Op. Dr. Funda Yazıcı ErolOp. Dr. Funda Yazıcı ErolKadın Hastalıkları ve Doğum UzmanıMENÜ
Antalya Ağrısız Doğal Doğum

Normal Doğum

Normal doğum için rahim içi tek, canlı gebelik olması ve doğum sancılarının normal süreçte gerçekleşmesi gerekir. Doğum sancılarının kendiliğinden başlaması ve belli bir sıklıkta olması istenir.
Normal Doğum

Normal Doğum Nedir?

Normal doğum (doğal doğum) rahim içi gelişimini anne karnında tamamlamış 37-42 haftalar arasındaki bebeğin vajinal yoldan doğması olayına denir. Normal doğum gebelik süreci sonunda suyun gelmesi ve vajinal kasılmalar ile başlar.

Normal doğum için rahim içi tek, canlı gebelik olması ve doğum sancılarının normal süreçte gerçekleşmesi gerekir. Doğum sancılarının kendiliğinden başlaması ve belli bir sıklıkta olması istenir.

Doğum süresinin beklenenden uzun olmaması, bebeğin başının önde olması ve vajinal yoldan kanama miktarının 0,5 litre altında olması normal doğumda aranan özelliklerdir. Ayrıca anne ve bebeği hayati tehlikeye sokacak bir durum olmamalıdır.

İlk doğum sonrası genellikle gebelerde normal doğum için bir endişe oluşur. Bu yüzden gebeler hamilelik öncesi hazırlık ve hamilelik döneminde psikolojik olarak normal doğuma hazırlanır.

Normal doğum Antalya ilinde Op. Dr. Funda Yazıcı Erol ile anlaşmalı özel hastanelerde en iyi ve konforlu şekilde uygun doğum fiyatları ile yapılabilmektedir. Detaylı bilgi için 0 (242) 322 9773 numaralı telefonumuzu arayınız.

Ağrısız Doğal Doğum

Ağrısız doğal doğum epidural anestezi ile yapılan doğumdur. Ağrısız normal doğum öncesinde anneye bel kısmından ince bir kateter takılır. Bu kateter anestezi uzmanı tarafınca yerleştirilir. Ağrısız doğal doğum için takılan bu kateterden anestezik maddeler verilerek vücudun bel kısmından aşağısı uyuşturulmuş olur. 

Doğum sancıları sadece kasılma ve basınç hissi şeklindedir. Bu şekilde ağrısız normal doğumda acı hissedilmez. Sezaryen şeklindeki doğumda genellikle spinal anestezi uygulanır. Bu şekilde anne ağrı duymadan operasyon yapılabilir.

Ağrısız normal doğum için epidural anestezi rahim ağzı açıklığı 4 cm olduğunda ve sancılar düzene girdiğinde uygulanır. Bu anestezi şekli bazen doğum eylemini uzatabilmektedir.

Ağrısız Normal Doğumda Anestezi

Ağrısız doğal doğum için epidural anestezi yapılır. İşlem aşamaları şunlardır;

 • Anne beli açıkta olacak şekilde oturur.
 • İşlem yerine antiseptik solüsyonlar uygulanır.
 • Kateterin takılacağı yer lokal anestezi ile uyuşturulur.
 • Çok ince bir iğne ile bel bölgesinden omurilik çevresindeki epidural boşluğa ince bir kateter yerleştirilir.
 • Kateterden epidural aralığa anestezi ilacı verilir.
 • Kateter ihtiyaç halinde daha sonra ilaç verilebilmesi için bu aralıkta bırakılır.
 • Ağrısız normal doğum sonrasında bu kateter çekilir. Sezaryen doğumlarda ise bir gün kalır.

Ağrısız normal doğum için kullanılan anestezi miktarı sezaryen doğuma göre daha azdır. Ağrısız normal doğum sonrası idrar yapmada hafif zorlanma, geçici hafif baş ağrısı olabilir.

