Op. Dr. Funda Yazıcı ErolOp. Dr. Funda Yazıcı ErolKadın Hastalıkları ve Doğum UzmanıMENÜ
Miyom Tedavisi ve Ameliyatı

Miyom Ameliyatı Antalya

Miyomlar oldukça sık görülen rahim kitleleri dir. Günümüzde bu hastalığın tedavisinde miyom ameliyatı gerekli durumlarda yapılır. Kadınların çoğunda küçük ya da büyük rahimde miyom vardır.
Miyom Ameliyatı Antalya

Miyomlar kadınlarda oldukça sık görülen rahim kitleleridir. Günümüzde bu hastalığın tedavisinde miyom ameliyatı gerekli durumlarda yapılmaktadır. Kadınların çoğunda küçük ya da büyük rahimde miyom vardır.  Belirti vermeyen ve küçük olanlarda miyom tedavisi çoğunlukla gerekmez. Miyomların çoğu küçük boyutta olup genellikle ultrason tetkiki sırasında saptanır. Çoğu genellikle belirti vermez.

Miyom nedir?

Miyomlar rahimdeki kas dokudan kaynaklanan iyi huylu tümörlerdir. Miyomlar milimetrik düzeyden alt batını dolduran büyük boyutlara kadar görülebilir. Rahim içerisinde her noktada bulunabilirler. Yaşla birlikte görülme sıklığı artar.

Miyomlar en sık 35-45 yaş grubundaki bayanlarda görülür. Rahim alınma ameliyatlarının en sık nedenlerinden biri de miyomlardır.

Miyom çeşitleri nelerdir?

Rahimin içinde bulundukları yere göre miyomlar birkaç tipe ayrılır. Miyom çeşitleri içinde en sık olanı rahim içinde görülen miyomlardır. Bunun dışında rahmin dışına doğru büyüyen ya da rahim içi boşluğa doğru uzanan miyom çeşitleri de bulunur. Miyom çeşitlerinden biride rahim ağzı miyomlarıdır. Bazen de miyom rahim dışında olur ve bir sapla rahme bağlanır. Bu saplı miyom ligaman dediğimiz bağ doku içine doğru uzanabilir. Bu miyom çeşitleri içinde saplı miyomlardan bir kısmı rahim komşuluğundaki dokulardan beslenir. Bunlara parazit miyom adı verilir.

Miyom belirtileri nelerdir?

Miyomlar genellikle belirti vermez. Muayene sırasında ya da sıklıkla ultrason sırasında saptanır. Miyom belirtileri miyomun bulunduğu yer ve boyutu ile yakından ilişkilidir. Rahim zarına komşu miyomlar miktarı fazla ve uzun süren adet kanamalarına neden olabilir. Bunun dışında sık adet görme, adet kanamasının uzun sürmesi, miktarının fazla olması görülebilir. Bu belirti ve şikayetlere uzun dönemde kansızlık bulguları da eklenir. Ayrıca adet ağrı ve sancılarında artış görülebilir.

Miyomlar büyük ve idrar kesesine basıyorsa sık idrara çıkma şikayeti oluşturabilir. Boyutuna göre kasıklarda ağrı ve bel ağrısı yapabilir. Bu şikayetler genellikle 5-6 cm üzeri miyomlarda görülür. Rahmin ön kesimi genellikle idrar kesesine komşudur. Burada bulunan miyomlar bası etkisine bağlı idrar şikayetleri yapabilir. Rahim arkasında bulunan miyomlar da benzer şekilde kalın bağırsağa bası yaparak kabızlık ve şişkinlik gibi şikayetlere neden olabilir. Miyom eğer çok büyük ise karında aşikar bir şişlik şeklinde görülebilir.

Rahim zarına komşu miyomlarda sık düşük ve kısırlık gibi durumlar görülebilir. Gebelikte miyom olması durumunda doğum sırasında fazla kanama oluşabilir.

