanda belli bir yarılanma ömrü vardır. Bu nedenle kürtajdan sonra yaklaşık 1 aya kadar kanda değeri pozitif çıkabilir. Kürtaj sonrası değeri gittikçe azalır. Ve bir sonraki adet dönemine kadar sıfırlanır.

Kürtaj sonrası kısırlık olur mu?

Kürtaj işleminde enfeksiyona bağlı tüplerde yapışıklık olmadığı müddetçe kısırlık meydana gelmez. Kürtaj doğurganlığı olumsuz etkilemez. Ancak çok sayıda kürtaj olmak rahim içi yapışıklık yaratarak kısırlığa neden olabilir.

Kürtaj sonrası tüplerim tıkanır mı?

Kürtaj sonrası rahim ve yumurtalıkları etkileyen ciddi enfeksiyon (pelvik inflamatuar hastalık) olduğu durumlarda tüplerde tıkanıklık meydana gelebilir. Bu nadir görülen durum uygun şartlarda yapılmayan kürtajlarda görülür.

Kürtajda rahim delinir mi?

Kürtaj sırasında rahim delinmesi nadir görülen bir komplikasyondur. Rahimde anomali olması, kürtajda metal küret kullanmak, çok sayıda kürtaj olma, çok doğum yapma, ileri gebelik haftası durumlarında rahim delinmesi ihtimali daha yüksektir. Kürtaj öncesi bazı ilaçların kullanımı, plastik kanül kullanma, ultrason eşliğinde kürtaj ve doktorun deneyimli olması rahim delinme ihtimalini azaltır.

Kürtaj olurken kızlık zarı bozulur mu?

Kürtaj olurken kızlık zarı bozulabilir. Bakire olup gebe kalan biri kürtaj olduğunda kızlık zarı bozulma ihtimali vardır. Fakat uygun aletler kullanarak dikkatli yapıldığında bozulmayabilir. İşlem öncesi bu durumu tahmin etmek zordur. Yada kızlık zarı bozulduktan sonra kızlık zarı dikimi yapılabilir.

Kürtaj sonrası spor yapılabilir mi?

Kürtaj sonrası ağır olmayacak şekilde spor yapılabilir. Fakat deniz ve havuza girmeyi gerektiren sporların yapılması 15 gün önerilmez.

Antalya Kürtaj sonrası akıntı olur mu?

Antalya kürtaj sonrası yoğun olmayan kırmızı ya da kahverengi bir akıntı olabilir. Fakat yoğun, sarı yeşil renkli ve beraberinde karın ağrısı bulunan bir akıntı beklenmez. Bu durumda enfeksiyon riski nedeni ile doktora başvurmak gerekir.

Kürtajdan sonra cinsel ilişki zararlı mı?

Kürtajdan sonra ilk 15 gün cinsel ilişkiye girmek zararlıdır. Bu dönemde ilişkiye girmek enfeksiyon riskini artırır. 15 günden sonra cinsel ilişkiye girmekte bir sakınca yoktur.

Antalya Kürtaj Fiyatları 2024

Antalya kürtaj fiyatları 2024 yılında kürtajın yapılacağı hastane, tercih edilen doktor ve uygulanacak olan anestezi yöntemine göre değişir. Kürtaj fiyatını etkileyen bir diğer durumda gebelik haftasıdır. Erken haftalarda yapılan kürtaj operasyonunda kürtaj fiyatları daha düşük olmaktadır. Tanısal ve tedavi amaçlı yapılan kürtaj operasyonunda kürtaj fiyatları 2024 yılında farklılık gösterebilir.

2023-2024 yılı Antalya kürtaj fiyatı için belirleyici başlıca faktörler şunardır;

 • Mevcut gebelik haftası (gebeliğin 8 hafta altı ya da 8-10 hafta arası olması).
 • Hastanın aldığı anestezi türü (uyutarak ya da bölgesel uyuşturma).
 • Tercih edilen kürtaj tekniği (vakum ya da küret).
 • Kürtajı yapan doktor.
 • Kürtajın yapıldığı il.
 • Kürtajın yapıldığı hastaneler ve yerler.

Gizlilik Taahhütnamesi

Antalya kliniğimize başvurma sebebiniz ve kişisel bilgileriniz yasal haklarınız kapsamında (T.C. Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Yönetmeliği R.G. 01.08.1998, 23420) tamamen gizli tutulacaktır. Başka şahıslara kişisel bilgileriniz, hastalığınız ve tedaviniz hakkında bilgi verilmez.

