Op. Dr. Funda Yazıcı ErolOp. Dr. Funda Yazıcı ErolKadın Hastalıkları ve Doğum UzmanıMENÜ
Antalya Tüp Bebek Fiyatları

Tüp Bebek Tedavisi

Tüp bebek tedavisi aşılama, in-vitro fertilizasyon (IVF) ve intrastoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) gibi tüp bebek merkezleri içinde yapılan uygulamalardır. Tüp bebek tedavisi tarihi aslında yakın geçmişe dayanır.
Tüp Bebek Tedavisi

Tüp Bebek Nedir?

Tüp bebek tedavisi kadından alınan yumurta ile erkeğin sperminin laboratuar ortamında döllenerek rahme yerleştirilmesi işlemidir. Bu tedavi 1982 yılından beri dünyada uygulanmaktadır. Bugüne kadar yaklaşık 60000’in üzerinde bebek bu yöntemle dünyaya gelmiştir.

Antalya tüp bebek tedavisi 1 yıldan fazla süredir doğal yoldan gebe kalamayan çiftlere uygulanır. Ülkemizde tüp bebek tedavisi görmek için resmi olarak evli olmak gerekir. Yumurta bağışı, sperm bağışı, taşıyıcı annelik ülkemizde yasal değildir. Tüp bebek tedavisi ile yaklaşık %20-40 oranlarında gebelik elde edilmektedir. Tüm bu elde edilen gebeliklerin %15-20’si ise canlı doğumla sonuçlanır.

Tüp bebek tedavisinde öncelikle yumurta geliştirilip ultrason ile takip edilir. Sonra yumurta toplama işlemi yapılır. Ardından erkekten sperm alınır. Sperm ve yumurta laboratuar ortamında döllenir. Oluşan embriyo daha sonra rahme transfer edilir.

Antalya tüp bebek fiyatları 2024 yılında uygulanacak tedavi yöntemi, klinik, doktor, hastane ve merkez seçimine göre değişmektedir.

Tüp Bebek Tedavisi Kimlere Uygulanır?

Tüp bebek tedavisi esas olarak 2 amaçla yapılır. Bunlardan ilki kısırlık sorunu olan ve buna bağlı çocuk sahibi olamayan çiftlerdir. İkinci olarak ta bilinen bazı genetik hastalıkları taşıyan veya genetik hastalıklı çocuğu olan çiftlerin sağlıklı çocuk sahibi olabilmeleri için tüp bebek tedavisi uygulanır. Antalya tüp bebek tedavisi şu durumlarda yapılabilir;

 • Kadın yaşı: Çocuk sahibi olamayan her çifte hemen tüp bebek tedavisi yapılmaz. Nedenler araştırılıp değerlendirilerek buna karar verilir. Özellikle kadının yaşı 40’ın üzerindeyse tüp bebek tedavisine daha kolay karar verilebilir.
 • Tüplerde tıkanıklık: Tüplerde tıkanıklık, geçirilmiş bir enfeksiyon veya cerrahiye bağlı olabilir.
 • Yumurtalık fonksiyonlarında bozukluk: Yumurtlama sorunları, yumurta azlığı ve over yetmezliği yumurtalama fonksiyonunda bozulmaya neden olur.
 • Endometriozis ve endometrioma: Bu durumda yumurtlama problemleri, tüplerde tıkanıklık, fonksiyon sorunları ve embriyonun rahme yerleşmesinde sorunlar olabilir.
 • Tüplerin daha önce bağlanmış olması
 • Tüplerin alınmış olması (örn: dış gebelik, hidrosalpenks gibi nedenlerle)
 • Sperm sorunları (sayı, hız ve foksiyon bozukluğu)
 • Nedeni belli olmayan, açıklanamayan kısırlık
 • Çeşitli hastalıklar nedeniyle yumurtalıkların çıkarılması gereken durumlarda öncesinde yumurtalar alınarak dondurulup saklanır. Sonraki dönemlerde tüp bebek tedavisinde kullanılır. Yapılan bu işleme fertilite koruyucu yöntem denir. Yumurtalık rezervinin yaşa bağlı azaldığı durumlarda veya erken yaşta yetmezlik olan durumlarda yumurta dondurup saklama işlemi yapılabilir.
 • Kadın veya erkekte genetik hastalık taşıyıcılığı olması (Talasemi, kistik fibrozis, spinal muskuler atrofi gibi): Oluşan embriyonun genetik yapısı bu hastalıklar açısından araştırılarak sağlıklı olanların transferi yapılır.
 • Tekrarlayan gebelik kayıpları: Eğer üçten fazla tekrarlayan gebelik kaybı veya düşük varsa tüp bebek yöntemiyle preimplantasyon genetik tanı yapılarak sağlıklı embriyolar tespit edilir.  Preimplantasyon genetik tanı ile saptanan embriyolar transfer edilerek sağlıklı gebelik elde edilebilmektedir.