Miyom tedavisi

Miyom tedavisi boyut, sayı, hastanın yaşı, çocuk isteği gibi durumlar göz önünde bulundurularak birkaç farklı şekilde planlanabilir. Küçük ve belirti vermeyen miyomlar genellikle ultrason ile takip edilir. Bunlara miyom tedavisi gerekmez.

Miyom takibi çoğunlukla 6 ay ara ile yapılır. Ultrason ile miyomlar sayı, boyut ve iç özellikleri bakımından takip edilir. Ultrason takibi genellikle 5 cm altındaki belirti vermeyen miyomlara uygulanır. Miyom tedavisi en sık ameliyat ile yapılır. Ameliyat ile her bir miyom tek olarak çıkartılabilir. Bu ameliyata miyomektomi adı verilir.

Eğer hastanın çocuk planı yoksa ve rahim fazla sayıda miyom içeriyorsa o zaman histerektomi yapılabilir. Histerektomi ameliyatı rahmin alınmasıdır. Her iki ameliyat şekli açık ya da kapalı olarak uygulanabilir. Rahmin alınması durumunda tekrar miyom oluşmayacaktır. Her iki miyom tedavisi Antalya’da yapılabilmektedir.

Miyom tedavisinin bir diğer şekli ise miyomu besleyen damarın özel teknikler ile tıkanmasıdır. Bu işleme miyom embolizasyonu adı verilir.

Miyom tedavisi nadiren ilaç ile yapılır. Bazı hormonal ilaçla ile miyom boyutlarında küçülme sağlanabilmektedir. Ancak bu klinikte sık uygulanan bir tedavi şekli değildir.

Miyom tedavisi Antalya’da doktorumuz tarafından başarılı bir şekilde yapılmaktadır.

Miyom Tedavisi Fiyatları

Miyom tedavisi fiyatları işlemin yapıldığı hastane, tercih edilen hekim ve uygulanacak tedavi şekli ile belirlenmektedir.

Miyom ameliyatı fiyatları uygulanacak olan operasyonun şekline göre değişebilir. Miyom tedavisi fiyatları ameliyatın kapalı ya da açık olmasına göre de değişir.

Kapalı miyom ameliyatları laparoskopik yöntemlerle yapılır. Miyom ameliyatının kapalı ya da açık yapılması rahmin boyutu, miyomların sayı, boyut ve yerleşimine göre değişmektedir. Ayrıca ameliyatsız miyom tedavisi de farklı ücretler ile yapılabilmektedir.

Miyom ameliyatı ne zaman yapılır?

Miyomlar hastanın şikayetleri, miyomun rahimdeki yerleşim ve boyutuna göre ameliyat edilir. Fazla adet kanaması, adetler arası kanama olması, adet düzensizliği, ağrılı adet görme gibi durumlarda boyutu ufak olsa da ameliyat edilebilir.

Miyom boyutu 5 cm üzerinde ise genellikle komşu dokulara bası yapabilir. Bu durumda ameliyat edilmesi uygun olacaktır. Miyomda ultrason takiplerinde hızlı büyüme görülmesi durumunda da ameliyat edilebilir.

Miyomların iç özellikleri bazen değişir. Bu durumda miyom ağrı yapabilir. Ağrılı miyomlar ameliyat ile tedavi edilebilmektedir. Vajina içine uzanmış ise miyom ameliyatı gerekebilir. Menapoz sonrası büyümeye devam eden miyomların da çıkartılması gerekebilir.

Miyom ameliyatı gerektiren bir diğer durum ise rahim dışındaki saplı miyomların kendi etrafında dönmesidir. Bu durumda miyom beslenmesi bozulur ve ağrı yaratabilir.

Bazı miyomlar rahim zarı altına yerleşerek gebelik oluşmasını engeller. Bu durumda miyom ameliyatı ile çıkartılması gerekir.

Miyom ameliyatı Antalya’da anlaşmalı olduğumuz özel hastanelerde açık ve kapalı ameliyat ile yapılabilmektedir.

Ameliyatsız miyom tedavisi (miyom embolizasyonu) nedir?