Normal Doğum Nasıl Başlar?

Normal doğumu başlatan mekanizmalar zinciri oldukça karışıktır. Günümüzde dahi tam olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte normal doğumun başlama süreci ile ilgili birçok görüş bulunmaktadır.

Oksitosin hormonu normal doğumun başlamasında önemli rol alır. Bu hormon beyinde hipofiz bezinden salgılanır. Rahimde bulunan oksitosin reseptörleri sayesinde normal doğumun kasılmalarının başlamasında görev üstlenir. Gebelik ilerledikçe rahimde bulunan oksitosin reseptörlerinin sayısı artar. Rahim bu hormona daha duyarlı duruma gelir. Bu hormon oksitosin reseptörlerinin sayısı belli bir değerin üzerine çıkınca doğum olayı başlar.

Doğumun başlaması için gerekli rahim kasılmalarında oksitosin dışında başka hormonlarda görev alır. Rahim kasılmalarında görev alan bu hormonlara uterotonin adı verilir. Bu maddeler doğum eyleminin başlatılması ve sürdürülmesinde rol oynar. Uterotonin denen bu maddelerin yanında progesteron hormonunun azalması ve bebek eşinin yaşlanması doğum eyleminde rol alır.

Doğum Öncesi Doktor Değerlendirmesi

Doğal doğum öncesi süreç gebenin hastaneye kabulü ve kayıt işlemleri ile başlar. Genital bölge temizliği yapılır. Doğumun hızlı gerçekleşmediği durumlarda lavman ile barsak temizliği uygulanır. Solunum, nabız ve tansiyon ölçümleri alınır. Antalya doğum doktorları bebeğin pozisyonu ve büyüklüğünü Leopold manevrası denilen karın muayenesi ile değerlendirilir.

Normal doğum öncesi bebek kalp atım hızına bakılır. Normalde bebek kalp atım hızı 120-160 atım/dakika arasında değişir. Ancak doğum kasılmalarının başlaması ile 100-110 atım/dakika seviyesine kadar inebilir. Ancak bu durum kısa sürer. 15-20 saniye sonra normal seviyesine çıkar. Kalp hızındaki bu düşüşler deselerasyon olarak ifade edilir.

Normal doğum için yapılan önemli değerlendirmelerden biride vajinal muayenedir. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı vajinal muayene yaparak rahim ağzı açıklığı ve uzunluğunu değerlendirir. Rahim ağzı açıklığının tam olması 10 cm kadar açık olduğunu gösterir.

Vajinal muayene ile vajen kanalı, dış genital bölge ve kemik yapılar değerlendirilir. Bebek gelişi önemlidir. Bu açıdan değerlendirme yapılarak baş geliş olup olmadığına bakılır.Su kesesinin açıklığı değerlendirilir. Ancak bazen su kesesini değerlendirmek güç olur. Bu durumda akıntıdan alınan örnek çeşitli testlerden geçirilerek su kesesinin açılıp açılmadığı anlaşılabilir.

Normal doğumdan önce gebenin idrar kesesi sonda takılarak boşaltılır. Bebeğin başı çıkmadan önce doğumun kolay ve güvenli yapılabilmesi için epizyotomi denen doğum kesisi uygulanır. Epizyotomi kesisi ile doğum sırasında anüs ve çevresindeki yırtılmalar önlenmiş olur. Epizyotomi kesisi birkaç farklı şekilde yapılsa da en sık mediolateral doğum kesisi kullanılır. Diğer doğum kesi çeşitleri iyileşme problemleri ve komplikasyon oranları nedeni ile daha az tercih edilir.

Normal Doğum Evreleri

Normal doğum hazırlık ve aktif dönem olmak üzere iki evreden oluşur. Hazırlık dönemi sessiz evre ya da latent faz olarak ta bilinir. Doğuma hazırlık evresi birkaç gün ya da hafta sürer. Hazırlık evresinde düzensiz rahim kasılmaları oluşur. Böylece rahim ağzı doğuma hazır hale gelir. Daha sonra ise doğumun gerçekleştiği aktif evre vardır.