Tüp Bebek Tedavisi Başarı Oranları

Normal şartlarda bir çiftin bir ayda gebe kalma şansı %15’tir. Tüp bebek tedavisi başarı oranı yaklaşık %25-35’tir. Tüp bebek tedavi başarısını etkileyen en önemli faktör kadının yaşıdır.

Eğer kadın yaşı 35’in altındaysa tüp bebek başarı oranı %35-45’tir. 35-37 yaş arası kadınlarda tüp bebek başarı oranı %35, 38-40 yaş arası kadınlarda %25, 40 yaş üzeri kadınlarda ise %15’lere kadar düşmektedir.

42 yaş üzeri kadınlarda tüp bebek başarı oranı %5-10 kadardır. Bu yüzden hekimler 40 yaş öncesine kadar tüp bebek tedavisini en az 3 kez denemiş olmak ister.

Tüp bebek tedavisi başarı oranları tekrarlayan denemelerle %45-60’a kadar çıkmaktadır. Özellikle 3 deneme sonrasındaki başarı oranları bu şekildedir.

Eğer kadının yaşı gençse bu oran %80’leri bulur. Bu yüzden Antalya tüp bebek tedavisi düşünen çiftler kadının yaşı ilerlemeden bu tedaviye bir an önce başlamalıdır.

Tüp Bebek Riskleri

Tüp bebek tedavisi her tıbbi müdahale gibi bazı riskler taşır. Tüp bebek riskleri şunlardır;

 1. Tüp bebek tedavisi aşamalarından ilki yumurta elde etmektir. Yumurta elde etmek için verilen ilaçlar yumurtalıkları uyararak Ovarian Hiperstimülasyon Sendromu (OHSS) yapabilir. OHSS'de yumurtalıklar normalden çok daha büyük boyutlara ulaşır. Aynı zamanda vücut sıvıları, karın içi, kalp ve akciğer zarları arasındaki boşluklarda birikir. OHSS’de sıvı birikimine bağlı karında şişlik, bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal gibi belirti ve bulgular olur. OHSS’nin ilerlemesi durumunda sıvı birikimi anne hayatını tehlikeye sokar. Bu yüzden tüp bebek tedavisi sırasında OHSS olmaması için çeşitli önlemler alınır. Ancak yine de bu risk azda olsa vardır. Polikistik over hastalığı olanlarda OHSS riski biraz daha fazladır.
 2. Over torsiyonu (yumurtalık dönmesi)
 3. Yumurta toplama sırasında kanama, bağırsak yaralanması, mesane yaralanması, damar yaralanması
 4. Çoğul gebelik (ikiz, üçüz gebelik)
 5. Dış gebelik riski (%2-5 arasında)
 6. Erken doğum riski
 7. Anne yaşı ileri ise (35 yaş üzeri) düşük riski, doğum defektleri ya da anomali riskinde yaşa bağlı artış görülür. Düşük riski (%15-25) ise diğer gebelikler ile benzerdir.

Antalya Tüp Bebek Tedavisi Hazırlıkları

Tüp bebek tedavisi Antalya hazırlıklarında kadın ve erken için bazı test ve tetkikler yapılır. Kadının yumurtalık kapasitesini belirlemek tedavi seçimi ve tüp bebek başarısını doğrudan etkiler. 

İleri yaş, endometriozis, tekrarlayan pelvik enfeksiyöz hastalıklar, şeker hastalığı, geçirilmiş yumurtalık ameliyatı, sigara alışkanlığı, kemoterapi ya da radyoterapi alma, otoimmün hastalıklar ve erken menopoz kadının yumurtalık kapasitesini (over rezervi) etkileyen en önemli faktörlerdir. Yumurtalık kapasitesi bazı kan tetkikleri ve ultrason ile belirlenir.

Rahim kavitesi ve tüpler ultrason, histerosalpingografi (HSG),histeroskopi ve laparoskopi gibi yöntemlerle değerlendirilir. Erkeğe ait faktörler çeşitli kan ve semen analizi tetkikleri ile incelenir.