SORU SORABİLİRSİNİZ
 • N
  Nec***24.03.2023

  Mrb tahmini 5 haftalık hamileyim kürtaj yaptırmak istiyorum fiyat alabilirmiyim

  OP. DR. FUNDA YAZICI EROL

  Fiyat bilgisi için lütfen 0 (242) 322 9773 numaralı sabit hattımızdan bize ulaşınız.

 • M
  Mel***15.12.2022

  Kürtaj fiyatı nedir Ve ilişki sırasında prezervatif yırtıldı bende hemen bı saat içerisinde hap kullandım

  OP. DR. FUNDA YAZICI EROL

  Fiyat ve bilgi için lütfen 0 (242) 322 9773 numaralı sabit hattımızdan bize ulaşınız.

 • N
  Nig***07.12.2022

  Gebeyim, 7. Hafta dolmak üzere, kürtaj yaptırmayı düşünüyorum, bu gebelik haftamda kürtaj yapıyor musunuz ve fiyat bilgisi almam mümkün mü? Lütfen yardımcı olur musunuz?

  OP. DR. FUNDA YAZICI EROL

  Fiyat, bilgi ve dilerseniz randevu için lütfen gün içinde 0 (242) 322 9773 numaralı sabit hattımızdan bize ulaşınız.

 • N
  Ner***14.11.2021

  Merhabalar, kürtaj fiyatları hakkında bilgi alabilir miyim ??

  OP. DR. FUNDA YAZICI EROL

  Fiyat ve bilgi için lütfen 0 (242) 322 9773 numaralı sabit hattımızdan bize ulaşınız.

 • M
  Mus***12.11.2021

  Merhabalar ben istenmeyen gebelik için sizden randevu ve fiyat bilgisi talep ediyorum

  OP. DR. FUNDA YAZICI EROL

  Fiyat ve bilgi için lütfen 0 (242) 322 9773 numaralı sabit hattımızdan bize ulaşınız.

 • A
  Ayl***10.11.2021

  Merhaba iyi günler, 5 haftalık gebeliği vakum yöntemi ile sonlandırmanın fiyatını öğrenebilir miyim?

  OP. DR. FUNDA YAZICI EROL

  Fiyat ve bilgi için lütfen 0 (242) 322 9773 numaralı sabit hattımızdan bize ulaşınız.

 • L
  Lid***06.08.2021

  Merhabalar, cuma günü 30.07. İstanbul'da kürtaj oldum. Şimdi kontrol zamanı gelmiş, randevu nasıl alabilirim ve sizin fiyatınız ne kadar?

  OP. DR. FUNDA YAZICI EROL

  Fiyat bilgisi için lütfen 0 (242) 322 9773 numaralı sabit hattımızdan bize ulaşınız.

 • G
  Gür***15.07.2021

  Merhabalar.eşim hamile biz zamansız olarak düşündüğümüz bu gebeliği sonlandırmak istiyoruz. Acaba kürtaj fiyatlarınız nedir.

  OP. DR. FUNDA YAZICI EROL

  Fiyat ve bilgi için lütfen 0 (242) 322 9773 numaralı sabit hattımızdan bize ulaşınız.

 • G
  Giz***18.06.2021

  Merhabalar. Kürtaj fiyatınızı öğrenebilir miyim? Dönüşü mail olarak yaparsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim

  OP. DR. FUNDA YAZICI EROL

  Ücret için lütfen 0 (242) 322 9773 numaralı sabit hattımızdan bize ulaşınız.

 • Y
  Yas***18.04.2021

  Merhaba kürtajın fiyatını öğrenebilir miyim. 5 haftalık gebelik. Tüp mide ameliyatı olduğum için gebelik riskli benim ve bebeğin açısından. Bilgi verirseniz sevinirim

  OP. DR. FUNDA YAZICI EROL

  Fiyat bilgisi için lütfen 0 242 322 9773 numaralı sabit hattımızdan bize ulaşınız.

SORU SOR
En az 70 karakter
Yorum ve Fiyat Talebi Formu
En az 70 karakter

Formu doldurup gönderdikten sonra size geri dönüş sağlanacaktır. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Op. Dr. Funda Yazıcı ErolOp. Dr. Funda Yazıcı ErolKadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
0242 322 97730536 439 6621