Ameliyatsız miyom tedavisi miyomu besleyen damarın küçük tıkaçlar ile kapatılmasına dayanır. Bu sayede miyomun beslenmesi azalarak boyutu küçülebilir. Bu yöntem miyom embolizasyonu olarak bilinir. Ameliyatsız miyom tedavisi bu konuda tecrübeli olan girişimsel radyoloji uzmanlarınca yapılır.

Ameliyatsız miyom tedavisi kimlere yapılır?

Miyomların tedavisi planlanırken miyomların sayı, boyut ve yerleşim yeri önemlidir. Hastanın yaşı, genel sağlık durumu ve çocuk sahibi olma beklentisi de tedavi planını etkilemektedir. Miyom sayısı çok fazla ve cerrahi olarak çıkartılması zor ise miyom embolizasyonu yöntemi seçilebilir. Hastanın ameliyat olmasını engelleyecek sağlık sorunları bulunduğunda da miyom embolizasyonu tercih edilebilmektedir. Saplı miyom olanlarda, rahim ve yumurtalıklarda eşlik eden başka hastalık varlığında ve kanser şüphesi durumunda genellikle ameliyat ile miyom tedavisi tercih edilir.

Ameliyatsız miyom tedavisi nasıl yapılır?

Ameliyatsız miyom tedavisi için önce kasık damarından ince bir kateter ile girilerek anjiyografi yapılır. Daha sonra miyomu besleyen damar belirlenenir. Miyomu besleyen arter içine çok küçük boyutta tıkaçlar verilerek damar kapatılır. Bu işlem ile miyom beslenmesi bozulur. Beslenmesi bozulan miyomun boyutu azalır. Ameliyatsız miyom tedavisi sonrasında ağrı olabilir. Ağrı miyom beslenmesinin bozulduğunun bir işaretidir. Ancak her hastada ağrı olmayabilir. Ağrı olması durumunda doktor ağrı kesici ilaç uygulayacaktır.

Ameliyatsız miyom tedavisi sonrası nasıl olur?

Ameliyatsız miyom tedavisi sonrası hasta bir gün hastanede kalır. Ameliyatsız miyom tedavisi sonrası ilk birkaç gün adet kanaması benzeri vajinal kanamalar görülebilir. Tedavinin yapıldığı gün enfeksiyona karşı önlem için antibiyotik verilebilir. Ameliyatsız miyom tedavisi sonrası hasta taburcu edilmeden önce ultrason ile kontrol edilir. Daha sonra işlem başarısına yönelik MR görüntüleme planlanarak taburcu edilebilir. Ameliyatsız miyom tedavisi ile hastalar uzun süre hastanede kalmadan ve cerrahi kesi olmadan tedavi edilebilmektedir.

Ameliyatsız miyom tedavisinin riskleri nelerdir?

Ameliyatsız miyom tedavisinde damar içine çok küçük tıkaçlar verildiğinden bazı riskleri vardır. Bu riskler arasında adet görememe, enfeksiyon, kanama, yumurtalık yetmezliği ve rahmin alınması durumu vardır.

Miyom ameliyatı olan gebe kalabilir mi?

Miyom ameliyatında rahim alınmamış ise gebe kalmak mümkündür. Ancak miyom ameliyatı sonrası iyileşme dönemi tamamlanıncaya kadar hamile kalmamak uygun olacaktır. Bazen miyom ameliyatında rahmin tamamen alınması gerekir. Bu durumda gebe kalmak mümkün değildir.

Antalya miyom ameliyatında anestezi nasıl olur?

Miyom ameliyatlarının tamamına yakını genel anestezi ile yapılır. Miyom ameliyatları kapalı ya da açık şekilde olur. Bazen de histeroskopi tekniği ile vajinadan girilerek miyom alınabilir. Hastanın işlem sırasında ağrı hissetmemesi için miyom ameliyatında anestezi kullanılır. İşlem Antalya’da benzer anestezi yöntemleri ile uygulanır.

Miyom büyümesi belirtileri nelerdir?