Tüp Bebek Tedavisi Aşamaları

Tüp Bebek Tedavisi (IVF)

Antalya tüp bebek tedavisi öncesinde kısırlık nedenlerinin ortaya konması gerekir. Kısırlık kadına, erkeğe ya da her ikisine ait sorunlarla ortaya çıkabilir. Bu nedenle tüp bebek tedavisi öncesi geniş çaplı bir araştırma yapılır.

Kısırlık problemi olmayan bir çiftte, düzenli ilişki ile kadının bir ayda gebe kalma olasılığı %15'tir. Doğum kontrol yöntemi kullanmayan, düzenli cinsel ilişkisi olan çiftlerde kadınların %57'si ilk üç ayda, %72'si 6 ay içinde, %85'i 1 yıl ve %93'ü ise 2 yıl içinde gebe kalabilir. Yaklaşık %7-15'inde ise açıklanamayan nedenlerle gebe kalma süresi daha uzun zaman almakta ya da gebelik olmamaktadır. Bu süreler içinde gebe kalamayan ve tüp bebek tedavisi planlanan çiftlerde tedavi aşamaları şunlardır;

 1. Yumurta geliştirilmesi
 2. Çatlatma iğnesi uygulanması
 3. Yumurta toplanması
 4. Sperm elde edilmesi
 5. Yumurtanın Döllenmesi
 6. Embriyonun gelişimi ve saklanması
 7. Embriyonun rahme transferi

1- Yumurta Geliştirilmesi (Ovülasyon İndüksiyonu)

Yumurta geliştirilmesi bu iş için üretilmiş çeşitli ilaçlarla sağlanır. Ovülasyon indüksiyonu yumurta gelişimi ve yumurtlamanın olmadığı veya düzensiz olduğu durumlarda yapılır. Bu ilaçlarla yumurta gelişiminin başlatılması, yumurtlamanın zamanlaması ve elde edilmesi sağlanır.

Yumurta büyüten ilaçlar, beyindeki kadınlık hormonu reseptörlerine bağlanarak etki gösterir. Beyinde bazı uyarıcı hormonların salgılanmasını tetikler. Bu hormonlar ise doğrudan yumurtalıkları uyarır. Böylece yumurta gelişimi başlar. Bu ilaçlar özellikle yumurtlama bozukluğu olan (örn: polikistik over sendromu) diğer faktörlerin normal olduğu kadınlarda tercih edilir. Beyinde bu hormonların eksikliğinin olduğu hastalarda ise işe yaramaz.

Yumurta büyüten ilaç tedavisine adetin beşinci günü başlanır. Adetin 5-9 günleri arası 5 gün kullanılması istenir. Günlük ilaç dozu hastanın yaşı, kilosu ve yumurtalıklarının hassasiyetine göre belirlenir. Günlük 5 tableti geçmemek gerekir. Tedavide amaç tek ya da iki yumurta elde etmektir. Yumurta büyüten ilaç kullanımı ile yumurtlaması olmayan kadınlarda %80 yumurtlama elde edilir.

Tüp Bebek Tedavisi, Çatlatma İğnesi

2- Çatlatma İğnesi Uygulanması

Yumurta geliştirici ilaçların uygulanmasının ardından folikül gelişimi ultrasonla takip edilir. Yumurtanın içinde olduğu folikül denen yapılar 17-18 mm boyutlarına gelince yumurtanın çatlamasını sağlamak için çatlatma iğnesi yapılır. Çatlatma iğnesinin içinde yumurtanın çatlamasını sağlayan bir hormon vardır. Bu hormon normalde yumurtlamadan 48-72 saat önce yükselerek yumurtlama olayını tetikler. Bu nedenle yumurta toplama işlemi öncesi çatlatma iğnesi yapılır. Tüp bebek tedavisinde çatlatma iğnesi göbekten tek doz şeklinde uygulanır. Soğuk zincir gerektirir. Buz dolabının kapağında saklanmalıdır.

Çatlatma iğnesi yapıldığı gün ve sonraki iki gün cinsel ilişki önerilir.  Eğer ultrason ile takip imkanı yoksa ve çatlatma iğnesi yapılmadıysa son yumurta büyüten ilaç dozundan 5 gün sonra, bir hafta boyunca gün aşırı ilişki önerilir. Aşılamada ise çatlatma iğnesini takiben 30-36 saat sonra aşılama yapılır.

Sadece yumurtlama bozukluğu olan genç kadınlarda bu şekilde bir ayda %40 oranında gebelik elde edilebilir. 6 aylık tedavi sonunda ise gebelik oranları %75’i bulmaktadır.