Aktif evre 3 kısımdan oluşur. Birinci kısımda rahim ağzının genişlemesi ve incelmesi vardır. Rahim ağzının genişlemesine dilatasyon incelmesine ise efasman adı verilir. Normal doğumun aktif evresinin başında rahim ağzı saatte 1-,1,5 cm arasında genişler. İlk evre sonunda rahim ağzı genişlemesi 10 cm, incelme ise tam olur.

Aktif evrenin ikinci kısmında doğum kanalına giren bebek dışarı doğru itilir. Bu evre ilk doğumunu yapan bayanlarda 2-2,5 saat, iki ya da daha fazla doğum yapan bayanlarda ise yarım saat civarı sürer. Ancak bu süreler değişken olup her gebede aynı olmayabilir.

Bebeğin doğum kanalında ilerleme süresi bebeğin geliş şekli, ağırlığı, rahim kasılmalarının kuvveti, sıklığı ve uygulanan anestezi şekli ile yakından ilişkilidir. Aktif evrenin ikinci kısmı bebeğin dışarı çıkması ile biter. Bu kısım doğumda oldukça önemlidir. Bebeğin sağlık durumunu etkileyebilecek doğum problemleri bu evrede izlenir.

Normal doğumun aktif evresi son olarak bebek eşinin doğum kanalından atılması ile sona erer. Bu bölüm aktif evrenin üçüncü kısmını oluşturur. Yaklaşık yarım saat sürer.

Doğum Kanalı Nedir?

Normal doğum bebek başının doğum kanalına uygun şekilde girmesi ile başlar. Bu süreçte doğum kanalının genişliği ve bebeğin pozisyonu önem arz eder. Doğum kanalı kemik yapılar, kas ve eşlik eden diğer yumuşak dokulardan oluşur. Özellikle pelvis kemikleri doğum kanalının boyut ve şeklini belirler. Kadınlarda 4 tip kemik pelvis yapısı bulunur. En sık görülen kemik pelvis şekli jinekolid olandır. Jinekoid pelviste enine giriş çapı ön arka çapından daha uzundur. Bu kemik yapının girim, boşluk ve çıkım kısmı bulunur.

Pelvis boşluğunun en dar kısmı yaklaşık 10-11 cm civarındadır. Bu uzunluk pelvis boşluğunun enidir. Özelliği doğum kanalının en dar kısmı olmasıdır. Bebeğin baş çapı bu kanala uyum göstermek ister. Bebeğin başının çap olarak en az olduğu kısım normal doğum sırasında doğum kanalına önde girer.

Normal doğum sırasında bebeğin başı öne eğilerek doğum kanalına en dar çapla girer. Normal doğum için en sağlıklı giriş şekli budur. Bu çap yaklaşık 9-9,5 cm civarındadır. Başın ön arka çapı ise 12 cm civarındadır. Başın enlemesine uzunluğu ise 9-9,5 cm kadardır.

Bebeğin baş çapının en fazla olduğu nokta çene ile başın arkasındaki kemik arasındaki kısımdır. Bu kısımda çap 13,5 cm civarındadır. Bebeğin bu çapla doğum kanalına girmesi geliş anomalisi kabul edilir.

Normal Doğumda Bebek Nasıl Çıkar?

Bebeğin normal doğum sırasında doğum kanalında ilerlemesi bir dizi farklı hareketler ile olur. Bebeğin başı ve doğum kanalının en dar yeri bu hareketlerin normal süreçte ilerlemesinde oldukça önemlidir. Hamileliğin son haftalarına doğru bebeğin başının en kısa çapı doğum kanalı girimine oturur. Bu olaya angajman denir.