Miyomlar doğurganlık döneminde büyüyebilir. Menapoz döneminde ise genellikle büyümez ve bazen de gerileyebilir. Miyomlar çoğunlukla hızlı büyümez. Büyüme genellikle aylar, yıllar içinde olur. Hızlı büyüdüğü durumlarda miyom ameliyatı ile çıkartılması gerekebilir. Miyom boyutu arttıkça çevre dokulara bası etkisi ile belirti vermeye başlar. Miyom büyümesi belirtileri adet kanamasında artma, adet dışı kanamaların olması, sık idrara çıkma, kasık ve bel ağrılarıdır. Miyomlar hamilelik döneminde de büyüyebilir. Belirti veren ve büyük boyutlu olanlar miyom ameliyatı ile tedavi edilir.

Kapalı miyom ameliyatı nasıl yapılır?

Miyom tedavisi için uygulanan yöntemlerden biri de kapalı miyom ameliyatı ile çıkarmadır. Bu ameliyata laparoskopik miyomektomi denir. Kapalı miyom ameliyatı her hasta için yapılamaz. Ancak uygun olan durumlarda tercih edilmektedir. Kapalı miyom ameliyatı iyileşme sürecinin hızlı olması, yara izinin az olması, hastane yatış süresinin daha kısa olması, daha az ağrı duyulması gibi avantajları vardır. Yatış süresinin kısa ve yara izinin küçük olması enfeksiyon riskini de azaltacaktır.

Kapalı miyom ameliyatı her doktor tarafından uygulanmaz. Bu ameliyatlar için deneyim ve tecrübe gerekir. Kapalı miyom ameliyatı için genellikle çok büyük olmayan ve sayı olarak birkaç miyomu bulunan hastalar tercih edilir. Ameliyat öncesi ultrason ve MR görüntüleme ile miyomlar sayı, boyut ve yerleşim yönünden değerlendirilir. MR görüntüleme bu konuda daha objektif bilgi sunmaktadır.

Kapalı miyom ameliyatı ile miyomlar özel bir alet kullanılarak parçalanır. Küçük miyom parçaları bu şekilde dışarıya kolaylıkla alınır. Hem kapalı hem de açık ameliyat sonrası miyomların tekrarlama riski arasında anlamlı bir fark bulunmaz.

Kapalı miyom ameliyatı sonrası öneriler nelerdir?

Kapalı miyom ameliyatı sonrası gebelik planı 6 ay kadar ertelenmelidir. Kapalı miyom ameliyatı sonrası hasta ertesi gün ya da 2 gün sonra taburcu olur. 7-10 gün sonra kontrole çağrılır. Sonrasında 6 ay ve yıllık kontrolleri bulunur. Kapalı miyom ameliyatı sonrası 2-4 hafta sonra cinsel ilişkiye girilebilir. Benzer süreler içinde kişi normal yaşam ve çalışma hayatına dönebilir.

 • Funda hanım sayesinde sağlığıma kavuştum.

  Sevgili doktorumuz Funda Hanım, Yapılan tetkikler ve ultrason muayenesi sonucunda miyomlarımı tespit etti. Miyomlarım ile ilgili incelemeler ve takip yaparak miyomektomi ameliyatı olmama karar verdi. Sevecen ve cana yakın tavırlarıyla kendimi ameliyat sırasında güvende hissetmemi sağladı. Başarılı bir ameliyat sonrasında miyomlarımdan kurtuldum. Ve şu an 33 haftalık hamileyim. Funda hanım sayesinde kendimi her zaman güvende hissederek sağlığıma kavuştum. Kendisine ve ekibine ne kadar teşekkür etsem azdır. İyi ki varsınız. İyi ki doktorumuzsunuz. Seçil.

 • Şimdi şikayetlerim kalmadı.

  Adet kanamalarım oldukça sıklaşmıştı. Doktor Funda Hanım ultrasonda rahmimde çok sayıda miyom olduğunu söyledi. Adet kanamalarımın fazla olması artık dayanılmaz bir hal aldı. Doktorum Funda Hanım başarılı bir ameliyat ile rahmimden çok sayıda miyom çıkardı. O kadar çoktu ki fotoğrafını gösterince çok şaşırmıştım. Şimdi şikayetlerim kalmadı. Doktoruma çok çok teşekkür ederim.