3- Yumurta Toplanması

Yumurta toplama işleminin yapılabilmesi için özel düzenekler gerekir. Çünkü yumurtalıklar anatomik olarak bağırsak, idrar kesesi, ana damarlar gibi birçok organın yanındadır. Bu organlara zarar vermeden yumurtalar toplanmalıdır. Diğer organlara zarar vermemek için yumurta toplama işlemi ultrason ile görerek yapılır.

Yumurta toplamadaki amaç folikül dediğimiz içerisinde yumurta hücresi ve özel bir sıvı olan keseciklere girilerek yumurtaların alınmasıdır. Yumurta toplama işlemi folikül sayısına göre değişmekle birlikte yaklaşık 15 dakika kadar sürer. İşlem basamakları şu şekildedir;

 • Yumurta toplama işlemi için vajinal ultrason cihazının üzerine ince bir iğne yerleştirilir.
 • Vajinal temizlik yapılır.
 • Vajinal ultrason ile yumurtalıklar görülüp iğne ile foliküllere girilerek yumurtalar toplanır.
 • İğnenin ucu negatif basınç sağlaması için bir aspitatöre bağlıdır.
 • İğne foliküle girdiğinde negatif basınç ile folikül sıvısı aspire edilir.
 • Elde edilen folikül sıvıları embriyolog tarafından mikroskop altında incelenir.
 • Embriyolog sıvının içinde yumurta arar. Bulunamadığı taktirde folikülün içi tekrar yıkanıp aspire edilerek yumurtanın gelmesi sağlanır.

Yumurta toplama öncesi hazırlıklar ve öneriler;

Çatlatma iğnesi belirlenen gün ve saatte mutlaka yapılmalıdır. Yumurta toplama işlemi çoğunlukla sedasyon anestezisi altında yapılır. Öncesinde 6-8 saatlik açlık gerekir. Bu dönemde hiçbir şey yiyip içilmemelidir. Hastaneye gelirken gerekli evraklar (nüfus cüzdanı, nüfus kayıt örneği gibi) mutlaka getirilmelidir. Öneri ve hazırlıklar şu şekildedir;

 • Önceki gün duş alınmalı, parfüm ve deodorant kullanılmamalıdır.
 • Makyaj yapılmamalı, oje sürülmemelidir. Yumurta toplama işlemi tüp bebek laboratuvarının hemen yanında bağlantılı bir odada yapılır. Bu nedenle parfüm, deodorant, makyaj malzemeleri laboratuvar ortamını olumsuz etkileyebilir.
 • Yumurta toplama işlemi öncesi idrarın yapılması gerekir. İdrar kesesi boş olmalıdır.
 • Baba adayından yumurta toplama günü sperm örneği alınır. Alınan spermlerin kaliteli olması için işlemden 2-3 gün önce kişinin mastürbasyonla boşalması istenir. Mastürbasyonla boşalma sağlandıktan sonra cinsel ilişki önerilmez.
 • Eğer sperm değerlerindeki problemler nedeniyle tüp bebek yapılıyorsa ve TESE gibi bir yöntemle spermler alınacaksa erkeğinde aç olması gerekir.
 • Bu dönemde sağlıklı beslenmeye özen gösterilmeli, yeterli sıvı alınmalı, sigara ve alkol kullanılmamalı, çay ve kahve miktarı günde 1-2 fincanı geçmemelidir.

4- Sperm Elde Edilmesi

Sperm vermeden önce  erkeğin 2-3 gün cinsel perhiz yapması gerekir. Mastürbasyonla alınan semen sıvısı, sperm yıkama işleminden geçirilerek ölü hücrelerden, lökositlerden ve diğer artıklardan arındırılır. İşlem günü sperm verilemiyorsa daha önce alınıp dondurulmuş spermler çözüp kullanılabilir.

Sperm azlığı durumunda mikrocerrahi yöntemler kullanılarak testisten doğrudan sperm elde etmek mümkündür. Testisin üstünde yer alan epididim denen bezden açık mikrocerrahi yöntemler ile sperm elde edilebilir. Bu yöntemler tıkanıklığa bağlı azospermi durumunda tercih edilir. Mikrocerrahide MESA, PESA, TESA ve TESE gibi farklı yöntemler kullanılabilir.

MESA (Mikrocerrahi ile epididimal sperm aspirasyonu): Epididim denen yapıdan açık mikrocerrahi yöntem ile doğrudan sperm elde edilmesidir. Tıkanıklığa bağlı azospermide tercih edilir. Açık cerrahiye bağlı kanama, enfeksiyon, ağrı, yapışıklık gibi riskler taşır.