Normal doğum sürecinde bebek başının doğum kanalına girmesi ile birlikte birbirini takip eden baş hareketleri meydana gelir. Bu hareketlerin normal şeklinde devam etmesi doğumun sorunsuz gerçekleşmesini sağlar. Bu hareketler kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından yapılan jinekolojik muayenede değerlendirilir.

Normal doğumda bebek başının doğum kanalına yerleşmesinden sonra iniş başlar. Aynı zamanda rahim ağzında genişleme ve incelme devam eder. Eğer ilk doğum olacak ise iniş saatte 1 cm olur. Daha önce doğum yapmış bayanlarda ise saatte 1,5-2 cm hızla iniş gerçekleşir. Rahimdeki kasılmalar sayesinde doğum kanalında ilerleme sağlanır. Normal doğum dürecinde iniş sırasında bebeğin başı öne doğru eğilir. Bu şekilde doğum kanalında ilerler.

Bebek doğum kanalında ilerlerken pelvik boşluk denen kısımda kritik bir nokta bulunur. Burada bebeğin başının en kısa çapı boşluğun en dar kısmına uyacak şekilde oturur. Normal doğumda bu bölüm oldukça önemlidir. Bu olay sırasında baş içe doğru döner. Bu hareket başın yana doğru çevrilmesi şeklindedir. Daha sonra başın arkasındaki bıngıldak denen kısım gebenin öndeki kemik birleşim yerinin altına doğru iner. Bıngıldağın ön değil de arkaya dönük olması geliş anomalisidir.

Normal doğumda başın arka kısmının gebenin öndeki kemik birleşim yerine oturması rahim kasılmaları sırasında buradan destek almasını sağlar. Arkadan destek alan baş kasılmalar ile geriye doğru eğilerek doğum kanalından çıkar. Bu olay olurken bebeğin yüzü yere bakar. Başın çıkması beraberinde bebek gövdesinin doğum kanalında ilerlemesine neden olur. Doğum kanalına inen gövde başın çıkması ile birlikte yan döner.

Normal doğum sırasında bebeğin başının dışarı çıkması ile sırasıyla omuzlar ve gövde de dışarı çıkar. Normal doğumdaki bu kısım atılma evresi olarak ifade edilir. Üst omuz doğum kanalından çıkarken baş aşağı doğru, alt omuz çıkarken ise baş yukarı doğru hareket ettirilir.

Normal doğumda omuzların çıkması daha kritiktir. Gövde ve ayaklar daha sonra rahat olarak çıkar. Bebeğin doğması ile birlikte bebek eşi yaklaşık yarım saat içinde atılarak çıkar.

Antalya Normal Doğum Fiyatları

Antalya doğal doğum fiyatları seçilen özel hastanelere göre değişir. Özel hastanelerde normal doğum fiyatları il bazında, anestezi seçimi ve doğum yöntemlerine göre farklıdır. Her özel hastanenin belirlediği bir doğum fiyat listesi bulunur. Normal doğum fiyatlarını bu nedenle doğrudan tercih edilen özel hastanelerden ya da doktorunuzdan öğrenebilirsiniz. 

SORU SORABİLİRSİNİZ
 • Ş
  Şeh***14.11.2021

  Merhabalar ben normal epidural doğum yapmak istiyorum fiyatını oğrenebilirmiyım acaba

  OP. DR. FUNDA YAZICI EROL

  Fiyat ve bilgi için lütfen 0 (242) 322 9773 numaralı sabit hattımızdan bize ulaşınız.

 • M
  Mel***30.08.2021

  Merhabalar doktor hanım SSVD ( sezeryan sonrası vajinal doğum ) destekliyor musunuz?? Desteklerseniz doğumu hangi hastanede yaptiriyorsunuz detaylı bilgi verebilirmisiniz rica etsem şimdiden teşekkürler

  OP. DR. FUNDA YAZICI EROL

  Detaylı bilgi için lütfen 0 (242) 322 9773 numaralı sabit hattımızdan bize ulaşınız.