TÜM YORUMLAR
SORU SORABİLİRSİNİZ
 • P
  Pin***11.10.2019

  Merhabalar! Ben Pinar kapali miyom ameliyati icin size mesaj göndermistim sizden ricam histeroskopi teknigi ile vajinadan girilerek alinmasi hakkindada beni bilgilendirirseniz sevinirim. Saygilar! Pinar Kurt

  OP. DR. FUNDA YAZICI EROL

  Kapalı miyom ameliyatı hakkında detaylı bilgi için lütfen 0 242 322 97 73 numaralı sabit hattımız dan bize ulaşınız.

 • A
  Ajl***21.09.2019

  İyi geceler hocam tekrar ben özür dilerim.Ağrı yapan miyom cinsel ilişkide kanayacak diye bir durum yok doğru anladım değil mi?

  OP. DR. FUNDA YAZICI EROL

  Ağrı yapan her miyom kanama yapacak diye bir şart yoktur. İlişki sırasında kanama rahim ağzı yerleşimli miyomlara bağlı olabilmektedir.

 • A
  Ajl***20.09.2019

  İyi günler dilerim,ilişkide ağrı için doktora gittim bana miyom olabileceğini ama birleşme olmadan kanamıyacağını söyledi, ağrı yapan miyomun kanamada yapması şart mı?Ağrı yapıyorsa kesin kanaması mı gerekiyor anlayamadım !

  OP. DR. FUNDA YAZICI EROL

  Miyomun yerleşimi ve boyutuna göre yaratacağı şikayetler değişmektedir. Muayene ile değerlendirmemiz uygun olacaktır.

 • Y
  Yel***20.09.2019

  Merhabalar hocam ,polib veya miyom cinsel ilişkide nasıl kanama yapıyor ,her zaman ağrı ve kanama olur mu?

  OP. DR. FUNDA YAZICI EROL

  Rahim ağzı yerleşimli polip ya da miyom ilişki sırasında kanama ve ağrı yapabilir.

 • S
  Sel***14.09.2019

  Merhabalar hocam ,ilişkide ağrım oluyor doktor miyom yada polib olabilir ,onlarında ilişkide kanama yapması gerekir dedi .Miyom yada polip olduğunda her ilişkide kanama olur mu?

  OP. DR. FUNDA YAZICI EROL

  Polip ve miyomun yerine göre oluşturacağı bulgular değişebilir. Değerlendirmek gerekir.

 • D
  Dil***06.05.2019

  Miyom dan dolayi adet kanamalarim cok ve agrili oluyo en son adet kanamam hic durmadi ve doktora gittim iki aylik bi tedavi uyguladi ilac verdi ameliyata dogru gidiyosun dedi ama ben ameliyatsiz bi tedavi istiyorum bunun maliyeti nedir

  OP. DR. FUNDA YAZICI EROL

  Öncelikle miyomlarınızı sayı, boyut ve yerleşim yönünden değerlendirmemiz gerekir. Gerekli görüntüleme testleri ile bunu anlayabiliriz. Değerlendirme için lütfen 0 242 322 97 73 numaralı sabit hattımızdan bize ulaşınız.

 • I
  Icl***14.03.2019

  10 cm çapında ve etrafındada küçük miyomların olduğu söylendi kapalı ameliyat olabilirmi birde muayene ücretiniz ne kadar

  OP. DR. FUNDA YAZICI EROL

  Miyomun yerleşimi, boyutu ve sayısına göre kapalı ameliyat kararı verilebilmektedir. Bu açıdan değerlendirmemiz gerekir. Muayene ücreti için lütfen 0 242 322 9773 numaralı sabit hattımızdan bize ulaşınız.

SORU SOR
En az 70 karakter
Yorum ve Fiyat Talebi Formu
En az 70 karakter

Formu doldurup gönderdikten sonra size geri dönüş sağlanacaktır. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Op. Dr. Funda Yazıcı ErolOp. Dr. Funda Yazıcı ErolKadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
0242 322 97730536 439 6621