PESA (Perkütan epididimal sperm aspirasyonu): Tıkanıklığa bağlı azospermide tercih edilir. Minimal invaziv cerrahi bir tekniktir. Sperm elde etmek için etkili ve güvenli bir yöntemdir. 15 dakikada lokal anestezi altında gerçekleştirilebilir. Fakat canlılığını yitirmiş spermler de alınabileceğinden artık günümüzde tercih edilmez.

TESA (Testiküler sperm aspirasyonu):  Lokal anestezi altında ince bir iğne yardımı ile yapılır. MESA ya da PESA gibi yöntemler uygun olmadığında tercih edilir. Sperm üretiminin var olduğu bilinen durumlarda uygulanır. Minimal invaziv bir girişimdir. Komplikasyon riski düşüktür.

TESE (Testiküler sperm estraksiyonu): Açık cerrahi yöntem ile testisten çoklu biopsi yapılarak doku parçaları alınır. Eş zamanlı alınan dokular bir kapta parçalanarak içlerinden sperm elde edilir. Özellikle tıkanıklığın olmadığı azospermisi olan hastalarda tercih edilir. TESE işleminden sonra testis içindeki hormon seviyeleri baskılanacağı için sperm yapımı da azalır. TESE sonrası 6 ay testise bir iyileşme süresi verilmesi gerekir.

Mikro TESE: Mikro TESE işlemi, mikroskop altında, doku 20-30 kat büyüterek yapılır.  İçi hücre ile dolu seminifer tübüller diğer boş olanlardan daha geniş, parlak ve beyaz görünür. Mikro TESE rastgele bir doku biyopsisi değildir. Geniş, beyaz ve parlak tübüller toplanıp, daha az doku alınarak, testise daha az zarar verilir. Bu işleme mikrodiseksiyon TESE denir. Klasik TESE ye göre sperm elde etme şansı %50 daha fazladır.

5- Yumurtanın Döllenmesi

Yumurtalar toplandıktan sonra embriyologlar tarafından seçilir. 6 saat içerisinde sperm hücreleri ile döllenir. Dölleme için tercih edilen yöntemler şunlardır;

Klasik inseminasyon (İnvitro Fertilizasyon, IVF): Klasik inseminasyon (IVF) yönteminde sperm ve yumurta aynı ortama bırakılır. Spermler yumurtaları hiçbir yardım almadan doğal bir şekilde kendiliğinden döller. Elde edilen embriyonun kaliteli olma oranı yüksektir. Fakat hiç döllenme olmayabilir ve tüp bebek tedavisi yarıda kalabilir. Bu yüzden invitro fertilizasyon (IVF) yöntemi günümüzde pek tercih edilmez.

Mikroenjeksiyon yöntemi (İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu, ICSI): Mikroenjeksiyon yönteminde spermler önce mikroskop altında incelenir. Morfolojik olarak en iyi olanı seçilir. Seçilen sperm mikroskop altında ince bir kanül ile yumurtanın içine enjekte edilir. Mikroenjeksiyon yöntemi sperm sayı, hareketlilik ve fonksiyon bozukluğu olan erkeklerde tercih edilir. Bozuk spermler kendiliğinden yumurtaya doğru hareket edip ulaşamaz. Ulaşsa bile yumurta zarını delip içeri giremez. Mikroenjeksiyon yöntemi günümüzde tüp bebek tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Morfolojik olarak seçilen spermin enjeksiyonu (Morfolojik olarak seçilmiş intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu, IMSI): Yöntemin tekniği ICSI ile aynıdır. Sperm hücreleri 6000 kez büyütülerek detaylı incelenir. Bu şekilde döllenme için en iyi sperm seçilir. Hareket, sayı ve fonksiyon bozukluğu olan hastalarda tercih edilir. ICSI, IMSI gibi yöntemlerin gelişmesi ile birlikte erkek kısırlığında önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu yöntem erkek için uzun, çözümsüz ve yorucu birçok tedaviyi (ameliyatlar ve uzun hormon tedavileri gibi) sonlandırmıştır.

6- Embriyonun Gelişimi ve Saklanması

Döllenme işlemi olduktan bir gün sonra yumurtalar kontrol edilir. Döllenme olup olmadığına bakılır. Bu dönemde aile aranarak kaç yumurtanın döllendiği ve transfer zamanı hakkında bilgi verilir.