 • E
  Erd***25.07.2020

  Antalya'da anlaşmalı olduğunuz bir hastane varmı?? Muayene ücreti ne kadar?? Sezeryan doğumda size ve hastaneye ödenecek toplam ücret yaklaşık ne kadar acaba. Email ile cevap verirseniz sevinirim saygılarımla Saygılarımla

  OP. DR. FUNDA YAZICI EROL

  Fiyat ve detaylı bilgi için lütfen 0 (242) 322 9773 numaralı hattımızdan bize ulaşınız.

 • F
  Fun***02.05.2020

  Merhaba funda hanım, 3. Bebeğe hamileyim. Dr ameliyatın riskli olduğunu söyledi. Ilk çocuğunda ameliyatta bağırsaklar ve idrar torbası ile rahim yapışmış. 2. Doğumda ameliyat zor geçti dedi dr. Şimdi 34 hastalığım. Ne hastane ne dr belirleyemedim.burdan az da olsa bilgi alabilir miyim dogum icin karar vermem gerekiyor

  OP. DR. FUNDA YAZICI EROL

  Detaylı bilgi için lütfen 0 (242) 322 9773 numaralı hattımızdan bize ulaşınız.

 • K
  Küb***17.03.2020

  Funda hanım çok teşekkür ederim yardımlarınız sayesinde 1 kızımız oldu..Herşey için çok teşekkür ederiz..harikasınız kolay gelsin..

  OP. DR. FUNDA YAZICI EROL

  Teşekkürler.

 • H
  Hüs***16.03.2020

  Merhabalar arkadaşlar.bende funda hanimi ilk duydugumda arastirdim ve 7 ay boyunca tedaviye birlikte devam ettik tup bebek degil bebegim ama iyiki funda hanimla ilerledik bu yolu hiç şüphesiz size tavsiye edebileceğim bir doktor riskli durumlarda riskli bir doğumla sonuçlandı hamileliğim ama sonuç süper oldu teşekkürler funda hanım.anneliği tatmak isteyen hakeden herkese allah en kısa zamanda nasip etsin insallah.

  OP. DR. FUNDA YAZICI EROL

  Güzel yorumunuz için teşekkür ederim.

 • A
  Ayş***29.11.2019

  Kliniğinizde sezeryan sonrası vajinal doğum ücreti olarak belirlenmiş fiyat nedir acaba?

  OP. DR. FUNDA YAZICI EROL

  Fiyat bilgisi için lütfen 0 242 322 97 73 numaralı sabit hattımız dan bize ulaşınız.

 • T
  Tam***24.06.2019

  Mehaba,hanımım Doğum esnasında beni Yanında illaki istiyor,hastanenizde bu konuda yardımcı olabilirmisiniz?

  OP. DR. FUNDA YAZICI EROL

  Doğum esnasında kişinin eşi içeri alınamıyor.

 • M
  Mer***06.05.2019

  Muane ücreti ve doğum ücreti öğrenebikir miyim

  OP. DR. FUNDA YAZICI EROL

  Muayene ve doğum ücreti için lütfen 0 242 322 9773 numaralı sabit hattımızdan bize ulaşınız.

 • A
  Ayş***25.04.2019

  Benim güzel ilgili bilgili alanında profosyonel doktorum iyiki sizi tercih etmişim iyiki tanımısım sizin vesilenizle ikizlerim dünyaya geldi size nasıl teşekkür etsem az beni bu dönemde yanlız birakmadiniz iyiki varsınız

  OP. DR. FUNDA YAZICI EROL

  Bu güzel yorumunuz için çok teşekkür ederim.

SORU SOR
En az 70 karakter
Yorum ve Fiyat Talebi Formu
En az 70 karakter

Formu doldurup gönderdikten sonra size geri dönüş sağlanacaktır. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Op. Dr. Funda Yazıcı ErolOp. Dr. Funda Yazıcı ErolKadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
0242 322 97730536 439 6621