Embriyolar laboratuvarda inkübatör denilen özel alanlarda saklanır ve gelişimi takip edilir. Embriyonun gelişim ve takip süreci embriyoskop adı verilen bir cihazla yapılır. Eskiden embriyoların gelişimini günlük takip etmek için embriyolar inkübatörden çıkarılmaktaydı. Bu sırada embriyolar dış ortama maruz kalmakta ve bu durum embriyoların kalitesini bozabilmekteydi. Artık embriyoskop ile embriyolar çıkartılmadan ve dış ortama maruz kalmadan kameralı mikroskoplarla izlenebilmektedir. Embriyoskopla takip edilen embriyonun kaliteli olma ihtimali çok daha yüksektir. 

7- Embriyonun Rahme Transferi

Embriyo transferini için önce döllenmiş yumurta sayısı ve oluşan embriyonun kalitesi değerlendirilir. Yumurta toplama işleminden sonra 2, 3, 4, 5 ve 6. günlerde embriyo transferi yapılabilir. Herkes için başarı şansının yüksek olduğu embriyo transfer günü farklıdır. Her kadına göre bu değişir. Bazı kadınlarda 2. gün veya 3. gün gebelik şansı yüksekken bazılarında 5. gün transferde başarı şansı daha yüksektir.

Embriyo transferi öncesi kaç embriyo transfer edileceği ve transfer edilecek embriyoların kalitesi hakkında aileye bilgi verilir. Yasal olarak 35 yaşına kadar tek embriyo transferi yapılabilirken, 35 yaşından sonra 2 embriyo transfer edilebilir.

Embriyo transferi için gün ve saat planlanır. Ailenin yarım ile 1 saat önceden tüp bebek merkezinde olması yeterlidir. Embriyo transferi için önceden saat belirlenir fakat saate tam olarak uymak şart değildir.

Embriyo transferi için mesanede bir miktar idrar olması gerekir. İdrara sıkışık olmak rahmin düzleşmesini sağlayarak kanülün daha rahat ilerlemesine olanak sunar. Ayrıca rahim içi zar ultrason ile daha rahat görülür. Kişi jinekolojik masaya alınır. Muayene aleti vajinaya yerleştirilir. Vajinal temizlik yapıldıktan sonra rahim ağzındaki salgılar temizlenir. Özel ince bir kanül ile embriyo rahme yerleştirilir.

Tüp Bebek Tedavisi Sonrası

Tüp bebek tedavisi sonrası embriyonun rahme tutunmasını artırmak için bazı hormon içeren haplar, iğneler, kan sulandırıcılar ve bantlar kullanılabilir. Bu ilaçların hangilerinin kullanılacağı doktorun seçimine göre belirlenir. Gebelik testi yapıldıktan sonra sonuç pozitif ise ilaçlara devam edilir. Gebeliğin ilerleyen dönemlerinde bazı ilaçlar bıraktırılır. Ya da hastanın durumuna göre gebelik boyunca devam edilebilir. Eğer gebelik testinin sonucu negatif ise ilaçlara devam edilmez.

Tüp Bebek Tedavisi Sık Sorulan Sorular

Tüp bebek ilaçları kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Tüp bebek tedavisi yapılırken ilaç kullanımında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Çünkü tedavide birçok ilaç uygulama protokolü olduğu için kafalar biraz karışabilir. Bu nedenle bu ilaçların dozları ve uyulama şekilleri mutlaka doktor tarafından bir çizelge şeklinde hastaya verilir. Ayrıca nasıl uygulayacağı doktor ya da deneyimli bir tüp bebek hemşiresi tarafından hastaya birebir gösterilir.

 • Tüp bebek ilaçları günlük düzenli açlıklarla yapılmalıdır.
 • Her gün aynı saatte yapmak gerekir.
 • İlacın bir günlük dozunu unutmak ya da saatinde yapmamak tedavinin başarı şansını düşürür. Bu durumda doktor mutlaka bilgilendirilmelidir.
 • İlacın saklama koşullarına dikkat etmek gerekir.
 • İlacın uygulama yerine dikkat etmek gerekir.
 • Bazı ilaçlar göbekten deri altına, bazıları kalçadan kas içine yapılır. Bazı ilaçlar yutulur, bazıları bant olarak kullanılır.

Tüp bebek tedavisinde göbekten yapılan iğne nedir?

Hormon ilaçlarının çoğu cilt altına yapılır. Cilt altına ulaşmak için ince iğneler kullanılır. Bu iğneler oldukça küçük ve ince olduğu için yapılırken ağrıya sebep olmaz. Göbek deliğinden yaklaşık olarak 3 parmak aşağı, 3 parmak yana doğru belirlenen bölgeye yapılır. Her gün iğne yapıldığı için bir gün sağa bir gün sola uygulanması daha iyi olur. Aynı gün birden çok iğne yapılması gerektiğinde aynı tarafa yapılabilir. İğneyi yapmadan önce yapılacak alan dezenfekte edilir.

Tüp bebek ilaçlarının yan etkileri nelerdir?

Tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçların en önemli yan etkisi Ovaryen Hiperstimulasyon Sendromu (OHSS) ve çoğul gebeliktir. Bu ilaçlar bazen yumurtaları aşırı uyararak yumurtalıkların çok fazla büyümesine yol açar. Buna OHSS denir. Bu durumda karında ve vücut boşluklarında sıvı birikir. Karında şişlik, ağrı, idrar yapamama, ileri durumlarda solunum güçlüğü gelişebilir. Bu nedenle bu ilaçlar doktor kontrolü olmadan kullanılmamalıdır. Tüp bebek ilaçlarının yan etkilerinden korunmak için düzenli ultrason kontrolleri ve kan tetkikleri yapılır. Bu ilaçların başlıca yan etkileri şunlardır;

 • Bulantı, kusma
 • Baş ağrısı, baş dönmesi
 • Halsizlik, yorgunluk
 • Ateş basması
 • Karında şişlik
 • Kasık ve karın ağrısı
 • Nefes darlığı, çarpıntı
 • Göğüslerde hassasiyet
 • Görme bozukluğu
 • İğnelerin yapıldığı yerde yanma, kızarıklık, uyuşma

Yumurta büyüten ilaçların uzun süreli kullanımı önerilmez. Yumurtlamanın olduğu 6 aylık kullanıma rağmen hala gebelik sağlanamadıysa, kısırlığa neden olan sebepler tekrar gözden geçirilip farklı ilaçlar kullanılmalıdır.

Tüp bebek başarısızlık nedenleri nelerdir?

Yaş faktörünün dışında tüp bebek tedavisi başarısını olumsuz etkileyen nedenler arasında tüple ilgili sorunlar, sperm problemleri, yumurtalık sorunları veya sebebi belli olmayan faktörler gelir. Yaşın dışında başarısızlığı etkileyen en önemli neden yumurtalık yetmezliğidir.

Tüp bebek tedavisinde kanser riski artar mı?

Yapılan çalışmalar tüp bebek tedavisinde kullanılan hormon ve ilaçların meme, rahim, yumurtalık ve rahim ağzı kanseri riskini artırmadığı göstermiştir.

Lökospermi nedir?

Lökospermi, sperm analizinde 1 milyon/ml’den fazla lökosit bulunmasına denir. Bu durumda genital sistemde enfeksiyon ve inflamasyon için ileri testler yapılmalıdır.

Antalya Tüp Bebek Fiyatları 2024

Tüp bebek tedavisi Antalya ilinde belli maliyeti olan bir tedavidir. Kullanılan malzemeler, ilaç, ekipmanlar ve seçilen tedavi yöntemleri Antalya tüp bebek fiyatları 2024 ve maliyetini etkiler. 

TESE, genetik tanı, embriyo dondurma ve mikroçip uygulamaları gibi seçenekler maliyeti artırmaktadır. Bununla birlikte devletimiz belirli kriterlerin sağlanması durumunda tüp bebek tedavisine maddi destek sunmaktadır. Tüp bebek ilaçları yüksek teknoloji ürünü maddeler olduğu için pahalıdırlar. Bazı durumlarda devlet tüp bebek ilaçlarına destek sağlamaktadır. Tüp bebek ilaç fiyatları ülkelere ya da şehirlere göre değişebilir.

SORU SORABİLİRSİNİZ
 • Ç
  Çağ***16.01.2024

  Merhabalar tüp bebek tedavisi için muayene embriyo dondurma dahil olmak üzere ilaç hariç ücretlendirme nedir teşekkürler

  OP. DR. FUNDA YAZICI EROL

  Fiyat ve detaylı bilgi için lütfen 0 (242) 322 9773 numaralı sabit hattımızdan bize ulaşınız.

 • D
  Duy***19.11.2023

  13 senelik evliyiz çocuğumuz olmuyor gitmediğimiz yer kalmadı sonuc bulamadık lütfen doktorumuzdan yardım istiyoruz

  OP. DR. FUNDA YAZICI EROL

  Fiyat, bilgi ve dilerseniz randevu için lütfen sabit hattımızdan bize ulaşınız. Tel: 0(242) 322 9773

 • N
  Nes***01.08.2023

  Yumurtaliklarim bagli ama yeni evlilik yaptim cocuk sahibi olmak istiyorum bunun icin yardimci olursaniz sevinirim

  OP. DR. FUNDA YAZICI EROL

  Bilgi ve dilerseniz randevu için lütfen 0 (242) 322 9773 numaralı sabit hattımızdan bize ulaşınız.

 • D
  Dil***14.04.2023

  Bir aşılama tedavim oldu olumsuz sonuçlandı 4mm çikolata kistim mevcut tüm tahlillerim rahim filmim çekildi mevcut eşimde de sperm hızı düşük tüp bebek için fiyat bilgisi almak istiyorum

  OP. DR. FUNDA YAZICI EROL

  Fiyat ve bilgi için lütfen 0 (242) 322 9773 numaralı sabit hattımızdan bize ulaşınız.

 • G
  Güm***13.03.2023

  Mrb ben daha önce kök hücre nakli oldum adetim daha önce oluyordu tedavi den sonra olmadı yumurtaliklarim küçüldüğünü söylediler. Doğum kontrol hapı ile adet oluyorum ilaç kullanmayınca olmuyorum. Funda hanımın ilgi alanına giriyor mu bu konu bana yardımcı olursa çok sevinirim yazın düğünüm olacak

  OP. DR. FUNDA YAZICI EROL

  Bilgi için lütfen 0 (242) 322 9773 numaralı sabit hattımızdan bize ulaşınız.

 • B
  Bey***17.02.2023

  Merhaba Funda Hanım öncelikle iyi günler , iyi çalışmalar dilerim. 2 senelik evliyim gebelik düşünüyorum . 5 ay önce rahim filmi çekindim tüplerimin tıkalı olduğunu film sonrasında açıldığını söylediler . Hormonlarda herhangi bir sorunum yok Eşimde ileri hareketli sperm sorunumuz var . Bilinçli olarak ilerlemek istiyorum . Araştırma yaparken size rastladım. Nasıl ilerlememiz gerekiyor hangi tedaviyle yolumuza devam etmeliyiz ? Fiyat bilgilendirmesi de yapabilir misiniz ?

  OP. DR. FUNDA YAZICI EROL

  Fiyat, bilgi ve dilerseniz randevu için lütfen 0 (242) 322 9773 numaralı sabit hattımızdan bize ulaşınız.

 • G
  Gam***27.09.2022

  Kısırlık sebebiyle tedavi almak istiyorum, cinsel yolla hastalık bulaştığı için tüplerim sorunlu acil arar mısınız?

  OP. DR. FUNDA YAZICI EROL

  Randevu için lütfen 0 (242) 322 9773 numaralı sabit hattımızdan bize ulaşınız.

 • D
  Duy***16.03.2022

  Merhabalar eşimin spermiyogram değerleri düşük çıktı morfoloji değerlendirilemedi ultrason da sol tarafta varikosel gözlendi ve bize tüp bebek önerdiler sizce ne yapmalıyız?

  OP. DR. FUNDA YAZICI EROL

  Bilgi için lütfen 0 (242) 322 9773 numaralı sabit hattımızdan bize ulaşınız.

 • D
  Der***01.02.2022

  merhaba tüp bebek tedavisi isitoyoruz aşılama için durumumuz maalesef uygun değil tüp bebekte ilaç dahil masraf öğrenmek istiyorum

  OP. DR. FUNDA YAZICI EROL

  Fiyat ve bilgi için lütfen 0 (242) 322 9773 numaralı sabit hattımızdan bize ulaşınız.

 • A
  Alf***18.12.2021

  merhaba, bir yılı aşkın bir süredir hamile kalmaya çalışıyorum, ben ve kocam çok uzun zamandır (Ekim 2020'den beri) deniyoruz ve bir arkadaşım sizi bana tavsiye etti. Ne tür bir tedavi yaptırmam gerektiğini ve ne kadara mal olacağını öğrenmeyi çok isterim. HSG'yi iki kez yaptırdım ve her ikisi de iyiydi. Sadece bir tüpüm var ve o sağdaki ama sol yumurtalığım ve sağım var. Benim de sağ tarafımda kist var. Bana mümkün olan en kısa sürede geri dönüş yaparsanız çok sevinirim.

  OP. DR. FUNDA YAZICI EROL

  Bilgi ve fiyat için lütfen 0 (242) 322 9773 numaralı sabit hattımızdan bize ulaşınız.

SORU SOR
En az 70 karakter
Yorum ve Fiyat Talebi Formu
En az 70 karakter

Formu doldurup gönderdikten sonra size geri dönüş sağlanacaktır. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Op. Dr. Funda Yazıcı ErolOp. Dr. Funda Yazıcı ErolKadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
0242 322 97730536 439 6621